E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 22. Dönem
1 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
8 48 36:38 52
2 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Osmaniye Milletvekili Mehmet Sarı ve Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekçioğlu'nun, öğretmen okullarının kuruluşunun 155. yıldönümüne ilişkin ve gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
8 50 188:191
3 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Çevre Bakanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Kültür Bakanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Millî Eğitim Bakanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı ve Üniversiteler Bütçeleri münasebetiyle
10 56 406:409 422:423
4 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 16.3.2003 Tarihli ve 4827 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89. Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
11 61 248
5 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, yönetim kademelerine yapılan atamalara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
11 63 452:454
6 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu münasebetiyle
13 73 239:243 249:252 260:262 272
7 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ve 15 Milletvekilinin; Devlet Memurları Kanunu ile TC Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
19 97 126 129
8 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Tarım, Orman ve Köyişleri; Çevre; Plan ve Bütçe Komisyonları raporları münasebetiyle
20 102 336:337
9 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Bitlis Milletvekili Edip Safder Gaydalı'nın, hükümet tarafından çeşitli bölgelerde uygulanmak istenilen farklı elektrik ücret tarifelerine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
22 106 14:15
10 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, son zamanlarda Millî Eğitim Bakanlığı tarafından gündeme getirilen ve uygulamaya konulan ilköğretim ders kitaplarının bedava dağıtılması ve ders kitaplarıyla ilgili diğer konulara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
22 106 17:22
11 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
25 114 655:661 669:671 677:678
12 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa İlinin eğitim ve öğretimle ilgili sorunlarına ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
31 19 112:115
13 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Başkent Öğretmenevi konaklama ücretine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/288) münasebetiyle
31 22 465:468
14 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, Sağlık Bakanlığının Millî Eğitim Bakanlığıyla birlikte yapmış olduğu sözleşmeli personel alımıyla ilgili sınavın yöntemine ve buna bağlı olarak yapılan atamalardaki sorunlara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
39 43 16:19
15 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, yoğun kar yağışı sonrasında Çanakkale'de yaşanan sıkıntılara, yağışın yol açtığı zararlara ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
40 48 21:23
16 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Erdoğan Kaplan'ın, kapatılması yıldönümünde, köy enstitülerinin eğitim modeli olarak eğitim sistemimizdeki yerine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
40 48 12:14
17 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İstanbul Milletvekili Tayyar Altıkulaç'ın, Eğitime Yüzde Yüz Destek Kampanyasına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
41 54 275:276
18 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşşar'ın, hükümetin uygulamakta olduğu sağlık politikasından kaynaklanan sıkıntılara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
53 104 310:311
19 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekcioğlu'nun, eğitim sisteminin sorunlarına ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
62 10 77:78
20 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, yanlış eğitim sistemi ile sınav odaklı özel dershaneler sorununa ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
63 13 14:16
21 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Millî Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu münasebetiyle
64 16 139:147
22 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir İlindeki ilköğretim okullarında derslik başına düşen öğrenci sayısının azaltılması için ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
64 20 441:442
23 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Marmaris'teki bir ilköğretim okulunda yapılan teftişe ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
64 20 439:440
24 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Adalet Bakanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı, Yargıtay Başkanlığı 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı, Millî Eğitim Bakanlığı 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı, Yüksek Öğretim Kurulu 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı ve Üniversiteler Bütçeleri münasebetiyle
70 40 587:594 599 602:604
25 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu ve 63 milletvekilinin, İMKB'nin sekiz yıllık kesintisiz eğitimi desteklemek amacıyla sağladığı kaynakla gerçekleştirilen okul inşaat ihalelerinde usulsüzlük yaptığı, bu ihalelerle ilgili yolsuzluk iddialarının tahkikini zamanında yaptırmayarak görevini kötüye kullandığı iddiasıyla Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
71 44 364:373 375
26 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, hükümet programında yer alan eğitim ve öğrenimle ilgili bazı ifadelere ve Hükümet programında yer alan eğitimde yeniden yapılanmaya dönük çalışmalara, Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi inşaatına ve Gazi Üniversitesi Kastamonu Fen-Edebiyat Fakültesi binasının ödenek ihtiyacına ilişkin Başbakandan, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, üniversitelerin öğretim kadrolarına atama yapılıp yapılmadığına, Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya İl Millî Eğitim Müdürlüğü yönetim kadrolarında yapılan değişikliklere, Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, öğretim programından iki yabancı dilin çıkarıldığı iddialarına ve Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, iki ilköğretim müfettişiyle ilgili iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
74 58 279:285
27 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, Ardahan'ın düşman işgalinden kurtarılışının 84. yıldönümünde, ilin sorunlarına ve Erzurum Milletvekili Muzaffer Gülyurt'un, üniversitelerarası dil sınavı ile üniversitelerde görev yapan yardımcı doçentlerin sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
75 61 230:231
28 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ile İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz ve İki Milletvekilinin, Yükseköğretim Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, Yükseköğretim Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Yükseköğretim Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu münasebetiyle
75 62 414:417 419:420 439:440 455
29 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak çalışan sözleşmeli öğretmenlerin sağlık sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
76 64 97:99
30 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 23.2.2005 Tarihli ve 5306 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun ve Anayasanın 89. ve 104. Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu münasebetiyle
77 70 489:492 496:497 503:505
31 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, beden eğitimi branşındaki öğretmen adayı fazlasına ve Niğde-Altunhisar-Yakacık Kasabasında lise açılıp açılmayacağına, İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil'in, okullarda alınan kayıt paralarına, Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, okullardaki kötü alışkanlıklarla ilgili olarak istatistikî çalışma yapılıp yapılmadığına, İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, iptal edilen bir sınav için yatırılan ücrete, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'nın okul ihtiyacına, Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, eğitim fakültesi mezunlarının sınıf öğretmenliği haklarına, Kocaeli Milletvekili Mehmet Sefa Sirmen'in, öğretmenevlerinin özelleştirme kapsamına alınmasına, Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Ankara Öğretmenevinde kütüphane bulunmamasının nedenine, Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, yarı dönemi başarıyla bitiren öğrencilerin üst sınıfa geçebilmesine yönelik düzenlemeye ve Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, okul değiştirme cezasına yönelik düzenlemeye, Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, ilköğretim öğrencilerine ücretsiz dağıtılan kitapların maliyetine ve bir firmanın finanse ettiği iddiasına, Ağrı Milletvekili Naci Aslan'ın, Ağrı'da fen lisesi açılıp açılmayacağına, Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, açılması düşünülen üniversiteler için gerekli planlama ve hazırlıkların yapılıp yapılmadığına, Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, ÖSS'ye girecek öğrencilerin ikinci dönemde idarî izinli sayılıp sayılmayacaklarına, Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personelin Seçimine İlişkin Yönetmelikte yapılan değişikliğe, Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara, Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, eğitim fakültelerindeki akademik personel yetersizliğine, Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum'da üniversite kurulup kurulmayacağına, Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, eğitim fakültesi mezunu öğretmen adaylarına, Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy'un, Adıyaman'da üniversite kurulup kurulmayacağına, Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, 2004 KPSS kitapçığında Almanca ve Fransızca bölümü mezunlarına yer verilmemesine, Ankara Milletvekili Oya Araslı'nın, basında yer alan bir habere, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan çalışmalara, Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik'te üniversite kurulup kurulmayacağına, Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele, Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, Dış İlişkiler Genel Müdür ve Yardımcılığına yapılan atamalarla ilgili iddialara, Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, bir milletvekilinin yaptığı iddia edilen açıklamaya, Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, ücretsiz dağıtılan ders kitaplarına ve bazı iddialara ve Öğretmen adaylarının atamalarında yaşandığı iddia edilen mağduriyetlere, Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu binasına, Bursa Milletvekili Mustafa Özyurt'un, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanının bir ifadesine, Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya-Korkuteli Anadolu Lisesinin sorununa ve Manavgat'taki Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli inşaatına, İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, 2004-2005 öğretim yılı İzmir'deki boş öğretmen kadrolarına ve norm kadro çerçevesinde atama yapılıp yapılmayacağına, Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, Türk eğitim ve öğret
78 73 248:264 268:270 275:278 279:280
32 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in, Eskişehir Milletvekili M. Cevdet Selvi'nin, konuşmasında, ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle
79 76 59:61
33 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, gençler üzerinde yapılan kamuoyu araştırmalarının sonuçlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
86 108 470:475
34 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in, Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, konuşmasında, Genel Başkanlarına sataşması nedeniyle
87 110 133:134
35 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz Demir ve 40 milletvekilinin, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde keyfî yönetim, kamu kaynaklarının amaç dışı kullanımı ve kadrolaşma iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
87 110 133
36 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, yeni ders yılı başlangıcında üniversitelerin sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
94 4 486:489
37 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Bursa Milletvekili Mustafa Özyurt'un, Mudanya Mütarekesinin 83. yıldönümü münasebetiyle gündemdışı konuşması dolayısıyla
95 5 17:23
38 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, konuşmasında, Avrupa Birliğiyle ilgili müzakerelerde, hükümetin, Türkiye'yi taahhüt altına sokan imzalar attığı iddiası nedeniyle
95 5 37
39 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Genel Sekreterinin cezaevinde intiharına ve intihar sonrası yaşanan olaylara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
98 18 264:268
40 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Manisa Milletvekili Ufuk Özkan'ın, taşımalı eğitime, taşımalı eğitim kapsamında Manisa'nın Akhisar İlçesinde meydana gelen trafik kazası ile bu konudaki sorunlara ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
98 19 399:406
41 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Ankara Milletvekili Mehmet Tomanbay'ın, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörünün tutuklanması olayının adlî olmayan boyutuna ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
98 20 523:528
42 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in, Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, konuşmasında, ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle
98 20 532
43 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
100 25 67:76
101 26 27:28 32:35 38 49:53 56:57 63
101 27 162:163 175:176 179:180
102 30 209:210 218 220 231:232 234:236
108 51 738 747
109 52 39:41
109 55 500 505:508
44 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Millî Eğitim Bakanlığı 2006 Malî Yılı Bütçesi ile 2004 Malî Yılı Kesinhesabı, Yüksek Öğretim Kurulu 2006 Malî Yılı Bütçesi ile 2004 Malî Yılı Kesinhesabı ve Üniversiteler Bütçeleri münasebetiyle
105 40 781:794 809:812
45 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı, 2004 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Dairelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2004 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı 2004 Malî Yılı Katma Bütçeye Dahil İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2004 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
106 44 627:628
46 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün; Aksaray Milletvekili Ahmet Yaşar ve 3 milletvekilinin; Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım ve 65 milletvekilinin; Uşak Milletvekilleri Alim Tunç, Ahmet Çağlayan ve Osman Coşkunoğlu'nun; Ordu Milletvekilleri Kazım Türkmen ve İdris Sami Tandoğdu ile 94 milletvekilinin; Giresun Milletvekili Mehmet Işık ile 28 milletvekilinin; Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın; Yozgat Milletvekilleri Mehmet Çiçek, Bekir Bozdağ, Mehmet Erdemir ve Mehmet Yaşar Öztürk ile 84 milletvekilinin; Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy ve 15 milletvekilinin; Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in; Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ile Mehmet Alp'in; Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın; Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ile 8 milletvekilinin; Ordu Milletvekili Hamit Taşçı ile 19 milletvekilinin; Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın; Amasya Milletvekilleri Akif Gülle ile Hamza Albayrak'ın; Tekirdağ Milletvekilleri Tevfik Ziyaeddin Akbulut ile Ahmet Kambur'un; Kırşehir Milletvekili Hacı Turan'ın; Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir ile 14 milletvekilinin; Erzincan Milletvekilleri Tevhit Karakaya ile Talip Kaban'ın; Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir ve Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın; Giresun Milletvekili Nurettin Canikli ile 3 milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Tayyar Altıkulaç ile Kastamonu Milletvekilleri Musa Sıvacıoğlu, Hakkı Köylü ve Sinan Özkan'ın; Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan ile Hatay Milletvekili Mehmet Eraslan'ın; Düzce Milletvekilleri Metin Kaşıkoğlu, Fahri Çakır ve Yaşar Yakış'ın; Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavuştu'nun; benzer mahiyetteki Kanun teklifleri ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
107 46 251:252 281:287 297:298 302:303 318:319 335 337 339 383 399:400
47 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İzmir Milletvekili Hakkı Akalın'ın, Misak-ı Millî'nin kabulünün yıldönümünde, Ermenilerin, terörle, sözde Ermeni soykırımını dünyaya tanıtma çabalarına karşı alınması gereken tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
109 55 488:491
48 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, Alevîler için muharrem ayının önemine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
110 60 501:504
49 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı; Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, Sosyal Güvenlik Barışı Yasa Teklifi; İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Hakkında Prim Barışı Kanunu Teklifi; Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in, 1479 ve 2926 Sayılı Yasalarda Değişiklik Yapılması Hakkında Yasa Önerisi; Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut'un, İş ve Sigorta Barışı Kanunu Teklifi; Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 42 Milletvekilinin, 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün ile 28 Milletvekilinin, Bağ-Kur ve SSK'ya Ait Birikmiş Prim Borçlarına Ödeme Kolaylığı Getirilmesi Hakkında Kanun Teklifi; Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın, Sosyal Güvenlik ve Prim Barışı Kanunu Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
111 64 404
50 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı ve 7 Milletvekilinin; İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İdareleri Teşkilat ve Tesisatının İstanbul Belediyesine Devrine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
112 68 354:355
51 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 30.12.2005 Tarih ve 5447 Sayılı Kanun ve Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
112 68 370:373 376:378
52 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Muğla Milletvekili Orhan Seyfi Terzibaşıoğlu'nun; 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu dolayısıyla
118 95 366:367 368 372
53 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu münasebetiyle
120 104 337:338
54 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu münasebetiyle
120 104 333:334
55 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş ve 9 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
124 119 686 697
56 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Özel Öğretim Kurumları Kanunu Tasarısı ve Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz Demir'in; Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu münasebetiyle
129 129 635:636 652:659 663:665
57 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına Grup Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, nitelikli ortaöğretim kurumlarında atıl kapasite oluşturarak kamu kaynaklarını israf ettiği, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını işlevsizleştirerek ders kitapları ve yardımcı kitapların içeriğinde sorunlar oluşturduğu, YÖK ile çatışmaya girdiği, kadrolaşmak ve yargı kararlarını uygulamamak suretiyle görevini kötüye kullandığı iddialarıyla, Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
131 5 292:301
58 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İstanbul Milletvekili Tayyar Altıkulaç'ın; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1.Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu münasebetiyle
135 18 91:96 102:104
135 19 316:317 339:342 347:348 363:364 369:371
59 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, konuşmasında, şahsına sataşması nedeniyle
136 22 254:255
60 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ömer Zülfü Livaneli ve 19 milletvekilinin, gençler arasında şiddet olaylarının artmasının, Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü ve 19 milletvekilinin, gençler ve çocuklar arasında artan şiddet eğiliminin, Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 54 milletvekilinin, okullardaki şiddet olaylarının araştırılarak ve Anavatan Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Gaziantep Milletvekili Ömer Abuşoğlu ve Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş'ın, okullarda meydana gelen şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle
136 22 230:235
61 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Millî Eğitim Bakanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile Millî Eğitim Bakanlığı 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, Yüksek Öğretim Kurulu 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile Yüksek Öğretim Kurulu 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezî 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ve Üniversiteler Bütçeleri münasebetiyle
142 41 163:175 183:186
62 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Maliye Bakanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile Maliye Bakanlığı 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, Kamu İhale Kurumu 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Gelir İdaresi Başkanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ve Gelir Bütçesi münasebetiyle
142 42 532:533 539:540 552:558 568:570
63 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 15/11/2006 Tarihli ve 5556 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu münasebetiyle
144 48 83:85
144 49 165:168 173:174
64 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, gençlerimizin sorunlarına, onların yararlı faaliyetlere yönlendirilmelerinin önemine ve bu konuda yapılması gerekenlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
145 55 240:244
65 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : 26/9/2006 Tarihli ve 5545 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu münasebetiyle
146 61 283 284
66 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun ile Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
146 61 228:229 245:246 260:261 276:277
67 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem ve 106 milletvekilinin, Türkçedeki bozulma ve yabancılaşmanın nedenleri ile toplumsal birlik ve beraberliğimiz üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
146 62 364:368
68 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarıları ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
157 104 47:49 58:59
69 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
157 106 299:303 309:311
157 107 398:405 470:471 489:490 495 532:533
70 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, konuşmasında, şahsına, sataşması nedeniyle
157 107 410:411
71 Söz Alanlar HÜSEYİN ÇELİK (VAN) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ömer Zülfü Livaneli ve 19 Milletvekili, Çorum Milletvekili Muzaffer Külcü ve 19 Milletvekili, Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 54 Milletvekili ile Anavatan Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Gaziantep Milletvekili Ömer Abuşoğlu ve Malatya Milletvekili Süleyman Sarıbaş'ın, çocuklarda ve gençlerde artan şiddet eğilimi ile okullarda meydana gelen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu münasebetiyle
160 116 67:70