E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 22. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Diyarbakır Milletvekilleri Aziz Akgül ve Muhsin Koçyiğit'in, Diyarbakır'daki uçak kazasına ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
2 21 710:711
2 Gündem Dışı Konuşmalar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın, Doğu Anadolu Bölgesinin problemlerine ve acil çözüm önerilerine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
2 21 715:716
3 Gündem Dışı Konuşmalar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, belediyelerin sokak aydınlatması çalışmalarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
5 33 15:18
4 Gündem Dışı Konuşmalar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Ordu Milletvekili Kâzım Türkmen'in, Ordu İlinin ekonomik sorunları ve mekânsal yapısına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
6 40 172:176
5 Söz Alanlar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir'in bazı ilçelerindeki çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/99) münasebetiyle
7 44 30:31
6 Söz Alanlar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir'deki okulların elektrik, yakıt ve su borçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/100) münasebetiyle
7 44 31:32
7 Söz Alanlar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir'in gecekondu semtlerindeki düşük voltajlı elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) münasebetiyle
7 44 33:34
8 Gündem Dışı Konuşmalar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, bölgesel olarak uygulanacak elektrik tarifelerinin yaratacağı sıkıntılara ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
8 50 193:196
9 Söz Alanlar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Adalet Bakanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Yargıtay Başkanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Ulaştırma Bakanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı ve Denizcilik Müsteşarlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
10 55 218:220
10 Söz Alanlar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Maliye Bakanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı ve Gelir Bütçesi münasebetiyle
10 57 543:547 559:562
11 Söz Alanlar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Samsun Milletvekili Suat Kılıç'ın, Rus doğalgazının fiyatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/129), Doğalgaz ithalatına ve fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/130) ve İthal doğalgaz fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergeleri (6/131) münasebetiyle
11 63 456:458
12 Gündem Dışı Konuşmalar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Türkiye'de jeortermal enerji kaynaklarının önemine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
15 84 192:193
13 Gündem Dışı Konuşmalar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Gürbulak gümrük tesislerinin açılışı ve sınır ticaretinin Ağrı İli ekonomisinin gelişmesine olan katkısına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
15 86 369:371
14 Söz Alanlar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, satılan İzmir-Gaziemir sosyal konutlarının tapularının ne zaman verileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/194), Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın yapımı süren Karaçal Barajına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/195) ve Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, ülkemizin rüzgar enerjisi potansiyeline ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/204) münasebetiyle
15 86 392:395 396:398
15 Söz Alanlar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Bor ve Ürünleri Araştırma Enstitüsü Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları münasebetiyle
16 87 53:56 92:94
16 89 294
16 Söz Alanlar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın, bitki ıslahına yönelik yasal düzenlemeler yapılıp yapılmayacağına ve sertifikalı tohum kullanımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/213) münasebetiyle
18 95 346:347
17 Söz Alanlar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya Çat Barajı ve Tüneli Projesindeki sulama kanallarına ilişkin (6/224) ve Malatya-Arguvan Yoncalı Barajı Projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) münasebetiyle
18 95 351:352 353
18 Söz Alanlar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Petrol Piyasası Kanunu Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu münasebetiyle
32 24 43:44 92:93
19 Söz Alanlar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Adalet Bakanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Yargıtay Başkanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Danıştay Başkanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
35 32 291:298 304:305
20 Söz Alanlar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Mersin-Mut ve Silifke'ye bağlı bazı köylerin Göksu Nehrinden sulanması projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
37 41 614:615
21 Söz Alanlar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik İlçesi Kitreli ve Duvarlı Kasabalarının elektrik şebekesi yenileme çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
37 41 623
22 Söz Alanlar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çiftlik-Azatlı'da baraj veya gölet yapımı planlanıp planlanmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
37 41 625
23 Söz Alanlar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, petrol sondaj makinelerine, Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlinin doğalgaz dağıtım kapsamına alınıp alınmayacağına ve Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, ülkemizdeki hidroelektrik santralların ve elektrik üretimine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
40 50 258:262
24 Söz Alanlar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, Cezayir'deki deprem nedeniyle internet hizmetlerinin aksamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
47 81 540:541
25 Söz Alanlar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Darboğaz Kasabası gölet projesine, Niğde Misli Ovası sulama kuyularının ruhsat işlemine, Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, doğalgaza yapılan zamma, Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Ünlendi Barajı Projesine ve Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, yönetici atamalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
47 81 533:540
26 Söz Alanlar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 22 milletvekilinin, Türkiye Taşkömürü Kurumunun sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi, Balıkesir Milletvekili Orhan Sür ve 47 milletvekilinin, bor madeni kaynaklarımızın stratejik ve ekonomik değerinin araştırılarak gereği gibi değerlendirilmesi, Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 39 milletvekilinin, ülkemizin madenleri ve madencilik politikası, Çankırı Milletvekili Hikmet Özdemir ve 19 milletvekilinin, Çankırı İlinde Kuzey Anadolu fay zonu civarındaki jeotermal enerji kaynaklarının araştırılarak değerlendirilmesi, Konya Milletvekili Remzi Çetin ve 21 milletvekilinin, madencilik sektörünün içinde bulunduğu durumun araştırılarak altın ve bor madenleri başta olmak üzere yeraltı kaynaklarımızın değerlendirilmesi, Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan ve 23 milletvekilinin, ülkemizdeki demir ve çelik üretimi ile Erdemirin mevcut durumunun ve sorunlarının araştırılarak alınması, Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan ve 24 milletvekilinin, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun mevcut durumunun ve taşkömürü üretimindeki sorunların araştırılarak alınması ve Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ve 39 milletvekilinin, ülkemizdeki demir cevheri kaynaklarının değerlendirilmesi ve demirin inşaat sektöründe kullanımı ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle
48 87 339:345
27 Söz Alanlar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın; Maden Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Çevre; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
50 93 267:269 277 290 295:296 300:302 323:324
28 Söz Alanlar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, yabancı şirketlerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki petrol arama faaliyetlerine ve Petrol aramalarında gerekli derinliğe inilmediği iddialarına, İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, tüplügaz sektöründeki dağıtım payları ile vergi oranına ve Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, organize sanayi bölgelerindeki elektrik ve yatırım indirimlerinin kaldırılmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
67 28 47:50
29 Söz Alanlar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı, Çevre ve Orman Bakanlığı 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı, Orman Genel Müdürlüğü 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
70 39 499:504 515:518
30 Söz Alanlar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 29 milletvekilinin, akaryakıt kaçakçılığının ekonomiye, insan ve çevre sağlığına verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
71 46 591:595
31 Söz Alanlar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Bursa Milletvekili Kemal Demirel'in, Nilüfer Barajı projesine, İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir İlindeki okulların elektrik borçlarına, Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Iğdır'a doğalgaz verilip verilmeyeceğine, Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Ulukışla-Maden Köyü Bolkardağı Maden İşletmesinin tekrar faaliyete geçirilip geçirilmeyeceğine, Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars-Selim-Bayburt Barajı için 2004 bütçesine ödenek konulup konulmayacağına, Kars-Digor-Şirinköy Göleti Projesi için 2004 bütçesine ödenek konulup konulmayacağına ve Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya Oba Çayı ıslahının ne zaman bitirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
73 52 45:51
32 Gündem Dışı Konuşmalar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, rüzgâr enerjisinin ülkemiz açısından önemine ve bu konuda yapılması gereken çalışmalara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
73 54 349:352
33 Söz Alanlar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu münasebetiyle
76 63 24:27 44:47
34 Söz Alanlar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Ankara Milletvekilleri Salih Kapusuz ile Reha Denemeç'in; Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu münasebetiyle
82 92 669
35 Söz Alanlar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu münasebetiyle
83 95 378:381 383:386 395:396 401:405 409:410
83 96 548:549 570
36 Söz Alanlar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Ankara Milletvekili Eşref Erdem ve 23 milletvekilinin, sorumluluğunun gereğini yapmadığı, yetkilerini aştığı, hazineyi zarara uğrattığı ve görevini ihmal ettiği iddiasıyla Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
85 100 32:41
37 Gündem Dışı Konuşmalar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Batman-Yumurtalık petrol boru hattında meydana gelen sızıntının yarattığı çevre sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
86 107 371:372
38 Söz Alanlar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Kütahya Milletvekili Soner Aksoy ile Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin'in; Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu münasebetiyle
88 113 72:74 79 86
39 Gündem Dışı Konuşmalar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Harun Akın'ın, Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtarılışının 84. yıldönümü ile kömür havzasında yaşanan sorunlara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
88 114 246:250
40 Gündem Dışı Konuşmalar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Fazlı Erdoğan'ın, Zonguldak Karadon Müessesesi Kilimli İşletme Müdürlügünde meydana gelen göçük ve sonrasında yaşanan olaylara ilişkin gündemdışı konuşması münasebetiyle
89 117 12:14
41 Söz Alanlar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
89 117 20
42 Söz Alanlar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Harran Ovasında çoraklaşmayı önleme çalışması yapılıp yapılmadığına, Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Orhaneli Çayı Güzergah Değişimi ve Yeni Bor Konsantratör Tesisi projelerine, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şırnak İlindeki kömür rezervlerine ve üretimine, Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, tarımsal sulamada kullanılan elektrik bedeline ve Manisa için yeni bir tarımsal sulama projesi olup olmadığına, Hatay Milletvekili Züheyir Amber'in, DSİ'ye alınacak mühendislerde erkek olma şartının aranmasına, Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, bor madeninin pazarlama ve satışına, Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, enerji sektöründe özelleştirme öncesi teknik ve yasal hazırlıklara, Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, Kargalık Barajı Projesine, Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara, Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İli Çiftlik İlçesi sulama kuyularına ruhsat verilmeme nedenine, Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman'a doğalgaz şebekesi kurulup kurulmayacağına Mardin Milletvekili Muharrem Doğan'ın, Mardin-Mazıdağı fosfat tesislerine ilişkin KEnerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
94 2 258:269
43 Söz Alanlar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı, Karayolları Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
105 37 131:143 158:160
44 Söz Alanlar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Gaziantep Milletvekili Ömer Abuşoğlu'nun, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler'in, konuşmasında, Partisine sataşması nedeniyle konuşması dolayısıyla
105 37 147:148
45 Gündem Dışı Konuşmalar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, doğalgaz, petrol ve kömür gibi tükenebilir fosil kaynaklara göre daha temiz olan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması için alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
109 55 481:487
46 Gündem Dışı Konuşmalar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Tokat Milletvekili İbrahim Çakmak'ın, yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine ve enerjiyi verimli kullanmak için alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
109 56 564:568
47 Gündem Dışı Konuşmalar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Konya Milletvekili Ahmet Işık'ın, Konya'nın iktisadî kalkınmasına ve hayat standardının yükselmesine etki edecek olan mavi tünel sulama ve içmesuyu projesinin sağlayacağı yararlara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
110 57 16:19
48 Söz Alanlar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : İzmir Milletvekili Fazıl Karaman ile Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali'nin; 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
110 57 31:32
49 Söz Alanlar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı; Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
119 100 485:490 498:501 507:514
50 Gündem Dışı Konuşmalar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Artvin Milletvekili Yüksel Çorbacıoğlu'nun, özelleştirme süreci içerisinde bulunan Karadeniz Bakır İşletmelerine bağlı Murgul Bakır İşletmelerinin tüm mal varlığıyla satışı sözleşmesinde yapılan yanlışlıklara ve halen işletme stoklarında bulunan işlenmiş konsantre bakır cevherinin durumuna ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
122 111 173
51 Söz Alanlar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Adana Milletvekili Atilla Başoğlu ve 5 Milletvekilinin; Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu münasebetiyle
126 123 422:425 439
52 Söz Alanlar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş ve 9 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
126 123 311 315 319 321 383 387 391 396 400 405 412
53 Söz Alanlar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile 2005 Malî Yılı Kesinhesabı ve, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile 2005 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
141 38 716:739 745:748
54 Söz Alanlar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Petrol Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu münasebetiyle
144 49 189:195 198:203 216:218
144 51 402:404
55 Gündem Dışı Konuşmalar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Sinop Milletvekili Mustafa Öztürk'ün, ülkemizdeki yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılmasının önemine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
146 61 213:217
56 Söz Alanlar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Enerji Verimliliği Kanunu Tasarısı ile Kütahya Milletvekili Soner Aksoy ve 6 Milletvekilinin; Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu münasebetiyle
147 67 360
57 Söz Alanlar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
149 72 285 293 297
58 Söz Alanlar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu'nun, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
154 90 35
59 Söz Alanlar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun Tasarısı ve Çevre ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları münasebetiyle
156 103 402:406 478:479 486:487
60 Söz Alanlar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Ankara Milletvekilleri Eyyüp Sanay ve Nur Doğan Topaloğlu'nun, Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
159 112 51:52
61 Söz Alanlar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Antalya Milletvekili Fikret Badazlı'nın, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
161 119 48 73
62 Söz Alanlar HİLMİ GÜLER (MEHMET HİLMİ GÜLER) (ORDU) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Kütahya Milletvekili Soner Aksoy ile 7 Milletvekilinin; Jeotermal Enerji Kaynakları ve Mineralli Sular Kanunu Teklifi, İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün; Jeotermal Kaynaklar ve Mineralli Sular Kanun Teklifi ve Denizli Milletvekili Mehmet Yüksektepe'nin; Jeotermal Kaynakları ve Mineralli Sular Kanunu Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu münasebetiyle
161 121 336:337