E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 22. Dönem
1 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar YAŞAR YAKIŞ (DÜZCE) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : CHP Genel Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın, konuşmasında, ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine atfetmesi nedeniyle
1 11 384:385
2 Söz Alanlar YAŞAR YAKIŞ (DÜZCE) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Kuzeyden Keşif Harekâtının görev süresinin 31.12.2002 tarihinden itibaren altı ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
2 15 54:56
3 Gündem Dışı Konuşmalar YAŞAR YAKIŞ (DÜZCE) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ali Topuz'un, Anayasa çerçevesinde olası Irak savaşının meşruiyet temellerine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
5 35 223:225
4 Önergeler YAŞAR YAKIŞ (DÜZCE) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine, yabancı silahlı kuvvetler unsurlarının altı ay süreyle Türkiye'de bulunmasına ve muharip unsurların Türkiye dışına intikalleri için gerekli düzenlemelerin yapılmasına Anayasanın 92. maddesi uyarınca izin verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresinin (3/189) kapalı oturumda görüşülmesine ilişkin
6 39 132
5 Gündem Dışı Konuşmalar YAŞAR YAKIŞ (DÜZCE) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Tokat Milletvekili Resul Tosun'un, yurt dışında ikamet eden yurttaşlarımızın ülke turizmine katkılarına, ekonomik ve sosyal yönden yaşadıkları sıkıntılara ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
7 44 11:12