E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 22. Dönem
1 Söz Alanlar MEHMET HİLMİ GÜLER (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı; Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, Sosyal Güvenlik Barışı Yasa Teklifi; İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Hakkında Prim Barışı Kanunu Teklifi; Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in, 1479 ve 2926 Sayılı Yasalarda Değişiklik Yapılması Hakkında Yasa Önerisi; Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut'un, İş ve Sigorta Barışı Kanunu Teklifi; Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 42 Milletvekilinin, 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün ile 28 Milletvekilinin, Bağ-Kur ve SSK'ya Ait Birikmiş Prim Borçlarına Ödeme Kolaylığı Getirilmesi Hakkında Kanun Teklifi; Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın, Sosyal Güvenlik ve Prim Barışı Kanunu Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
111 65 600
2 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET HİLMİ GÜLER (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Hükümetin nükleer enerji politikasına, Sinop'ta kurulması düşünülen nükleer enerji santralının bölgeye verebileceği muhtemel çevresel zararlar ile HES Projesinin hayata geçirilmesinin önemine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
117 91 269:278
3 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar MEHMET HİLMİ GÜLER (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, konuşmasında, şahsına sataşması nedeniyle
135 20 512:513
4 Söz Alanlar MEHMET HİLMİ GÜLER (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, konuşmasında, şahsına sataşması nedeniyle
135 20 512:513
5 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET HİLMİ GÜLER (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün, Devlet Su İşlerinin bazı bölge müdürlüklerinde çalışan sondaj çalışanlarının sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
138 28 223:224