E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 22. Dönem
1 Söz Alanlar VECDİ GÖNÜL (MEHMET VECDİ GÖNÜL) (KOCAELİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu münasebetiyle
2 20 675
2 Gündem Dışı Konuşmalar VECDİ GÖNÜL (MEHMET VECDİ GÖNÜL) (KOCAELİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can'ın, Kırıkkale İlinin ve ilde kurulu fabrikası bulunan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
5 36 353:356
3 Söz Alanlar VECDİ GÖNÜL (MEHMET VECDİ GÖNÜL) (KOCAELİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Millî Savunma Bakanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Karayolları Genel Müdürlüğü 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Sağlık Bakanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı ve Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
10 55 171:173
4 Gündem Dışı Konuşmalar VECDİ GÖNÜL (MEHMET VECDİ GÖNÜL) (KOCAELİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi'nin, akut solunum yetersizliği sendromu (SARS) hastalığına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
12 68 238
5 Söz Alanlar VECDİ GÖNÜL (MEHMET VECDİ GÖNÜL) (KOCAELİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Uzman Erbaş Kanunu, Uzman Jandarma Kanunu, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu, Türkiye Emekli Sandığı Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Askerlik Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları münasebetiyle
15 86 442
6 Gündem Dışı Konuşmalar VECDİ GÖNÜL (MEHMET VECDİ GÖNÜL) (KOCAELİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur'un, Cumhuriyetimizin 80. yıldönümünde ve Atatürk'ü andığımız bir haftada, Türkiye'de kadının statüsüne ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
30 16 394:397
7 Söz Alanlar VECDİ GÖNÜL (MEHMET VECDİ GÖNÜL) (KOCAELİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Millî Savunma Bakanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Karayolları Genel Müdürlüğü 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Çevre ve Orman Bakanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Orman Genel Müdürlüğü 2002 Malî Yılı Kesinhesabı ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
35 32 230:232 240
8 Söz Alanlar VECDİ GÖNÜL (MEHMET VECDİ GÖNÜL) (KOCAELİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ülkemizdeki yabancı askerî üslerin denetimine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/428) münasebetiyle
43 61 18:19
9 Söz Alanlar VECDİ GÖNÜL (MEHMET VECDİ GÖNÜL) (KOCAELİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman İlindeki belediyelere gönderilen ödenek miktarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
61 8 624
10 Söz Alanlar VECDİ GÖNÜL (MEHMET VECDİ GÖNÜL) (KOCAELİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Millî Savunma Bakanlığı 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
70 38 305:307 317:318
11 Söz Alanlar VECDİ GÖNÜL (MEHMET VECDİ GÖNÜL) (KOCAELİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : 24.6.2004 Tarihli ve 5197 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve Anayasanın 89. ve 104. Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
75 60 188:189
12 Söz Alanlar VECDİ GÖNÜL (MEHMET VECDİ GÖNÜL) (KOCAELİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Devlet Memurları Kanunu ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
77 68 201:202
13 Gündem Dışı Konuşmalar VECDİ GÖNÜL (MEHMET VECDİ GÖNÜL) (KOCAELİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, gazilerimizin sorunlarına ve bu konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
78 73 200:202
14 Gündem Dışı Konuşmalar VECDİ GÖNÜL (MEHMET VECDİ GÖNÜL) (KOCAELİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can'ın, MKE Kırıkkale Mühimmat Fabrikasında meydana gelen patlamanın yıldönümü ile Kurumun Türkiye ve bölge için önemine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
89 120 424:425
15 Söz Alanlar VECDİ GÖNÜL (MEHMET VECDİ GÖNÜL) (KOCAELİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, F-16 uçaklarına takılacak elektronik karşı önlem sistemlerinin transferinin ABD tarafından yasaklandığı, Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele döner sermayeden ödenen paya ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
94 2 251:254
16 Söz Alanlar VECDİ GÖNÜL (MEHMET VECDİ GÖNÜL) (KOCAELİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Millî Savunma Bakanlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, İçişleri Bakanlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı, Emniyet Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı, Jandarma Genel Komutanlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı, Sahil Güvenlik Komutanlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi münasebetiyle
105 37 56:60 79
17 Söz Alanlar VECDİ GÖNÜL (MEHMET VECDİ GÖNÜL) (KOCAELİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Millî Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
112 66 54:55 58:60 62
18 Söz Alanlar VECDİ GÖNÜL (MEHMET VECDİ GÖNÜL) (KOCAELİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 607 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Millî Savunma Komisyonu Raporu münasebetiyle
112 66 37:38
19 Gündem Dışı Konuşmalar VECDİ GÖNÜL (MEHMET VECDİ GÖNÜL) (KOCAELİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu'nun, doğu ve güneydoğuda vatanî görevlerini tamamladıktan sonra terhis olan bazı askerlerin yaşadıkları psikolojik problemlerin tedavi edilerek onların topluma kazandırılması için rehabilitasyon ve rehberlik çalışması yapılmasının önemine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
113 73 343:345
20 Söz Alanlar VECDİ GÖNÜL (MEHMET VECDİ GÖNÜL) (KOCAELİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Nüfus Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
117 91 293:295
21 Söz Alanlar VECDİ GÖNÜL (MEHMET VECDİ GÖNÜL) (KOCAELİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Türkiye Hükümeti ile Avrupa Uzay Ajansı Arasında Dış Uzayın Barışçıl Amaçlarla İncelenmesi ve Kullanılması Konusunda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
120 105 441 444 449
22 Söz Alanlar VECDİ GÖNÜL (MEHMET VECDİ GÖNÜL) (KOCAELİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş ve 9 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
124 119 708
23 Söz Alanlar VECDİ GÖNÜL (MEHMET VECDİ GÖNÜL) (KOCAELİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Avrupa Kuvveti Kongo Demokratik Cumhuriyeti Harekâtı kapsamında yurt dışına gönderilmesine; bu kuvvetlerin verilecek izin ve belirlenecek esaslar çerçevesinde kullanılmasına izin verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
125 120 44:46
24 Söz Alanlar VECDİ GÖNÜL (MEHMET VECDİ GÖNÜL) (KOCAELİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
125 121 397:398 404
25 Söz Alanlar VECDİ GÖNÜL (MEHMET VECDİ GÖNÜL) (KOCAELİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Dahiliye Memurları Kanunu, İl İdaresi Kanunu, İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
126 123 453
26 Söz Alanlar VECDİ GÖNÜL (MEHMET VECDİ GÖNÜL) (KOCAELİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Millî Savunma Bakanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Ulaştırma Bakanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, Telekomünikasyon Kurumu 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Denizcilik Müsteşarlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile 2005 Malî Yılı Kesinhesabı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi münasebetiyle
141 38 650:654 670
27 Söz Alanlar VECDİ GÖNÜL (MEHMET VECDİ GÖNÜL) (KOCAELİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun ile Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
146 63 430
28 Söz Alanlar VECDİ GÖNÜL (MEHMET VECDİ GÖNÜL) (KOCAELİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
149 73 350