E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 22. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın ve sağlık meslek lisesi mezunlarının sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
1 9 312:316
2 Söz Alanlar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar'ın, tıpta kullanılan görüntüleme cihazlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
2 21 735:736
3 Söz Alanlar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar'ın, aile hekimliği uygulaması ile sağlık personeli atamalarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
2 21 738:740
4 Söz Alanlar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, ilk defa kamu hizmetine girecek doktorların açıktan atamalarının ne zaman yapılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
5 34 145
5 Söz Alanlar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Yalova Termal Kaplıca Tesislerinin yönetimindeki belirsizliklere ilişkin, Ankara Milletvekili Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu'nun, aşı üretimine ve ithaline ilişkin, İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın aile planlamasıyla ilgili açıklamalara ve Hükümetin aile planlaması politikasına ilişkin, Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, inşaat aşamasındaki Çermik Devlet Hastanesine ilişkin, Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar'ın, AKP Genel Başkanının aldığı sağlık raporuna ilişkin ve Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, sağlık personeli atamalarına ve Ağrı'daki hastanelerin diyaliz makinesi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/110) münasebetiyle
6 41 279:285 290:292
6 Söz Alanlar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Van Milletvekili Mehmet Kartal'ın, Bitlis-Adilcevaz'da açılan onkoloji hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/124), Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, eczacı kalfalarının eğitimine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/137), Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki'nin, Kırıkkale-Sulakyurt-Danacı Köyündeki paratifo salgınına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/143), Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, yeni Kaş Devlet Hastanesi Projesi ile Kale ve Finike'deki uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/167) ve Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, Antalya İlinin hastane ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/177) münasebetiyle
6 43 495:498
7 Gündem Dışı Konuşmalar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Ankara Milletvekili Muzaffer R. Kurtulmuşoğlu, Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in, 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
7 45 126:129
8 Söz Alanlar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Millî Savunma Bakanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Karayolları Genel Müdürlüğü 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Sağlık Bakanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı ve Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
10 55 177:180 186:187
9 Gündem Dışı Konuşmalar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, kalkınmada öncelikli illere ve çiftçi borçlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
11 60 126:128
10 Gündem Dışı Konuşmalar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Ordu Milletvekili İdris Sami Tandoğdu'nun, Sağlık Haftasına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
11 60 133:137
11 Gündem Dışı Konuşmalar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Kalp Haftasına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
12 66 16:17
12 Gündem Dışı Konuşmalar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesinin akademik ve idarî personel sorunu ile inşaatı devam eden Kars Devlet Hastanesine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
15 83 11:14
13 Söz Alanlar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Sağlık Bakanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları münasebetiyle
15 86 422:425
14 Söz Alanlar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, ruh ve sinir hastalıkları hastanelerindeki güvenlik sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/193) münasebetiyle
15 86 390:391
15 Söz Alanlar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Yalova'da yapılan kalıcı konutların yer tespitine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/173) ve Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, yapı denetim şirketlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) münasebetiyle
15 86 388:389
16 Söz Alanlar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Antalya Milletvekili Tuncay Ercenk'in, Antalya İlinin hastane ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) münasebetiyle
16 88 228:229
17 Söz Alanlar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, sağlık sektöründe uygulanan KDV oranına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/266) münasebetiyle
16 88 235:236
18 Söz Alanlar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, özürlülerin sağlık kurulu raporu sorununa ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/267) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı münasebetiyle
16 88 237
19 Söz Alanlar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları münasebetiyle
21 104 42:46
21 105 196
20 Söz Alanlar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, verem hastalarının aşı, ilaç ve tedavilerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/306) münasebetiyle
31 23 584:585
21 Söz Alanlar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Ulaştırma Bakanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Denizcilik Müsteşarlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Sağlık Bakanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı ve Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
35 33 425:430 435:436
22 Söz Alanlar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, Keşan Devlet Hastanesi inşaatının ne zaman bitirileceğine, İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, sağlık yüksekokulları mezunlarının atamalarına, Antalya Milletvekili Atila Emek'in, Manavgat Devlet Hastanesinin bazı ihtiyaçlarına, Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, sağlık yüksekokulu mezunlarının atamalarına, İzmir Milletvekili K.Kemal Anadol'un, yaş haddinden emekliye sevk edilen doktorlar nedeniyle İzmir'deki hastanelerdeki doktor açığına, Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, SARS hastalığına karşı alınan önlemlere, Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, bazı sağlık uygulamalarının bedellerinin kamu kurumlarınca karşılanabilmesi için sağlık kurulu raporu istenmesine, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa Devlet Hastanesi inşaatına, Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, yapılan atamalara ve personelle ilgili bazı iddialara ilişkin sözlü soru önergesi ve Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Dinar Devlet Hastanesinin ambulans ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergeleri münasebetiyle
39 44 97:98 104:110
23 Söz Alanlar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa İlinde yapılan bazı atamalara, Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Bor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatına, Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Salihli Devlet Hastanesi ekbinasının ne zaman hizmete gireceğine, Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, sağlık meslek lisesi mezunlarının istihdam sorununa, Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, memurların ilaç katkı payında indirim yapılıp yapılmayacağına, Niğde Devlet Hastanesinin iç onarım ve bahçe düzenleme ihalesine, İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu'nun, sağlık meslek liselerine ilahiyat fakültesi mezunu idareci atandığı iddiasına, Ankara Milletvekili İsmail Değerli'nin, hemofili hastalarının tedavisinde kullanılan bir kan ürününün ithal edilip edilmediğine, İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir'in Menemen İlçesinin hastane ve sağlık personeli ihtiyacına ve Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İlinin kadın hastalıkları ve doğum hastanesi ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
44 69 364:369
24 Gündem Dışı Konuşmalar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, sağlık sistemimizin genel sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
47 76 239:243
25 Gündem Dışı Konuşmalar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Sinop Milletvekili Cahit Can'ın, Sigarasız Bir Dünya Gününe ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
51 95 12
26 Söz Alanlar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcraına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonları Raporları münasebetiyle
51 96 166
27 Söz Alanlar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
64 16 171:176
28 Söz Alanlar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Sağlık Bakanlığı 2005 Malî Yılı Bütçesi ile Sağlık Bakanlığı 2003 Malî Yılı Kesinhesabı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
70 41 727:733 748:749
29 Söz Alanlar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürünün atanması ve görevden alınmasına, İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, İzmir'in Güzelbahçe İlçesine alınan ambulansla ilgili bazı iddialara, Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere, İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, İzmir'in Güzelbahçe İlçesinde hizmete giren ambulansla ilgili bazı iddialara, Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Mersin Devlet Hastanesi çalışanlarının ödenmeyen dönersermaye ücretlerine, Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, tıpta üst ihtisas sınavının ÖSYM tarafından yapılıp yapılmayacağına ve Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars Devlet Hastanesi inşaatı için 2004 bütçesine ödenek konulup konulmayacağına, Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Bakanlığa bağlı dönersermayeden sağlık personeline yapılan eködeme matrahlarına, Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, sperm ve yumurta transferi yasağına, Çanakkale Milletvekili İsmail Özay'ın, Gökçeada'daki sağlık hizmetlerine ve bir hastanın vefatıyla ilgili iddialara ve Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, aile hekimliği uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
71 46 582:590
30 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın, İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, konuşmasında, şahsına sataşması nedeniyle
71 47 772:773
31 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın, Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, yapmış olduğu konuşmada, ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle
71 47 746
32 Söz Alanlar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
71 47 736:741 749:751 760:761 773 778:780
72 48 15:17 31:32 37:38 54:55 57:58 68:69 76:77 84:85 94:95 100:103 108:109 115
33 Gündem Dışı Konuşmalar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Van Milletvekili Hacı Biner'in, Yeşilay Haftasına ve Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın, SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devriyle sağlık hizmetlerinin tek çatı altında toplanmasına ve bu nedenle yaşanan sıkıntılar ile alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
76 64 103:106
34 Gündem Dışı Konuşmalar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Muğla Milletvekili Ali Arslan ve Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey'in, , 14 Mart Tıp Bayramı ile doktorların sorunlarına ve ülkenin sağlık politikasına ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
77 70 455:457
35 Gündem Dışı Konuşmalar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Aksaray Milletvekili Ahmet Yaşar'ın, sütün insan sağlığına olan yararlarına, süt üreticilerinin sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
83 94 175:176
36 Söz Alanlar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ile 2 milletvekilinin, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
87 112 560:564
88 114 272:273 305
37 Söz Alanlar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ve Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
91 124 48:49
38 Söz Alanlar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Sağlık Bakanlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı, Ulaştırma Bakanlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı, Telekomünikasyon Kurumu 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi Denizcilik Müsteşarlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
104 36 632:638 657:658
39 Gündem Dışı Konuşmalar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, İnsan ve hayvan sağlığını olumsuz etkileyen kuş gribi hastalığının yayılmasının önlenmesi için alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
108 50 429:435
40 Söz Alanlar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Samsun Milletvekili İlyas Sezai Önder'in, Bafra Devlet Hastanesi ek inşaatına, Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, sözleşmeli sağlık personeli sınavına, Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, sözleşmeli sağlık personeli sınavına, Aydın Milletvekili Mehmet Mesut Özakcan'ın, sözleşmeli sağlık personeli sınavı sonuçlarına, Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Çankırı-Şabanözü-Gümerdinli Beldesi sağlık ocağının personel ihtiyacına, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Yıldız'ın, Şanlıurfa Devlet Hastanesi Başhekimiyle ilgili soruşturmanın sonucuna, Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur İli Çavdır İlçesi Söğüt Kasabasının acil servis ihtiyacına, Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'da şeker hastalığının teşhis ve tedavisine yönelik çalışmalara, Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara, Gümüşhane Milletvekili Sabri Varan'ın, bazı ilaçların uyuşturucu olarak kullanımının önlenmesine, Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, bir hastalığın tedavisi çalışmalarına, Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, bazı köy topraklarında asbest ve içme sularında arsenik bulunduğu, Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, sağlık personeline yönelik şiddet olaylarına karşı alınacak önlemlere, Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, eğitim hastanelerindeki bazı atamalara, Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele, Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, bazı illerimizde görülen ve kırım kongo ateşli humması adıyla bilinen hastalığa karşı ne gibi önlemler alındığına Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele döner sermayeden ödenen paya ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergeleri ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı
108 51 720:723 725:727
41 Gündem Dışı Konuşmalar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Iğdır ile Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesindeki hastane ve sağlık ocaklarındaki sağlık personeli yetersizliğine ve bu konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
109 53 101:104
42 Söz Alanlar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve 4 Milletvekilinin, Türk Tabipleri Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 35 Milletvekilinin, 23.1.1953 Tarihli ve 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 3224 Sayılı Yasa ile Değişik 60. Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
112 69 503:510
114 79 510
43 Gündem Dışı Konuşmalar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar'ın, 14 Mayıs Eczacılar Günü münasebetiyle, eczacıların sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
120 102 33:36
44 Söz Alanlar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Anneler Günü münasebetiyle, ülkemizde, anne ve bebek ölümlerine karşı alınması gereken tedbirlere ilişkin açıklaması münasebetiyle
120 102 66
45 Söz Alanlar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve 7 Milletvekilinin; 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması, 4576 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Harcırah Kanunu, Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmet Yükümlülüğüne Dair Kanun, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, Kadastro Kanunu ile Genel Kadro Usulü Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması, 181 Sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
125 120 136:137 143 150:153
46 Söz Alanlar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Sağlık Bakanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, İçişleri Bakanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, Emniyet Genel Müdürlüğü 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, Jandarma Genel Komutanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, Sahil Güvenlik Komutanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile 2005 Malî Yılı Kesinhesabı ve Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi münasebetiyle
141 37 524:531 540:541
47 Söz Alanlar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun ile Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
145 57 519:525 531:534
145 58 665:667 675:678 688:689 693:694
146 59 70:71 80:81
146 60 136:138 158:159 171:173
146 64 549:550 562:564 579:580
48 Gündem Dışı Konuşmalar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Giresun Milletvekili Ali Temür'ün, devlet destekli tarım sigortasının fındık üreticisi açısından önemine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
146 64 506:507
49 Gündem Dışı Konuşmalar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Antalya Milletvekili Osman Akman'ın, Ordu Milletvekili İ. Sami Tandoğdu'nun ve Sakarya Milletvekili Süleyman Gündüz'ün, 14 Mart Tıp Bayramı ve Sağlık Haftası'na, ülkemizde hekimlik mesleğinin tarihçesine, sağlık sisteminde karşılaşılan sorunlara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
150 75 13:19
50 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, konuşmasında, şahsına sataşması nedeniyle
150 75 43:44
51 Söz Alanlar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Kan, Kan Bileşenleri ve Ürünleri Kanunu Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
153 87 267:268
52 Söz Alanlar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : İstanbul Milletvekili Zeynep Karahan Uslu ve 4 Milletvekilinin; Hemşirelik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
154 94 427
53 Söz Alanlar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın, Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu münasebetiyle
161 119 102
54 Söz Alanlar RECEP AKDAĞ (ERZURUM) (SAĞLIK BAKANI) : Ağrı Milletvekili Mehmet Kerim Yıldız ve 11 Milletvekilinin, Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
161 121 274:275 282 291:292 298:301 304:305