E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 22. Dönem
1 Üyelerle İlgili İşler RECEP TAYYİP ERDOĞAN (SİİRT) : Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'ın Ant İçmesi
6 43 444
2 Hükümet Programının Okunması RECEP TAYYİP ERDOĞAN (SİİRT) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 59 uncu Hükümetin (Erdoğan Hükümeti) Programının okunması münasebetiyle
8 49 118:137
3 Söz Alanlar RECEP TAYYİP ERDOĞAN (SİİRT) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 59 uncu Hükümetin (Erdoğan Hükümeti) Programının görüşülmesi münasebetiyle
8 52 360:396 399:414
4 Söz Alanlar RECEP TAYYİP ERDOĞAN (SİİRT) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 59 uncu Hükümetin (Erdoğan Hükümeti) Güvenoyu alması münasebetiyle
9 53 6:7 99:122
5 Söz Alanlar RECEP TAYYİP ERDOĞAN (SİİRT) (BAŞBAKAN) : 2003 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, 2001 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı, 2003 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarısı ve 2001 Malî Yılı Katma Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2001 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
10 58 784:798 819:820
6 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri RECEP TAYYİP ERDOĞAN (SİİRT) (ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 82.yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması, günün önem ve anlamının belirtilmesi görüşmeleri münasebetiyle
12 70 481:483
7 Genel Görüşme Önergeleri RECEP TAYYİP ERDOĞAN (SİİRT) (BAŞBAKAN) : Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin Hükümet adına önergesi (8/2),
14 81 671
8 Genel Görüşme Önergeleri RECEP TAYYİP ERDOĞAN (SİİRT) (BAŞBAKAN) : Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin Hükümet adına önergesi (8/2)
15 84 195:211
9 Genel Görüşme Önergeleri RECEP TAYYİP ERDOĞAN (SİİRT) (BAŞBAKAN) : Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler konusunda Hükümet adına genel görüşme (8/2)
16 87 16:42
10 Söz Alanlar RECEP TAYYİP ERDOĞAN (SİİRT) (BAŞBAKAN) : Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler konusunda genel görüşme münasebetiyle
16 87 31:37
11 Söz Alanlar RECEP TAYYİP ERDOĞAN (SİİRT) (BAŞBAKAN) : 2004 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, 2002 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2002 Malî Yılı Genel Bütçeli Daireler Kesinhesap Kanunu Tasarısı, 2004 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarısı ve 2002 Malî Yılı Katma Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2002 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
36 36 338:355 367
12 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri RECEP TAYYİP ERDOĞAN (SİİRT) (ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 84. yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması, günün önem ve anlamının belirtilmesi görüşmeleri münasebetiyle
47 78 402:403
13 Gündem Dışı Konuşmalar RECEP TAYYİP ERDOĞAN (SİİRT) (BAŞBAKAN) : Avrupa Birliği Komisyonunun Türkiye'yle müzakerelere başlanılmasına dair tavsiye raporuna ilişkin
61 3 119:121
14 Üyelerle İlgili İşler RECEP TAYYİP ERDOĞAN (SİİRT) : Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
67 28 24:25
67 30 328:330
15 Söz Alanlar RECEP TAYYİP ERDOĞAN (SİİRT) (BAŞBAKAN) : 2005 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, 2003 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı, 2005 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarısı ve 2003 Malî Yılı Katma Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2003 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
69 35 56:66
71 43 209:228 235
16 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri RECEP TAYYİP ERDOĞAN (SİİRT) (ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 85. yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması, günün önem ve anlamının belirtilmesi görüşmeleri
82 88 139:141
17 Söz Alanlar RECEP TAYYİP ERDOĞAN (SİİRT) (BAŞBAKAN) : 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı, 2004 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Dairelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2004 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı 2004 Malî Yılı Katma Bütçeye Dahil İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2004 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
103 31 83:102
106 44 594:625
18 Söz Alanlar RECEP TAYYİP ERDOĞAN (SİİRT) (BAŞBAKAN) : Bütçenin kabulü nedeniyle Genel Kurula hitaben teşekkür konuşması
106 44 649
19 Söz Alanlar RECEP TAYYİP ERDOĞAN (SİİRT) (BAŞBAKAN) : 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı, 2005 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Dairelerin Kesinhesap, 2005 Malî Yılı Katma Bütçeye Dahil İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna ve 2004 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları münasebetiyle
140 33 67:86
142 43 770:792 803
20 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri RECEP TAYYİP ERDOĞAN (SİİRT) (ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 87'nci yıl dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanması, günün önem ve anlamının belirtilmesi görüşmeleri münasebetiyle
154 92 236:237
21 Teklifler RECEP TAYYİP ERDOĞAN (SİİRT) (ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : Grup Başkanvekilleri Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa, İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz ve Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Muzaffer Remzi Kurtulmuşoğlu ile 354 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında (2/1015)
156 102 282:306 315:373
22 Teklifler RECEP TAYYİP ERDOĞAN (SİİRT) (ADALET VE KALKINMA PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : Grup Başkanvekilleri Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa, İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz ve Anavatan Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Muzaffer Remzi Kurtulmuşoğlu ile 354 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında (2/1015)
157 105 193:202