E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 22. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar NİMET ÇUBUKÇU (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in, boşanmanın yarattığı aile sorunlarına ve çözüm önerilerine ilişkin gündemdışı konuşması dalayısıyla
90 123 374:375
2 Söz Alanlar NİMET ÇUBUKÇU (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Özürlüler Hakkında ve Bazı Kanunlar ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı; Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun'un Özürlüler İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İzmir Milletvekili Kemal Anadol, Samsun Milletvekili Haluk Koç ile 46 Milletvekilinin Özürlüler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
90 123 413 417:418
3 Söz Alanlar NİMET ÇUBUKÇU (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Diyanet İşleri Başkanlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı, Özürlüler İdaresi Başkanlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi münasebetiyle
104 35 555:559
4 Söz Alanlar NİMET ÇUBUKÇU (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, engellilerin sorunlarının çözümünde kurumlar arası koordinasyon ile coğrafi ve sosyal farklılıklara, Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, töre cinayetlerine karşı alınacak tedbirlere, Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara, Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, çocuk yuvalarında ve huzurevlerinde yapılan atamalara, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan çalışmalara, Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yurtlara, Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele, Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekcioğlu'nun, çocukların korunmasıyla ilgili olarak yapılan çalışmalara, Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 mali yılı bütçelerinden Iğdır İline ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele döner sermayeden ödenen paya, Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesindeki yuvalar ve yetiştirme yurtlarının sorunlarına İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir'deki sosyal hizmet kuruluşlarının yetersizliğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergeleri ve Devlet Bakanı Nimet Çubukçu'nun cevabı
108 48 186:191 196:197
5 Gündem Dışı Konuşmalar NİMET ÇUBUKÇU (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu'nun, çocuklara yönelik kamu vicdanını kanatan bazı olayların önlenmesi amacıyla alınması gereken tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
134 17 803:807
6 Söz Alanlar NİMET ÇUBUKÇU (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, Özürlüler İdaresi Başkanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2005 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
141 37 455:460 476:477
7 Söz Alanlar NİMET ÇUBUKÇU (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın; 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun Ek 7.Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
145 58 708
8 Gündem Dışı Konuşmalar NİMET ÇUBUKÇU (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla
149 72 235:238
9 Söz Alanlar NİMET ÇUBUKÇU (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili İrfan Rıza Yazıcıoğlu ve 14 Milletvekilinin; Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
155 95 11 36:39