E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
1 Söz Alanlar ÖMER DİNÇER (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, şahsına sataşması nedeniyle konuşması
56 35 682:688 701:703
2 Söz Alanlar ÖMER DİNÇER (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Çalışma hayatındaki sorunlara ve ilgili kesimlere duyarsız kaldığı, görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği iddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergenin (11/9) ön görüşmeleri münasebetiyle
57 41 857:859 873:875
3 Söz Alanlar ÖMER DİNÇER (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Başbakandan (6/1338) ve (6/1449); Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından (6/1691), (6/1793), (6/1810), (6/1809), (6/1990) ve (6/1808), Manisa Milletvekili Mustafa Enöz'ün, Başbakandan (6/1392), Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Başbakandan (6/1511) ve (6/1524); Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından (6/1362), (6/1463) ve (6/1479), Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, İçişleri Bakanından (6/1077); Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın (6/1336), Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in (6/1403) ve (6/2110) Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın (6/1424), (6/1884) ve (6/1922) İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın (6/1466), Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın (6/1625) ve (6/1978), Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun (6/1981), Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un (6/2005) ve Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın (6/1753), sözlü soru önergelerini cevaplandırması münasebetiyle
58 47 897
65 82 548:549
74 129 441:448 450:452
4 Söz Alanlar ÖMER DİNÇER (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in Balıkesir ili Dursunbey ilçesi Odaköy’de bir kömür ocağında meydana gelen grizu patlamasına ilişkin gündem dışı konuşması ile Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın Balıkesir ili Dursunbey ilçesi Odaköy’de bir kömür ocağında meydana gelen grizu patlamasına, ilişkin açıklaması dolayısıyla
59 55 1130:1135
5 Açıklamalar ÖMER DİNÇER (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Balıkesir ili Dursunbey ilçesi Odaköy’de bir kömür ocağında meydana gelen grizu patlamasına ilişkin açıklaması dolayısıyla
63 72 594:599
6 Gündem Dışı Konuşmalar ÖMER DİNÇER (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in Balıkesir ili Dursunbey ilçesi Odaköy’de bir kömür ocağında meydana gelen grizu patlamasına ilişkin gündem dışı konuşması
63 72 594:599
7 Açıklamalar ÖMER DİNÇER (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, konuşmasında dile getirdiği esnaf, küçük işletme sahiplerinin borçlarına ilişkin
65 82 548:549
8 Söz Alanlar ÖMER DİNÇER (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
67 89 168:169
67 90 323:324
9 Söz Alanlar ÖMER DİNÇER (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’in, Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, şahsına sataşması nedeniyle konuşması
70 110 719:722
10 Söz Alanlar ÖMER DİNÇER (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, şahsına sataşması nedeniyle konuşması
70 110 722:725
11 Açıklamalar ÖMER DİNÇER (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Gezici tarım işçilerinin sosyal güvenlikle ilgili sorunlarının çözümüne ilişkin
75 135 714
12 Gündem Dışı Konuşmalar ÖMER DİNÇER (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, 3 Aralık Dünya Özürlüler Günü’ne ilişkin gündem dışı konuşması ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı
83 25 423:424
13 Söz Alanlar ÖMER DİNÇER (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : 2010 yılı Haziran ayında yapılan 99’uncu Uluslararası Çalışma Konferansında kabul edilen 18/6/2010 tarihli ve 200 sayılı HIV/AIDS ve İş Dünyası başlıklı Tavsiye Kararı hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından bütçe müzakereleri sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisine bilgi sunulmasına ilişkin (3/1359) Başbakanlık Tezkeresi münasebetiyle
86 35 710:711
14 Söz Alanlar ÖMER DİNÇER (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : 2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2009 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı
86 35 712:716 727:729
15 Söz Alanlar ÖMER DİNÇER (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
91 54 148:150
91 57 512:514
91 58 750:752
16 Açıklamalar ÖMER DİNÇER (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın diyabet çubuklarıyla ilgili konuşmasına ilişkin
91 54 126
17 Açıklamalar ÖMER DİNÇER (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın yoksulluğun ölçümüyle ilgili konuşmasına ilişkin
91 54 158
18 Açıklamalar ÖMER DİNÇER (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Trabzon Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin konuşmasında geçen bir mahkeme kararının doğru olduğuna ve özür dilediğine ilişkin
91 54 168
19 Gündem Dışı Konuşmalar ÖMER DİNÇER (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, şeker hastalarının şeker ölçüm cihazı ve çubuklarının bedellerinin ödenmemesi ve hastaların mağduriyetlerine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
93 69 727:729
20 Açıklamalar ÖMER DİNÇER (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’in, şeker ölçüm çubuklarının bedellerinin ödenmesinde yaşanan sorunlara karşı yanıltıcı bilgiler verdiğine ilişkin açıklaması dolayısıyla
93 69 734
21 Açıklamalar ÖMER DİNÇER (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’in, şeker ölçüm çubuklarıyla ilgili yakınmaları, görüşleri dinlemediğine ilişkin açıklaması dolayısıyla
93 69 734
22 Açıklamalar ÖMER DİNÇER (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şeker ölçüm çubuklarının bedellerinin ödenmemesine ilişkin açıklaması dolayısıyla
93 69 734
23 Açıklamalar ÖMER DİNÇER (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Muş Milletvekili M. Nuri Yaman’ın, Dünya Dil Günü’ne ve şeker ölçüm çubuklarının bedellerinin ödenmemesine ilişkin açıklaması dolayısıyla
93 69 734
24 Söz Alanlar ÖMER DİNÇER (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ve İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsü Arasında İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsünün Türkiye’de Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
98 85 270:271