E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 22. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar GÜLDAL AKŞİT (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Niğde Milletvekili Mahmut Uğur Çetin'in, Nusret Mayın Gemisinin müze haline getirilmesi için yapılan çalışmalar ile Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Gününe ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
19 99 450:452
2 Gündem Dışı Konuşmalar GÜLDAL AKŞİT (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, Dünya Özürlüler Günü münasebetiyle, ülkemizdeki engellilerin sağlık, eğitim ve istihdam sorunlarına ve İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, Dünya Özürlüler Günü münasebetiyle, ülkemizdeki engellilerin sağlık, eğitim ve istihdam sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
31 22 457:458
3 Söz Alanlar GÜLDAL AKŞİT (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci'nin, İstanbul-Bakırköy-Yenimahalle'deki yeşil alanın yapılaşmaya açıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/305) münasebetiyle
31 22 476:477
4 Söz Alanlar GÜLDAL AKŞİT (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Başbakanlık 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Vakıflar Genel Müdürlüğü 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Diyanet İşleri Başkanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
35 31 50:52 59:61
5 Söz Alanlar GÜLDAL AKŞİT (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir ve 45 milletvekilinin, sokak çocuklarının sorunlarının çözümlenebilmesi için alınması, Eskişehir Milletvekili Cevdet Selvi ve 22 milletvekilinin, öncelikle sokakta yaşayan çocuklar arasında yaygınlaşan ve toplumun geleceğini tehlikeye düşüren uyuşturucu kullanımı konusunda ve Konya Milletvekili Orhan Erdem ve 44 milletvekilinin, çocuklarımızı sokağa iten nedenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle
47 75 103:108
6 Söz Alanlar GÜLDAL AKŞİT (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, yetiştirme yurtlarında barınan çocuklardan ilköğretimi bitiremeyenlerin istihdam sorununa ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
47 75 101:102
7 Söz Alanlar GÜLDAL AKŞİT (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
62 11 253
8 Söz Alanlar GÜLDAL AKŞİT (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Aile Araştırma Kurumu Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile 6.12.1989 Tarihli ve 396 Sayılı Aile Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 13.4.1990 Tarihli ve 423 Sayılı Aile Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
64 16 93 127:128
9 Söz Alanlar GÜLDAL AKŞİT (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Çorlu Havaalanının etkin kullanımı için alınacak önlemlere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
68 33 295:296
10 Söz Alanlar GÜLDAL AKŞİT (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Gümrük Müsteşarlığı 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı, Diyanet İşleri Başkanlığı 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
70 36 92:96 107:108
11 Gündem Dışı Konuşmalar GÜLDAL AKŞİT (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Bülent Baratalı'nın, Urla Barbaros Çocuk Köyünde yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
73 55 410:414
12 Söz Alanlar GÜLDAL AKŞİT (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol, İstanbul Milletvekili Ali Topuz ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, milletvekili lojmanlarında Mustafa Güngör'ün öldürülmesinin aydınlatılması ve sorumluların belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
73 55 454:455
13 Söz Alanlar GÜLDAL AKŞİT (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, işçi ve memur emeklilerinin maaşlarında artış yapılıp yapılmayacağına, Gazilerin yaşam standartlarını yükseltmek için alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan ve Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Yapı-Yol Sendikasına üye bazı çalışanların görev yerlerindeki değişikliğe ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
73 55 446:447
14 Gündem Dışı Konuşmalar GÜLDAL AKŞİT (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Özpolat'ın, İstanbul'da son günlerde artan asayiş sorununa ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
74 57 125:129
15 Söz Alanlar GÜLDAL AKŞİT (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir ve 45 milletvekili, Eskişehir Milletvekili Cevdet Selvi ve 23 milletvekili ile Konya Milletvekili Orhan Erdem ve 45 milletvekilinin, Çocukları Sokağa Düşüren Nedenlerle Sokak Çocuklarının Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve (10/111, 160, 108) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu münasebetiyle
79 76 55:59
16 Söz Alanlar GÜLDAL AKŞİT (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 62 milletvekilinin, Türkiye Jokey Kulubü tarafından düzenlenen at yarışı hâsılatından Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun pay almasını engelleyerek görevlerini kötüye kullandıkları iddiasıyla, Devlet Bakanı Güldal Akşit ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü haklarında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
81 85 359:365
17 Söz Alanlar GÜLDAL AKŞİT (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı; Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, GAP Bölgesinde Yatırımların Özendirilmesi ve İstihdam Yaratılması Hakkında Kanun Teklifi; Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri; Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ve 3 milletvekilinin, Adalarda Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Hakkında Kanun Teklifi; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 69 milletvekilinin, Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi; Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 50 milletvekilinin, Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi; Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 26 milletvekilinin, Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi; Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım ve 15 milletvekilinin, 29.1.2004 Tarih ve 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Yatırımların ve İstihdamın Özendirilmesi ve Bölgesel Dengesizliklerin Giderilmesi Hakkında Kanun Teklifi; Kahramanmaraş Milletvekilleri Mehmet Yılmazcan, Hanefi Mahçiçek ile Mehmet Ali Bulut'un, Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Kastamonu Milletvekilleri Musa Sıvacıoğlu, Hakkı Köylü ile Sinan Özkan'ın, Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Konya Milletvekili Hasan Anğı'nın, 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Sakarya Milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Erol Aslan Cebeci, Hasan Ali Çelik, Süleyman Gündüz ile Recep Yıldırım'ın, 29.1.2004 Tarih ve 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Balıkesir Milletvekili A. Edip Uğur ve 12 milletvekilinin, 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
84 98 227:228
18 Söz Alanlar GÜLDAL AKŞİT (İSTANBUL) (DEVLET BAKANI) : Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 22 milletvekilinin, töre cinayetleri görünümündeki kadına yönelik şiddet hareketlerinin, Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur ve 68 milletvekilinin, kadınlara yönelik töre ve namus cinayetlerinin, Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin ve 46 milletvekilinin, töre cinayetlerinin, İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 27 milletvekilinin, kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin sebeplerinin ve İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu ve 27 milletvekilinin, ülkemizde kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle
85 100 44:46