E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 22. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar KÜRŞAD TÜZMEN (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Hakkâri Milletvekili Mustafa Zeydan'ın, sınır ticaretinde yaşanan sorunlara, bunun yöre halkına yansımalarına ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
3 24 219:221
2 Söz Alanlar KÜRŞAD TÜZMEN (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan-Türközü sınır kapısından yapılan motorin ticaretinin kaldırılmasına, Çıldır-Aktaş sınır kapısı çalışmalarına ve Ardahan'da doğalgaz rafinerisi ve çevrim santrali kurulup kurulmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi münasebetiyle
3 24 241:243
3 Gündem Dışı Konuşmalar KÜRŞAD TÜZMEN (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Faruk Bayrak'ın, Habur gümrük kapısına alternatif gümrük kapılarına ve Suriye ile sınır ticaretinin geliştirilmesine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
4 30 214:215
4 Gündem Dışı Konuşmalar KÜRŞAD TÜZMEN (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Bursa Milletvekili Zafer Hıdıroğlu'nun, Türkiye'de ceza ve tutukevleri uygulamaları ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
14 80 549:551
5 Gündem Dışı Konuşmalar KÜRŞAD TÜZMEN (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'nın su ve elektrik sorununa ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
15 85 243
6 Gündem Dışı Konuşmalar KÜRŞAD TÜZMEN (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, Gazipaşa'da kurulması planlanan orkinos yetiştirme çiftliklerinin bölge turizmine olumsuz etkilerine, yaş sebze ve meyve ihracatındaki sıkıntılara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
16 87 12:13
7 Söz Alanlar KÜRŞAD TÜZMEN (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
19 99 481
8 Söz Alanlar KÜRŞAD TÜZMEN (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Tasarısı ile İçişleri ve Adalet Komisyonları raporları münasebetiyle
21 105 245
9 Gündem Dışı Konuşmalar KÜRŞAD TÜZMEN (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Malatya Sigara Fabrikasının sorunlarına ve Tekelin özelleştirilmesine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
30 15 228:229
10 Gündem Dışı Konuşmalar KÜRŞAD TÜZMEN (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Tekelin özelleştirilmesinin yaratacağı sorunlara ve çalışanlarına yönelik zorunlu emeklilik uygulamalarına ve Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, Gökçeada'da deniz ulaşımında meydana gelen aksaklıklara ve ulaşım sorunlarının çözümlenemeyişinin insan sağlığına etkilerine ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
30 17 477:478
11 Söz Alanlar KÜRŞAD TÜZMEN (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Kocaeli Milletvekili Osman Pepe ve 23 milletvekilinin, İzmit Büyükşehir Belediyesi Kentsel ve Endüstriyel Su Temin Projesi ile ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu münasebetiyle
30 17 499:504
12 Söz Alanlar KÜRŞAD TÜZMEN (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekcioğlu'nun, yapı denetim kuruluşlarında pilot bölge seçimine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
31 22 472
13 Söz Alanlar KÜRŞAD TÜZMEN (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, narenciye bahçelerinin imara açılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
31 22 473:474
14 Söz Alanlar KÜRŞAD TÜZMEN (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, şekerpancarı üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) münasebetiyle
31 22 478:480
15 Söz Alanlar KÜRŞAD TÜZMEN (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Başbakanlık 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Vakıflar Genel Müdürlüğü 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Diyanet İşleri Başkanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
35 31 47:50 59
16 Söz Alanlar KÜRŞAD TÜZMEN (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Hazine Müsteşarlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Gümrük Müsteşarlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Dış Ticaret Müsteşarlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı ve Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
35 31 112:117 123:124
17 Gündem Dışı Konuşmalar KÜRŞAD TÜZMEN (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Tokat Milletvekili Resul Tosun'un, özellikle Çin ve Uzakdoğu ülkelerinden ithal edilen ve ekonomiyi olumsuz yönde etkileyen, standartdışı, ucuz ve kalitesiz ürünlere karşı alınması gereken tedbirlere ve Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, özellikle Çin ve Uzakdoğu ülkelerinden ithal edilen ve ekonomiyi olumsuz yönde etkileyen, standartdışı, ucuz ve kalitesiz ürünlere karşı alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
41 54 281:287
18 Söz Alanlar KÜRŞAD TÜZMEN (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 22 milletvekilinin, Güneydoğu Asya ve Çin'den gelen ürünler karşısında yerli sanayiin durumunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
45 72 293:299
19 Gündem Dışı Konuşmalar KÜRŞAD TÜZMEN (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Aksaray Milletvekili Ali Rıza Alaboyun'un, sanayicilerimizin üretimde kullandıkları hammadde ve parçaların ithalatında gümrüklerde karşılaştıkları sorunlara ve alınması gereken tedbirlere ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa il merkezinden geçen E-26 karayolu üzerindeki trafik yoğunluğunun yarattığı sorunlara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
46 73 14:15 19:21
20 Gündem Dışı Konuşmalar KÜRŞAD TÜZMEN (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Adıyaman Milletvekili Ahmet Faruk Ünsal'ın, Dünya Mülteciler Gününe ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
54 105 11:13
21 Söz Alanlar KÜRŞAD TÜZMEN (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : İl Özel İdareleri Kanunu Tasarısı ile İçişleri, Avrupa Birliği Uyum ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
54 105 31:32
22 Söz Alanlar KÜRŞAD TÜZMEN (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Onur Öymen'in, AB limanlarındaki Türk gemilerinin eksikliklerinin tamamlanması için ne gibi önlemler alındığına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
68 33 296:298
23 Söz Alanlar KÜRŞAD TÜZMEN (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Başbakanlık 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
70 36 33:39 49:50
24 Söz Alanlar KÜRŞAD TÜZMEN (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Gümrük Müsteşarlığı 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı, Diyanet İşleri Başkanlığı 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
70 36 89:92 107
25 Gündem Dışı Konuşmalar KÜRŞAD TÜZMEN (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Van Milletvekili Mehmet Kartal'ın, Van-Kapıköy Sınır Ticaret Merkezinde İran'la ortak akaryakıt istasyonu kurulmasının getireceği yararlara ve bu konuda yapılması gereken çalışmalara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
80 81 341:342
26 Söz Alanlar KÜRŞAD TÜZMEN (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Afyonkarahisar Milletvekili Mahmut Koçak ve 4 milletvekilinin, Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
107 45 31:34 39:40
27 Söz Alanlar KÜRŞAD TÜZMEN (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : 28.12.2005 Tarihli ve 5440 Sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun ve Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
110 61 658:659
28 Gündem Dışı Konuşmalar KÜRŞAD TÜZMEN (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekcioğlu'nun, ihracatta, girdi maliyetlerinin yüksekliği, enerji, istihdam vergileri, yerli hammadde ve KDV oranlarının yüksekliği gibi sorunlara karşı alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
114 78 335:339
29 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar KÜRŞAD TÜZMEN (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ali Kemal Kumkumoğlu'nun, konuşmasında, şahsına sataşması nedeniyle
133 13 301:309
30 Söz Alanlar KÜRŞAD TÜZMEN (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Kültür ve Turizm Bakanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Gümrük Müsteşarlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, Dış Ticaret Müsteşarlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile 2005 Malî Yılı Kesinhesabı ve İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi münasebetiyle
141 35 178:185 194:196
31 Söz Alanlar KÜRŞAD TÜZMEN (GAZİANTEP) (DEVLET BAKANI) : Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Gümrük Müsteşarlığına Bağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
152 85 821:823