E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 22. Dönem
1 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, yönetim kademelerinde vekâleten görev yapan personele ilişkin sözlü soru önergesi münasebetiyle
2 15 62:66
2 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan'ın, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğretim elemanlarının lojman ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi münasebetiyle
2 15 69
3 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan'ın, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesindeki öğrenci yurdu ihtiyacına ilişkin sözlü soru önergesi münasebetiyle
2 15 70
4 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, yönetim kademelerinde vekaleten görev yapan personele ve atama ilkelerine ilişkin sözlü soru önergesi münasebetiyle
2 15 60:61
5 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, millî eğitim politikasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/81) münasebetiyle
6 40 194:196
6 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Bayburt Milletvekili Ülkü Gökalp Güney'in, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin (2/16) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
6 40 187:189
7 Gündem Dışı Konuşmalar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, hilafetin, Şeriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılmasının ve Tevhidi Tedrisat Yasasının kabulünün 79. yıldönümü nedeniyle, Türk Ulusunun çağdaş uygarlığa doğru süren yolculuğunda devrim yasalarının önemine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
6 41 263:267