E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 22. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol'un, İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın ve Bursa Milletvekili Ali Dinçer'in, Dünya Özürlüler Günü münasebetiyle gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
1 6 149:150
2 Gündem Dışı Konuşmalar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İstanbul Milletvekili Sıdıka Aydoğan'ın ve İstanbul Milletvekili Zeynep Karahan Uslu'nun, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 68. yıldönümüne ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
1 8 256:257
3 Söz Alanlar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Gelir veya Aylık Almakta Olanlara Sosyal Destek Ödemesi Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
2 19 569:573 584:585
4 Gündem Dışı Konuşmalar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : SSK ve Bağ-Kur emeklilerine sosyal destek ödemesi uygulamasına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
3 27 565:567
5 Söz Alanlar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonları raporları münasebetiyle
6 38 29:31 45
6 Söz Alanlar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İş Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
7 45 159:163
7 46 252:255 326 349:350
13 75 456:459
13 76 594:595 597:598
14 77 61 68:71 126
14 78 215
14 79 354 383
14 80 573:574 595 607:608
14 82 819
15 83 96:98
7 Söz Alanlar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İzmir Milletvekili İsmail Katmerci, Balıkesir Milletvekili A. Edip Uğur ile Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer'in; İş Kanunu, Sendikalar Kanunu ile Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Yürürlük Tarihinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
8 48 81:84
8 Söz Alanlar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Dışişleri Bakanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Orman Bakanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı ve Orman Genel Müdürlüğü 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
10 56 342:345 356
9 Söz Alanlar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : 3-20 Haziran 2002 tarihleri arasında Cenevre'de yapılan 90. Uluslararası Çalışma Teşkilâtı (ILO) Genel Konferansında kabul edilen tavsiye kararlarıyla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından bütçe müzakereleri sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisine bilgi sunulacağına ilişkin Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
10 57 541:542
10 Söz Alanlar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Antalya Milletvekili Tuncay Ercenk'in, BAĞ-KUR'un sağlık kuruluşlarına olan borçlarına ve sağlık giderlerinin geri ödemelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/155) münasebetiyle
11 63 462:463
11 Gündem Dışı Konuşmalar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi'nin, 17.İş Sağlığı ve İş Güvenliği Haftası nedeniyle gündemdışı konuşması dolayısıyla
13 76 539:540
12 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, ifadelerini yanlış yorumlaması nedeniyle
14 80 587
13 Gündem Dışı Konuşmalar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut'un, SSK ve Bağ-Kur'a birikmiş prim borcu bulunan vatandaşlarımıza ödeme kolaylığı sağlanması konusundaki gündemdışı konuşması dolayısıyla
15 83 8:9
14 Söz Alanlar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Türkiye İş Kurumu Kanunu Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları münasebetiyle
19 97 51:53 68 72 95 97 119
15 Söz Alanlar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları münasebetiyle
23 107 23:26 47 54 97:98
16 Söz Alanlar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun ve Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Kanunlara Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları münasebetiyle
24 111 276:280 306:307 333:334 347
17 Söz Alanlar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları münasebetiyle
24 111 437
25 112 19
18 Gündem Dışı Konuşmalar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar'ın, çalışma hayatında sağlık çalışanları yönünden görülen eksikliklere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
29 13 13:14
19 Söz Alanlar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, sosyal güvenlik kurumlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
33 28 212:213
20 Söz Alanlar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Dışişleri Bakanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Turizm Bakanlığı 2002 Malî Yılı Kesinhesabı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
36 34 45:50 61
21 Gündem Dışı Konuşmalar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Aksaray Milletvekili Ali Rıza Alaboyun'un, sosyal güvenlik sistemindeki gelişmeler ve bireysel emeklilik sisteminde yaşanan sorunlara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
38 42 22:24
22 Gündem Dışı Konuşmalar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Gümüşhane Milletvekili Sabri Varan'ın, İş ve İşçi Bulma Kurumunun kuruluşunun 58. yıldönümüne, ülkemizdeki işsizlik sorununa ve alınması gereken tedbirlere ve Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi'nin, İş ve İşçi Bulma Kurumunun kuruluşunun 58. yıldönümüne, ülkemizdeki işsizlik sorununa ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
39 45 185:187
23 Söz Alanlar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Gelir veya Aylık Almakta Olanların Gelir ve Aylıklarında Artış ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
39 46 290:292
24 Söz Alanlar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir-Karşıyaka İlçesinin SSK hastanesi ihtiyacına, İsteğe bağlı sigortalıların prim borçlarına ve Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Bağ-Kur ve SSK prim borçları için ödeme kolaylığı sağlanıp sağlanmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
43 61 31:33
25 Söz Alanlar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, SSK hastanelerindeki sözleşmeli, İsteğe bağlı sigortalıların prim artışlarına, Prim borcu olan Bağ-Kurluların sağlık yardımından yararlanamamalarına ve İsteğe bağlı Bağ-Kur sigortalılarının sağlık yardımı alamamalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
48 87 324:326
26 Söz Alanlar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
54 106 207:210 233:234
27 Söz Alanlar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, işsizliğe karşı alınan önlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
64 20 436:438
28 Gündem Dışı Konuşmalar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
65 23 230:232
29 Söz Alanlar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
66 25 25:26
30 Söz Alanlar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : 1-17 Haziran 2003 tarihleri arasında Cenevre'de yapılan 92.Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) Genel Konferansında kabul edilen İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi: Eğitim ve Yaşam Boyu Öğrenime İlişkin Tavsiye 2004 hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından bütçe müzakereleri sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisine bilgi sunulacağına ilişkin Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
70 41 743:745
31 Söz Alanlar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Sağlık Bakanlığı 2005 Malî Yılı Bütçesi ile Sağlık Bakanlığı 2003 Malî Yılı Kesinhesabı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
70 41 734:740 749:750
32 Söz Alanlar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu Kapsamında Ödenen Gelir ve Aylıklarda 2005 Yılında Yapılacak Artışlar Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
71 44 466:468
33 Gündem Dışı Konuşmalar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, Avrupa'da yaşayan Türk işçilerinin sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
72 51 514:516
34 Söz Alanlar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, SSK hastane ve dispanserlerindeki kantin, kafeterya ve çay ocaklarının özelleştirilip özelleştirilmeyeceğine ve Eczacıların kamu kurum ve kuruluşlarından ilaç bedellerini zamanında tahsil edebilmeleri için bir çalışma olup olmadığına, Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, işyerinin sigorta bildirim zorunluluğu ile ilgili yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ve Bağ-Kur sigortalılarının borçlarının yeniden yapılandırılmasına, Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, özelleştirilen KİT'lerin çalışanlarından kamuda işe yerleştirilemeyenlere, Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, emekli aylıklarının iyileştirilmesine, Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, işsiz sayısına ve işsizlik sigortasından yararlananlara, Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekcioğlu'nun, işyeri açan emeklilerin aylıklarından kesilen destek primine, Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara, Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, aynı branş hekimler arasındaki ücret farklılığına, Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına, Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, isteğe bağlı sigortalılık yasasının uygulanmasına, Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, SSK emeklilerinin mağduriyetine, Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, SSK'nın açmış olduğu bir ihaleye, Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Bağ-Kura kayıtlı esnafın kuruma olan borçlarına, İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, ücret dengesizliği ve istihdama, Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, ülkemizdeki işsizlik oranına ve hükümetin istihdam sağlayacak projelerine, Eskişehir Milletvekili Mehmet Vedat Yücesan'ın, SSK emeklilerinin TÜFE farkından doğan alacaklarına, İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir-Ödemiş İlçesinin SSK Hastanesi ihtiyacına ve İzmir-Bergama İlçesinin hastane ihtiyacına, Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Ücret Garanti Fonuna ve Bakanlığa ait kreş ve rehabilitasyon merkezinin kapatılmasına ve yeni yapılan tenis kortuna, İzmir Milletvekili Sedat Uzunbay'ın, emeklilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için sendika kurmalarına yönelik bir çalışma olup olmadığına ve Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele dönersermayeden ödenen paya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
76 64 134:145 150:151
35 Söz Alanlar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Sendikalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonları Raporları münasebetiyle
80 82 481:482
36 Gündem Dışı Konuşmalar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Kütahya Milletvekili Alaettin Güven'in, Kütahya'nın Gediz İlçesi Gökler Beldesindeki grizu patlaması sonucu meydana gelen göçük olayı ile kömür ocaklarının sorunlarına ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
82 91 477:478
37 Söz Alanlar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : 2006 Yılı Programının Hazırlanmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
82 91 491:492
38 Söz Alanlar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ile 6 milletvekilinin, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
86 106 257:258
39 Söz Alanlar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Bilgi Edinme Hakkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
98 18 309
40 Söz Alanlar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Bağ-Kur ve SSK'ya Ait Birikmiş Prim Borçlarına Ödeme Kolaylığı Getirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/399) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
98 18 284:285
41 Söz Alanlar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
101 28 649:650
42 Söz Alanlar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Kültür ve Turizm Bakanlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi münasebetiyle
105 39 551:556 563:564
43 Söz Alanlar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün; Aksaray Milletvekili Ahmet Yaşar ve 3 milletvekilinin; Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım ve 65 milletvekilinin; Uşak Milletvekilleri Alim Tunç, Ahmet Çağlayan ve Osman Coşkunoğlu'nun; Ordu Milletvekilleri Kazım Türkmen ve İdris Sami Tandoğdu ile 94 milletvekilinin; Giresun Milletvekili Mehmet Işık ile 28 milletvekilinin; Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın; Yozgat Milletvekilleri Mehmet Çiçek, Bekir Bozdağ, Mehmet Erdemir ve Mehmet Yaşar Öztürk ile 84 milletvekilinin; Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy ve 15 milletvekilinin; Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in; Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ile Mehmet Alp'in; Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın; Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ile 8 milletvekilinin; Ordu Milletvekili Hamit Taşçı ile 19 milletvekilinin; Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın; Amasya Milletvekilleri Akif Gülle ile Hamza Albayrak'ın; Tekirdağ Milletvekilleri Tevfik Ziyaeddin Akbulut ile Ahmet Kambur'un; Kırşehir Milletvekili Hacı Turan'ın; Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir ile 14 milletvekilinin; Erzincan Milletvekilleri Tevhit Karakaya ile Talip Kaban'ın; Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir ve Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın; Giresun Milletvekili Nurettin Canikli ile 3 milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Tayyar Altıkulaç ile Kastamonu Milletvekilleri Musa Sıvacıoğlu, Hakkı Köylü ve Sinan Özkan'ın; Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan ile Hatay Milletvekili Mehmet Eraslan'ın; Düzce Milletvekilleri Metin Kaşıkoğlu, Fahri Çakır ve Yaşar Yakış'ın; Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavuştu'nun; benzer mahiyetteki Kanun teklifleri ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
107 46 258:259
44 Gündem Dışı Konuşmalar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan alınan pasaport harçları ile sosyal güvenlik sigorta primlerine yapılan zamlar sonrasında karşılaştıkları sıkıntılara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
109 54 280:282
45 Söz Alanlar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : TC Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen Gelir ve Aylıklarda 2006 Yılında Yapılacak Artışlar ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
110 58 199:201 206:208
110 59 298:300 324:325 342:345
46 Söz Alanlar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı; Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, Sosyal Güvenlik Barışı Yasa Teklifi; İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Hakkında Prim Barışı Kanunu Teklifi; Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in, 1479 ve 2926 Sayılı Yasalarda Değişiklik Yapılması Hakkında Yasa Önerisi; Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut'un, İş ve Sigorta Barışı Kanunu Teklifi; Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 42 Milletvekilinin, 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün ile 28 Milletvekilinin, Bağ-Kur ve SSK'ya Ait Birikmiş Prim Borçlarına Ödeme Kolaylığı Getirilmesi Hakkında Kanun Teklifi; Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın, Sosyal Güvenlik ve Prim Barışı Kanunu Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
111 62 36:38 42 57 75:77 80:81
111 64 444:446 451:452
47 Söz Alanlar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
116 87 470:475
116 88 537:539 581
48 Söz Alanlar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Tasarısı; 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 17/06/1994 Tarihli ve 4006 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89. Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi; 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa Beş Ek Madde ile Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 18/01/1990 Tarihli ve 3602 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89. Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları; İzmir Milletvekili Hakkı Akalın ve 39 Milletvekilinin; 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun 32. Maddesine Bir Bent Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in; 1479 Sayılı Bağ-Kur Yasasının Ek-20. Maddesinin 1. Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekilleri Bülent Baratalı ile Türkan Miçooğulları'nın; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Kayseri Milletvekili Muharrem Eskiyapan ve 12 Milletvekilinin; 506 Sayılı Kanunun, 2422 Sayılı Kanunun 10. Maddesi ile Değişik 73. Maddesi ve 16. Maddesi ile Değişik Ek 17. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekilleri Türkan Miçooğulları ile Bülent Baratalı'nın; Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve 26 Milletvekilinin; 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Sosyal Güvenlik Destek Primi Başlıklı Ek Madde 20'nin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 27 Milletvekilinin; 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve 8 Milletvekilinin; Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi; Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın; 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin; 08/06/1949 Tarihli ve 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu, 17/07/1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 02/09/1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ile 30 Milletvekilinin; 24/05/1983 Tarihli ve 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Geçici İki Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi; Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın; 08/06/1949 Tarih ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili Haluk Koç'un; 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Adana Milletvekili Zeynep Tekin Börü'nün; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 13 Milletvekilinin; 5434 Sayılı Emekli Sandığı Yasasının 32. Maddesine 01/06/1967 Tarihli ve 875 Sayılı Yasa ile Eklenen (G) Bendinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
117 89 49:54 64 90 100
49 Söz Alanlar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Tasarısı; 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 17/06/1994 Tarihli ve 4006 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89. Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi; 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa Beş Ek Madde ile Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 18/01/1990 Tarihli ve 3602 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89. Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları; İzmir Milletvekili Hakkı Akalın ve 39 Milletvekilinin; 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun 32. Maddesine Bir Bent Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in; 1479 Sayılı Bağ-Kur Yasasının Ek-20. Maddesinin 1. Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekilleri Bülent Baratalı ile Türkan Miçooğulları'nın; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Kayseri Milletvekili Muharrem Eskiyapan ve 12 Milletvekilinin; 506 Sayılı Kanunun, 2422 Sayılı Kanunun 10. Maddesi ile Değişik 73. Maddesi ve 16. Maddesi ile Değişik Ek 17. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekilleri Türkan Miçooğulları ile Bülent Baratalı'nın; Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve 26 Milletvekilinin; 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Sosyal Güvenlik Destek Primi Başlıklı Ek Madde 20'nin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 27 Milletvekilinin; 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve 8 Milletvekilinin; Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi; Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın; 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin; 08/06/1949 Tarihli ve 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu, 17/07/1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 02/09/1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ile 30 Milletvekilinin; 24/05/1983 Tarihli ve 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Geçici İki Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi; Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın; 08/06/1949 Tarih ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili Haluk Koç'un; 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Adana Milletvekili Zeynep Tekin Börü'nün; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 13 Milletvekilinin; 5434 Sayılı Emekli Sandığı Yasasının 32. Maddesine 01/06/1967 Tarihli ve 875 Sayılı Yasa ile Eklenen (G) Bendinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
117 90 163:165 168:169 179:182 185:187 190:191 205:206
50 Söz Alanlar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : 19.4.2006 Tarihli ve 5489 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
121 109 281:286 293:295 300 308:309 320:322 334:336 338
51 Söz Alanlar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
129 127 18:21 28:30 34:35
52 Söz Alanlar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : (Gözden Geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
129 130 880:881 888:889 893
53 Söz Alanlar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amirleri Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Antalya Milletvekili Burhan Kılıç, Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir ile Manisa Milletvekili Mustafa Erdoğan Yetenç'in; 2919 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
137 25 299
54 Söz Alanlar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem Cantimur'un; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
138 29 417:422 432:434 443:444
139 30 82:84 100:101 112:114 116:117
55 Söz Alanlar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, Özürlüler İdaresi Başkanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2005 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
141 37 462:470 477:478
56 Söz Alanlar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Maliye Bakanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile Maliye Bakanlığı 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, Kamu İhale Kurumu 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Gelir İdaresi Başkanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ve Gelir Bütçesi münasebetiyle
142 42 633:634
57 Söz Alanlar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
149 72 311:312
58 Söz Alanlar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Kamu İdare, Kurum ve Kuruluşlarında Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
152 83 75:82 101:102 112:114
152 84 609:611 623:624 633 639 644 651:655
59 Söz Alanlar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonları Raporlarına ilişkin
158 110 225:226 280:283
60 Söz Alanlar MURAT BAŞESGİOĞLU (İSTANBUL) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Sendikalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
159 113 257:258 264:265