E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 22. Dönem
1 Söz Alanlar GÜLDAL AKŞİT (İSTANBUL) (TURİZM BAKANI) : Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya Konyaaltı Beldesinde kapalı durumdaki bir otele ilişkin Turizm Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
3 24 244:246
2 Söz Alanlar GÜLDAL AKŞİT (İSTANBUL) (TURİZM BAKANI) : Dış Ticaret Müsteşarlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Hazine Müsteşarlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı ve Turizm Bakanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
10 54 101:102