E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 22. Dönem
1 Meclis Araştırması Önergeleri OSMAN PEPE (KOCAELİ) (ORMAN BAKANI) : Ve 23 milletvekilinin, İzmit Büyükşehir Belediyesi Kentsel ve Endüstriyel Su Temin Projesi ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4)
1 7 218:220
2 Söz Alanlar OSMAN PEPE (KOCAELİ) (ORMAN BAKANI) : Gelibolu Yarımadası Tarihî Millî Parkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları münasebetiyle
3 22 61:63
3 Gündem Dışı Konuşmalar OSMAN PEPE (KOCAELİ) (ORMAN BAKANI) : Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen'in, orman sınırlarının dışına çıkarılan alanlar ve alanların değerlendirilmesi konusunu içeren 6831 sayılı Orman Kanununun 2/B maddesinin uygulanmasından kaynaklanan sorunlara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
6 43 449:452
4 Söz Alanlar OSMAN PEPE (KOCAELİ) (ORMAN BAKANI) : Dışişleri Bakanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Orman Bakanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı ve Orman Genel Müdürlüğü 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
10 56 345:348 356:357
5 Söz Alanlar OSMAN PEPE (KOCAELİ) (ORMAN BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
11 59 44:48
11 62 380:381
6 Söz Alanlar OSMAN PEPE (KOCAELİ) (ORMAN BAKANI) : Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile 8.6.1984 Tarihli ve 222 Sayılı Çevre Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 29.10.1989 Tarihli ve 389 Sayılı Çevre Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 18.1.1990 Tarihli ve 400 Sayılı Çevre Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, 9.8.1991 Tarihli ve 443 Sayılı Çevre Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Çevre; Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları münasebetiyle
13 74 315:318 356 394