E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 22. Dönem
1 Söz Alanlar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, sarmısak ithalatına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi münasebetiyle
1 12 426:427
2 Söz Alanlar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ve çiftçi borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü'nün cevabı
1 12 425
3 Söz Alanlar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Mersin Milletvekili Ali Oksal'ın, doğrudan gelir desteği ödemelerinde öncelik kriterlerine ve dekar başına ödeme miktarının artırılıp artırılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
2 21 725:728
4 Söz Alanlar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Mersin Milletvekili Ali Oksal'ın, doğrudan gelir desteği ödemelerinin, mülkiyet yerine üretici olma şartına ve ürün çeşidine göre yapılıp yapılmadığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
2 21 728:730
5 Söz Alanlar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Mersin Milletvekili Ali Oksal'ın, tabiî afetlerden zarar gören üreticilere verilen destek ile tarım ürünleri ithalatına kısıtlama getirilip getirilmeyeceğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
2 21 731:734
6 Gündem Dışı Konuşmalar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, turfanda sebze ve meyve üreticilerinin sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
3 24 215:217
7 Söz Alanlar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, TMO Diyarbakır Bölge Müdürlüğünün kapatılması kararına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
3 24 238:239
8 Söz Alanlar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer'in, TMO Diyarbakır Bölge Müdürlüğünün kapatılması kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi münasebetiyle
3 24 240
9 Söz Alanlar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, hayvancılıktaki damızlık düve sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi münasebetiyle
3 24 233:234 236:237
10 Gündem Dışı Konuşmalar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Balıkesir İlindeki beyaz et ve yumurta üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
3 28 707:708
11 Gündem Dışı Konuşmalar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Denizli Milletvekili V. Haşim Oral'ın, Denizli ve bağlı bazı ilçelerdeki pamuk üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
3 28 699:702
12 Söz Alanlar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, çiftçilere doğrudan gelir desteği ödemelerinde uygulanan öncelik kriterlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi ve Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, doğrudan gelir desteği ödemelerinin Edirne'de ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
3 28 721:725
13 Söz Alanlar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Ali Kemal Deveciler'in, zeytin hastalık ve zararlılarıyla mücadele çalışmalarına ilişkin, Zeytin alanlarının hayvanlardan korunmasına ilişkin ve Devlet tasarrufundaki zeytin ekolojisine dahil alanlardaki üretim faaliyetlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
4 30 230:233 235:236
14 Söz Alanlar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde, Nevşehir ve Aksaray'da 2002 yılı doğrudan gelir desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, çiftçilerin kredi borçlarına ve Ardahan'da doğrudan gelir desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin, Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, Manisa'da doğrudan gelir desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin ve Şanlıurfa Milletvekili Sabahattin Cevheri'nin, doğrudan gelir desteği ödemelerinin Şanlıurfa'da ne zaman yapılacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
5 34 147:151 153:154
15 Gündem Dışı Konuşmalar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu'nun, tarım politikaları ve Aydın İlinin tarım potansiyeline ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
6 40 163:168
16 Söz Alanlar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Çiftçilerin TC Ziraat Bankasına, Tarım Kredi Kooperatiflerine, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, Türkiye Ziraî Donatım Kurumu, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne Olan Borç Faizlerinin Silinmesine Dair Kanun Teklifinin (2/3) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
6 40 179:181
17 Söz Alanlar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Hatay Milletvekili Gökhan Durgun ve 30 milletvekilinin, Amik Gölü kurutularak kazanılan arazinin dağıtımı, kullanımı ve bu konulardaki bazı iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/13) münasebetiyle
6 40 209:210
18 Söz Alanlar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, muz ithalatına ve tarımsal sulamada kullanılan elektrik fiyat tarifelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/98) münasebetiyle
6 43 480:482
19 Söz Alanlar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, patates ithalatına ilişkin ve Fasulye ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/126) münasebetiyle
7 44 36:40 41:42
20 Söz Alanlar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : İçişleri Bakanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Emniyet Genel Müdürlüğü 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Jandarma Genel Komutanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Sahil Güvenlik Komutanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
10 55 262:267
21 Gündem Dışı Konuşmalar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Hatay Milletvekili Mehmet Eraslan'ın, Suriye'nin El Zeytun Barajından su bırakılması sonucunda Hatay'da meydana gelen sel felaketine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
11 60 129:131
22 Söz Alanlar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Ergani pamuk üreticilerinin destekleme prim alacaklarının ne zaman ödeneceğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) münasebetiyle
11 63 459:461
23 Söz Alanlar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün ile Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Çiftçilerimizin TC Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Borç Faizlerinin İndirilmesi, Gecikme Cezalarının Affedilmesi ve Borçlarını Vadesinde Ödeyen Çiftçilerimizin Kullanacakları Kredi Faizinde İndirime Gidilmesine Dair Kanun Teklifinin (2/80) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
12 69 412:414
24 Gündem Dışı Konuşmalar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Malatya Milletvekili Ahmet Münir Erkal'ın, kayısı üretiminde karşılaşılan sorunlara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
13 71 10:11
25 Söz Alanlar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Antalya Milletvekili Tuncay Ercenk'in, çiftçilerin faiz borçlarına ve tarımsal girdilerin vergilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi münasebetiyle
13 72 141:143
26 Söz Alanlar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, çiftçilerin faiz borçlarının silinip silinmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi münasebetiyle
13 72 138:139
27 Söz Alanlar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, doğrudan gelir desteği ödemelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
13 72 145:147
28 Söz Alanlar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, zeytin hastalıkları ile mücadele çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
13 72 135:137
29 Gündem Dışı Konuşmalar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Bayburt Milletvekili Ülkü Gökalp Güney'in, pancar ekicilerinin sorunları ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
13 75 440:441
30 Gündem Dışı Konuşmalar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Ahmet Kambur'un, 1986 yılında Tekirdağ Merkez İlçede uygulanmaya başlanılan Önder Çiftçi Projesiyle ilgili gündemdışı konuşması dolayısıyla
13 76 533:535
31 Gündem Dışı Konuşmalar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Muğla Milletvekili Gürol Ergin'in, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle gündemdışı konuşması dolayısıyla
14 80 546:549
32 Söz Alanlar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük ve 41 milletvekilinin, tarım sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
16 88 248:250 253:254
33 Söz Alanlar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : TC Ziraat Bankası AŞ ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün; Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ile Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün; Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın; Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri, İzmir Milletvekilleri Yılmaz Kaya ile Erdal Karademir'in, Çiftçilerin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna Devredilen Millî Aydın Bankası TAŞ-Tarişbank'a Olan Zirai Kredi Borç Faizlerinin Silinmesine ve Asıl Borcun Taksitlendirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları münasebetiyle
17 90 79:80
34 Gündem Dışı Konuşmalar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'nın Suruç İlçesinde yaşanan sulama sorununun ekonomik ve sosyal yansımaları ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
21 104 13:15
35 Söz Alanlar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın, Ceylanpınar'da yaşayan göçebe vatandaşların sorunlarına, Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, doğal afet mağduru çiftçilere yönelik yasal düzenleme, Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, doğrudan gelir desteğinin sebze üreticilerine de verilip verilmeyeceğine, Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, ayçiçeği primlerine, Süne zararlısıyla mücadeleye Edirne Milletvekili Nejat Gencan'ın, ayçiçeği üreticilerine destekleme primi verilip verilmeyeceğine ve Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü işçilerinin ödenmeyen ikramiyelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
23 109 317:321 324:326
36 Söz Alanlar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, tasarruf ve gelir artırmaya yönelik bazı tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi münasebetiyle
27 6 530:531
37 Gündem Dışı Konuşmalar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, Beykoz İlçesinin sorunlarına ve özelleştirme kapsamında bulunan Beykoz Deri ve Kundura Fabrikasında yaşanmakta olan son gelişmelere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
31 18 14:16
38 Gündem Dışı Konuşmalar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Sivas Milletvekili Osman Kılıç'ın, tarımsal kalkınmanın önemine, Sivas İlinin çeşitli sorunları ile, çiftçiler üzerinde yarattığı olumsuz etkilere ve alınması gereken önlemlere ve Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, muz üreticilerinin sorunları ile kaçak muz ticaretinin üreticiler üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
32 25 179:180
39 Gündem Dışı Konuşmalar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekcioğlu'nun, tarım sektörünün içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara ve yüksek girdi maliyetlerinin yarattığı sorunlara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
33 27 16:19
40 Gündem Dışı Konuşmalar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan'ın, Mersin İlinde yürütülmekte olan tarım faaliyetleri ile çiftçilerin karşılaştıkları sorunlara ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
33 28 197:199
41 Söz Alanlar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : İçişleri Bakanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Emniyet Genel Müdürlüğü 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Jandarma Genel Komutanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Sahil Güvenlik Komutanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
36 34 101:109 119:120
42 Gündem Dışı Konuşmalar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Antalya Milletvekili Osman Akman'ın, sel felaketinin Antalya'da meydana getirdiği zarara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
37 38 22:24
43 Gündem Dışı Konuşmalar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Aydın Milletvekili Mehmet Semerci'nin, incir üreticilerinin sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
37 39 295:296
44 Söz Alanlar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, pancarda kota uygulamasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
37 39 308:310
45 Gündem Dışı Konuşmalar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaplan'ın, GAP kapsamında yer alan Suruç Ovası Sulama Projesinin bir an önce hayata geçirilmesinin bölge tarımına sağlayacağı yararlara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
37 40 454:456
46 Gündem Dışı Konuşmalar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Uşak Milletvekili Ahmet Çağlayan'ın, nişasta bazlı şeker üretimine ağırlık verilmesi dolayısıyla şeker fabrikalarının üretimlerine kota konulmasının zararlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
37 40 449:450
47 Söz Alanlar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
37 40 484:487 520
48 Gündem Dışı Konuşmalar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İli Bucak ve Ağlasun İlçelerinde sel felaketinin meydana getirdiği hasara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
37 41 598:600
49 Söz Alanlar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, et ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
37 41 616:617
50 Söz Alanlar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, özelleştirme bedellerinde taksit ertelemesi yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/376) münasebetiyle
37 41 618
51 Söz Alanlar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde'nin bazı ilçelerindeki karayolu onarım ihtiyacına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
37 41 621
52 Söz Alanlar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik Kitreli Kasabasında yaşanan sel felaketinin zararlarının karşılanıp karşılanmayacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
37 41 622
53 Söz Alanlar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik-Kitreli'de tarımsal sulama kuyusu çalışmalarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
37 41 624
54 Söz Alanlar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik-Kitreli'deki süt inekçiliği projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
37 41 626
55 Söz Alanlar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tekel'in özelleştirilmesinin nedenlerine ve sonuçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
37 41 619:620
56 Gündem Dışı Konuşmalar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, Kırşehir İlinde yaşanan sıkıntılara, özellikle çiftçilerin sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
39 43 13:14
57 Gündem Dışı Konuşmalar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Niğde Milletvekili Mahmut Uğur Çetin'in, Türkiye'deki elma yetiştiricilerinin sorunlarına ve alınması gereken önlemlere ve Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, sağlık personeli yerleştirme sınavına, çiftçilere yapılan gelir desteği ödemelerine ve Ağrı İlinde yaşanan bazı temel sorunlara ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
39 44 75:77
58 Söz Alanlar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü ve 23 milletvekilinin, tarım ve hayvancılık alanındaki sorunların araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
39 44 115:122
59 Söz Alanlar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Denizli Milletvekili V. Haşim Oral'ın, Denizli'nin bazı ilçelerindeki tütün ve anason üreticilerinin sorunlarına, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, hububat taban fiyatlarının açıklanmasına ve TMO'nun yapacağı alımlara, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, şerbetçiotu üreticilerinin desteklenmesine ve Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Altunhisar-Ulukışla Kasabasının süt inekçiliği projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
39 45 198:201
60 Söz Alanlar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
39 46 314:315
61 Gündem Dışı Konuşmalar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz'in, Konya İlinde bina çökmesi ile, çökmenin oluş sebeplerine, mevcut konutlar bakımından yapılması gereken çalışmalara ve Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Konya İlinde bina çökmesi ile, çökmenin oluş sebeplerine, mevcut konutlar bakımından yapılması gereken çalışmalara ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
40 50 240:243
62 Gündem Dışı Konuşmalar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya yöresinde tütün ekiminin yasaklanması ve tütün alım noktalarının kapatılmasının üreticiler üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
40 51 608:610
63 Gündem Dışı Konuşmalar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Denizli Milletvekilli V. Haşim Oral'ın, Denizli İli Çivril İlçesindeki elma üreticilerinin sorunları ve bu konuda yapılması gereken çalışmalara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
41 52 9:11
64 Gündem Dışı Konuşmalar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Nevşehir Milletvekili Osman Seyfi'nin, Nevşehir İlinin tarımsal potansiyeliyle, bu konuda yapılması gereken çalışmalara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
42 58 326:328
65 Söz Alanlar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara ilişkin sözlü soru önergesi münasebetiyle
45 70 27:28 30:31
66 Söz Alanlar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde teftiş yapan mülkiye başmüfettişlerinin halen bulundukları göreve ilişkin sözlü soru önergesi münasebetiyle
45 70 28:29
67 Söz Alanlar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, Necip Hablemitoğlu cinayetine ilişkin sözlü soru önergesi münasebetiyle
45 70 35:36
68 Söz Alanlar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir'in Konak İlçesindeki bazı mahallelerde heyelan tehlikesine karşı alınan önlemlere ilişkin sözlü soru önergesi münasebetiyle
45 70 37:38
69 Söz Alanlar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Seferihisar'daki depremzedelere yapılacak yardımlara ilişkin sözlü soru önergesi münasebetiyle
45 70 34:35
70 Söz Alanlar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan'ın, Ilıca-Ekinözü ve Ilıca-Suçatı yollarında asfaltlama çalışması yapılıp yapılmayacağına ilişkin sözlü soru önergesi münasebetiyle
45 70 33
71 Söz Alanlar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, seracılığın desteklenmesi ile tohum ithali ve üretimine ilişkin sözlü soru önergesi münasebetiyle
45 70 25:26
72 Gündem Dışı Konuşmalar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Erzurum Milletvekili İbrahim Özdoğan'ın, Erzurum'da mera ıslah çalışmaları ile plansız ve aşırı kullanımdan kaynaklanan sorunların giderilmesi için alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
47 76 236:237
73 Gündem Dışı Konuşmalar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner'in, Isparta ve diğer üretim bölgelerindeki elma üreticilerinin sorunlarına ve bu sorunların çözümü için alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
47 76 231:234
74 Gündem Dışı Konuşmalar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Erzurum Milletvekili Muzaffer Gülyurt'un, Doğu Anadolu Bölgesinde besicilikle uğraşanların sorunlarına, kaçak et kesiminin ve canlı hayvan kaçakçılığının önlenmesi için alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
47 80 439:443
75 Söz Alanlar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Çüngüş-Yeniköy'e ziraat teknisyeni atanıp atanmayacağına ve Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, tohum üretimi ve ıslahına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
47 80 458:561
76 Gündem Dışı Konuşmalar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Manisa Milletvekili Mehmet Çerçi'nin, üzüm üreticilerinin sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
48 82 11:14
77 Gündem Dışı Konuşmalar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Giresun Milletvekili Ali Temür'ün, Karadeniz Bölgesinde fındık üretimini etkileyen don olayı ve Ordu Milletvekili İ. Sami Tandoğdu'nun, Karadeniz Bölgesinde fındık üretimini etkileyen don olayı sonucunda üreticilerin zararının boyutlarına ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
50 92 17:18
78 Söz Alanlar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu münasebetiyle
50 92 69:70
79 Gündem Dışı Konuşmalar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Atilla Maraş'ın, şair ve yazar Necip Fazıl Kısakürek'in 21. ölüm yıldönümüne ve Hatay Milletvekili Gökhan Durgun'un, Hatay İlinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle üreticilerin uğradıkları zararın boyutlarına ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
50 93 246:247
80 Söz Alanlar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Mera Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
50 93 358:359
81 Söz Alanlar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair 560 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Tarım, Orman ve Köyişleri ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonları Raporları münasebetiyle
50 94 420:424 427:430 461 494:495
82 Söz Alanlar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
51 97 277:279 281
83 Gündem Dışı Konuşmalar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Bursa Milletvekili Mustafa Özyurt'un, olumsuz hava koşullarının Marmara Bölgesinde zeytin ürününe verdiği zarara, zeytin üreticilerinin sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
52 100 311:312
84 Gündem Dışı Konuşmalar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, meyve ve sebze üreticilerinin sorunlarına ve Muğla Milletvekili Gürol Ergin'in, ülkemizde bu yıl meydana gelen doğal afetlerin tarım ürünlerine olumsuz etkilerine ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
53 102 175:179
85 Gündem Dışı Konuşmalar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Ankara Milletvekili Eyyüp Sanay'ın, Çubuk İlçesi Sünlü Köyünde yaşanan meteorolojik hortum olayının meydana getirdiği hasara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
53 104 307:308
86 Gündem Dışı Konuşmalar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'ın, patatesin ülke ekonomisindeki önemi ile üreticilerin ve çiftçilerimizin içinde bulundukları sorunlara ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
54 107 316:319
87 Söz Alanlar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
54 107 334:337 357 372
88 Gündem Dışı Konuşmalar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Trakya çiftçisinin içinde bulunduğu sorunlara ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
55 111 394:397
89 Gündem Dışı Konuşmalar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Erdoğan Kaplan'ın, buğday üreticilerinin sorunlarına ve buğdaya bölgesel tabanfiyat uygulamasının yarattığı sıkıntılara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
57 115 15:21
90 Gündem Dışı Konuşmalar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, canlı hayvan kaçakçılığının ekonomimiz üzerindeki olumsuz etkilerine ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
57 116 262:265
91 Gündem Dışı Konuşmalar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Sinop Milletvekili Cahit Can'ın, Sinop İli ve ilçelerinde meydana gelen dolu afetinin etkileri ile bazı köylerin ve muhtarların sorunlarına ve Ordu Milletvekili İ. Sami Tandoğdu'nun, Karadeniz Bölgesinde meydana gelen don olayı nedeniyle mağdur olan fındık üreticilerinin sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
61 7 341:343
92 Söz Alanlar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Yozgat Milletvekili Emin Koç'un, Yozgat'ta kuraklıktan zarar gören çiftçilerin durumuna, Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır-Dicle İlçesi çiftçilerine doğrudan gelir desteği ve mazot paralarının ne zaman ödeneceğine, Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya-Gazipaşa İlçesinin İç Anadoluya karayolu bağlantısının sağlanmasına, Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Patara-Kalkan arasındaki karayolunun genişletilmesi ihtiyacına, İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir çevre yolu projesine ve Zonguldak Milletvekili Harun Akın'ın, Zonguldak-Devrek bölünmüş yol projesine ve Zonguldak-Ereğli yolundaki çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
61 7 385:388
93 Gündem Dışı Konuşmalar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Erzurum Milletvekili İbrahim Özdoğan'ın, Doğu Anadolu Bölgesinde hayvan yetiştiricilerinin sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
62 9 13:15
94 Gündem Dışı Konuşmalar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Niğde Milletvekili Mahmut Uğur Çetin'in, patates üreticilerinin sorunları ile alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
62 10 73:74
95 Gündem Dışı Konuşmalar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması münasebetiyle
62 12 303:309
96 Söz Alanlar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, doğrudan gelir desteği ödemelerine, Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde'de doğrudan gelir desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağına ve Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur'da hayvancılığı teşvik çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergeleri (6/638, 640, 642) münasebetiyle
62 12 333:335
97 Söz Alanlar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Niğde Milletvekili Orhan Eraslan ve 66 milletvekilinin, patates yetiştiriciliğinin ve patates üreticilerinin sorunlarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ve Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen ve 25 milletvekilinin, patates üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle
63 13 36:41
98 Gündem Dışı Konuşmalar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın, tarım sektörünün içerisinde bulunduğu sıkıntılar ile alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
63 14 114:118
99 Gündem Dışı Konuşmalar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Adana Milletvekili Vahit Kirişci'nin, tavuk etinde hormonal kalıntılar ve tavuklarda antibiyotiklerin yanlış kullanımının olumsuz etkileriyle, alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
63 15 226:228
100 Söz Alanlar SAMİ GÜÇLÜ (KONYA) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Organik Tarım Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları Raporları münasebetiyle
65 22 193:196
65 23 264:267 273:274 282:283 289:290 300:301 309 343 348:349 354 366
1 2