E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 22. Dönem
1 Söz Alanlar FARUK NAFIZ ÖZAK (TRABZON) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa-Mardin-Cizre-Habur sınır kapısı yönünde duble yol yapılıp yapılmayacağına, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa'yı ilçelerine bağlayan karayollarına, Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, Antalya İlindeki Gündoğmuş-Topraktepe yolunun genişletilmesine, Muğla Milletvekili Ali Arslan'ın, Konut Edindirme Yardımı Fonunun tasfiye sürecine Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, özel sağlık ve eğitim kuruluşlarının kullandıkları binaların yapı denetimlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
97 15 170:172
2 Söz Alanlar FARUK NAFIZ ÖZAK (TRABZON) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı, Karayolları Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
105 37 149:153 160
3 Söz Alanlar FARUK NAFIZ ÖZAK (TRABZON) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı; İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in, Tapu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut'un, 2644 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
107 45 138:139 151:153 162:163
4 Söz Alanlar FARUK NAFIZ ÖZAK (TRABZON) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Elazığ'ın Alacakaya İlçesinin ulaşım sorunlarına, İstanbul Milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci'nin, İstanbul tüpgeçit projesi ve Boğaz köprülerine, İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir çevre yolunun tamamlanması çalışmalarına, Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekcioğlu'nun, Cevizli-Beyşehir yolu projesine, Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, bölünmüş yol projesine, Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Rize'de meydana gelen sel felaketine Karabük-Yenice karayolundaki heyelan tehlikesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergeleri ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafız Özak'ın cevabı
108 51 708:714
5 Gündem Dışı Konuşmalar FARUK NAFIZ ÖZAK (TRABZON) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Ordu Milletvekili Kâzım Türkmen'in, Ordu ve ilçelerinin ulaşım sorunu ile alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
110 59 264:268
6 Söz Alanlar FARUK NAFIZ ÖZAK (TRABZON) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ve 2 Milletvekilinin; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
112 67 121
7 Gündem Dışı Konuşmalar FARUK NAFIZ ÖZAK (TRABZON) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Edirne Milletvekili Nejat Gencan ve Ali Ayağ'ın, Edirne'deki yoğun yağış ve Bulgaristan'ın barajlardan su bırakması nedeniyle meydana gelen taşkınların sebep olduğu zarara ve bu konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
114 77 150:155
8 Söz Alanlar FARUK NAFIZ ÖZAK (TRABZON) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonları Raporları münasebetiyle
115 83 351
9 Söz Alanlar FARUK NAFIZ ÖZAK (TRABZON) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu dolayısıyla
118 95 374
10 Gündem Dışı Konuşmalar FARUK NAFIZ ÖZAK (TRABZON) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar'ın, son zamanlarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde meydana gelen sel felaketine karşı, başta altyapı hizmetleri olmak üzere, alınması gereken tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
136 21 11:15
11 Söz Alanlar FARUK NAFIZ ÖZAK (TRABZON) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Adalet Bakanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile Adalet Bakanlığı 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Yargıtay Başkanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ve Yargıtay Başkanlığı 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, Karayolları Genel Müdürlüğü 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2005 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
142 40 47:54 61:62
12 Gündem Dışı Konuşmalar FARUK NAFIZ ÖZAK (TRABZON) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın, özellikle bayram tatillerinde meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi ve uygulanan yanlış ulaşım politikalarının düzeltilmesi için alınması gereken tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
143 47 369:373
13 Gündem Dışı Konuşmalar FARUK NAFIZ ÖZAK (TRABZON) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Konya Milletvekili Atilla Kart'ın, Konya Milletvekili Nezir Büyükcengiz'in, trafik kazası sonucu vefatı nedeniyle, trafik güvenliğinin önemine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
143 47 366:373
14 Gündem Dışı Konuşmalar FARUK NAFIZ ÖZAK (TRABZON) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyonkarahisar çevre yolu ödeneğinin artırılarak inşaatın bir an önce tamamlanmasının bölgedeki trafik kazalarının azaltılmasındaki önemine; ilde, kara yolları bölge müdürlüğü kurulmasının yararlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
144 48 14:17
15 Gündem Dışı Konuşmalar FARUK NAFIZ ÖZAK (TRABZON) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey'in, yabancılara gayrimenkul satışına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
144 51 383:390
16 Gündem Dışı Konuşmalar FARUK NAFIZ ÖZAK (TRABZON) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Adana Milletvekili Ayhan Zeynep Tekin Börü'nün, Deprem Haftası münasebetiyle, ülkemizin fiziki yapısı ve konumu itibarıyla muhtemel deprem afetine karşı hazırlıklı olunması, Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, son günlerde Malatya ve Elâzığ'da meydana gelen depremler nedeniyle, özellikle riskli bölgelerde bulunan orta ve ağır hasarlı binaların yıkılarak depreme dayanıklı şekilde yeniden yapılmasına ve belediyelerin altyapı sorunlarını giderebilmeleri için desteklenmesinin önemine ve Elâzığ Milletvekili Abdulbaki Türkoğlu'nun, Malatya ve Elâzığ'da meydana gelen deprem sonrasında, özellikle fay hattı üzerinde bulunan yerleşim yerlerindeki yapılarda rehabilitasyon çalışmalarına ağırlık verilmesine ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
149 71 97:100