E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 22. Dönem
1 Söz Alanlar ZEKİ ERGEZEN (BİTLİS) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, 57. Hükümet döneminde afet kapsamına alınan yerler ile uygulamada ayrımcılık yapıldığı iddialarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
1 12 420:423
2 Gündem Dışı Konuşmalar ZEKİ ERGEZEN (BİTLİS) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, ulaşıma kapalı olan Malatya-Adana demiryolu hattına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
2 17 189:190
3 Gündem Dışı Konuşmalar ZEKİ ERGEZEN (BİTLİS) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ersin Arıoğlu'nun, Erzincan İli ve civarında 27 Aralık 1939'da meydana gelen depremin 63. yıldönümüne ve konusu yalnız deprem olan bir ihtisas ve araştırma komisyonu kurulması gerektiğine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
2 19 551:553
4 Söz Alanlar ZEKİ ERGEZEN (BİTLİS) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya Konyaaltı Beldesinde Karayolları Genel Müdürlüğüne ait boş bir alana ilişkin sözlü soru önergesi münasebetiyle
3 25 314:316
5 Söz Alanlar ZEKİ ERGEZEN (BİTLİS) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : İzmir Milletvekili Yılmaz Kaya'nın, İzmir-Konak-Ballıkuyu Semtindeki heyelan kaynaklı sorunlara ilişkin sözlü soru önergesi münasebetiyle
3 25 318:320
6 Söz Alanlar ZEKİ ERGEZEN (BİTLİS) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in, depremzede esnafın mağduriyetleri ile Gölcük Kavaklı mahallesinin afete maruz bölge ilan edilmesine ilişkin, Belediyelere ödenen afet paylarının kesilmesine ve depremzedelerden kalıcı konut maliyetinin tahsil edilmek istenmesine ilişkin ve Kocaeli'ndeki kiracı konumundaki depremzedelerin konut sahibi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergeleri münasebetiyle
3 25 308:310 312:313
7 Gündem Dışı Konuşmalar ZEKİ ERGEZEN (BİTLİS) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Tunceli İlinin Pülümür İlçesinde meydana gelen depreme ilişkin
3 27 556:558
8 Gündem Dışı Konuşmalar ZEKİ ERGEZEN (BİTLİS) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, Pülümür depreminde bir okulun hasar görmesi nedeniyle şahsıyla ilgili olarak basında yer alan haberlere ve Tunceli İlinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
4 29 16:18
9 Söz Alanlar ZEKİ ERGEZEN (BİTLİS) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Yalova'nın deprem sonrası bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi ve Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Alanya yol çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
8 50 202:203 204:207
10 Söz Alanlar ZEKİ ERGEZEN (BİTLİS) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Millî Savunma Bakanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Karayolları Genel Müdürlüğü 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Sağlık Bakanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı ve Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
10 55 175:177
11 Gündem Dışı Konuşmalar ZEKİ ERGEZEN (BİTLİS) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, İzmir, Urla ve Seferihisar depremlerine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
12 69 389:391
12 Söz Alanlar ZEKİ ERGEZEN (BİTLİS) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, İpsala ve Pazarkule gümrük kapılarına bağlanan yolların yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/132), Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, duble yol yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/148), Şanlıurfa Milletvekili Sabahattin Cevheri'nin, Şanlıurfa il sınırlarındaki otoyol projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/156), Zonguldak Milletvekili Nadir Saraç'ın, Devrek-Ereğli Karayolu Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/157), Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Göcek Tüneli Projesine ve Muğla'nın bölünmüş yol programındaki yerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/162) ve Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, Finike-Kale Karayolunun yenilenmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168), Finike-Elmalı Karayolu Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/169), Antalya-Gazipaşa İçmesuyu Projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) ve Antalya-Konya karayolu Büyükalan mevkiinin 2003 yılı yatırım programına alınıp alınmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/171) münasebetiyle
12 69 420:425 427
13 Gündem Dışı Konuşmalar ZEKİ ERGEZEN (BİTLİS) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Kayseri Milletvekili Muharrem Eskiyapan'ın, Kayseri İlinin ekonomik, sosyal ve güncel sorunları ile alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
13 72 119:121
14 Gündem Dışı Konuşmalar ZEKİ ERGEZEN (BİTLİS) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Tunceli İlinin sorunları ve alınması gereken tedbirlerle, Bingöl'de meydana gelen deprem ve Tunceli İline yansımalarına ilişkin ve Adana Milletvekili Ayhan Zeynep Tekin'in, Türkiye'de kalitesiz yapılaşmanın ve standartlara uymayan inşaat malzemeleri kullanımının özellikle deprem riski taşıyan bölgelerde sebep olduğu sorunlara ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
13 75 434:438
15 Gündem Dışı Konuşmalar ZEKİ ERGEZEN (BİTLİS) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek'in, Bingöl ve çevresinde meydana gelen depremin etkilerine ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
14 78 159:160
16 Söz Alanlar ZEKİ ERGEZEN (BİTLİS) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Bazı Kanunlarda ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları dolayısıyla
25 113 613
17 Söz Alanlar ZEKİ ERGEZEN (BİTLİS) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, İzmit-Gölcük-Karamürsel arasında yapımı süren D-130 karayolunun ne zaman bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/274) münasebetiyle
27 6 527:529
18 Söz Alanlar ZEKİ ERGEZEN (BİTLİS) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Karayolları Genel Müdürlüğünce Yapılacak Bölünmüş Yol İnşasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu münasebetiyle
31 20 283:287
19 Söz Alanlar ZEKİ ERGEZEN (BİTLİS) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Millî Savunma Bakanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Karayolları Genel Müdürlüğü 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Çevre ve Orman Bakanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Orman Genel Müdürlüğü 2002 Malî Yılı Kesinhesabı ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
35 32 220:226 235 239:241
20 Gündem Dışı Konuşmalar ZEKİ ERGEZEN (BİTLİS) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın, Erzurum'un bazı ilçelerinde meydana gelen depremin olumsuz etkilerine ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
45 70 16:17
21 Söz Alanlar ZEKİ ERGEZEN (BİTLİS) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : İller Bankası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
49 90 377:379
22 Söz Alanlar ZEKİ ERGEZEN (BİTLİS) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı ile İçişleri ve Çevre Komisyonları Raporları münasebetiyle
54 106 278
23 Söz Alanlar ZEKİ ERGEZEN (BİTLİS) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı, Karayolları Genel Müdürlüğü 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
70 41 786:792 807:809
24 Söz Alanlar ZEKİ ERGEZEN (BİTLİS) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
72 49 219:220
25 Söz Alanlar ZEKİ ERGEZEN (BİTLİS) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu münasebetiyle
75 61 267:270 291
26 Söz Alanlar ZEKİ ERGEZEN (BİTLİS) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Hakkâri İli ve Çevresinde 25.1.2005 Tarihinde Meydana Gelen Deprem Afeti Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
79 77 320:325 330:332
27 Gündem Dışı Konuşmalar ZEKİ ERGEZEN (BİTLİS) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavuştu'nun, Çorum İli Kargı İlçesi Saraycık Köyünde meydana gelen ve köyün tamamının yanmasına sebep olan yangına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
82 90 334:335
28 Gündem Dışı Konuşmalar ZEKİ ERGEZEN (BİTLİS) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın, Uluslararası Karayolu Trafik Güvenliği Günü ile Trafik Haftası münasebetiyle, karayollarında trafik güvenliğinin sağlanması konusunda alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
82 91 478:480