E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 22. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Adana Milletvekili Recep Garip'in, 21 Mart Dünya Şiir Günü ve Âşık Veysel'in ölüm yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
8 51 296
2 Gündem Dışı Konuşmalar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, Nâzım Hikmet'in ölümünün 40. yıldönümü münasebetiyle gündemdışı konuşması dolayısıyla
16 88 209:210
3 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, muhtemel Irak savaşının turizm sektörüne etkilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi münasebetiyle
27 6 524:525
4 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, Tekirdağ'daki tarihi binaların korunmasına, Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, kültür sitesi inşaatları için ödenek ayrılıp ayrılmayacağına ve Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, iki müzisyenin taltif edilip edilmeyeceğine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
27 6 533:535
5 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Dışişleri Bakanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Turizm Bakanlığı 2002 Malî Yılı Kesinhesabı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
36 34 50:55 61:62
6 Gündem Dışı Konuşmalar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Atilla Maraş'ın, İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Âkif Ersoy'un ölümünün 67. yıldönümünde, edebî kişiliğine ve Gaziantep Milletvekilleri Mahmut Durdu ve Ahmet Yılmazkaya'nın, Gaziantep İlinin düşman işgalinden kurtarılışının 82. yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
36 37 505:507
7 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu münasebetiyle
39 47 455
8 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Bağ·Kur primlerinde yapılan artışa ve prim borçlarına, Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, SSK hastanelerindeki bazı uygulamalara ve sözleşmeli personele ilişkin ve SSK hastanelerinde çalışan sözleşmeli personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
39 47 413:414
9 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde-Çamardı karayoluna ve Mersin Milletvekili Hüseyin Güler'in, Tarsus-Çamlıyayla köprü ve yol ihalesinin iptal edilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
39 47 415
10 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu münasebetiyle
43 62 177:178
11 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : İzmir Milletvekili Hakkı Ülkü'nün, yakınlarının yetişememesi nedeniyle THY uçağının kalkışının geciktirildiği şeklinde basında çıkan haberlere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
47 75 89:90
12 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde Gebere Barajından yapılan sulamadaki ücret tarifesine, Antalya Milletvekili Osman Kaptan'ın, Antalya'ya doğalgaz verilip verilmeyeceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından ve İzmir Milletvekili Enver Öktem'in, ulaşımla ilgili projelere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
47 75 86:88
13 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde ve Nevşehir TEDAŞ Müdürlüklerinin borç taksitlendirmedeki farklı uygulamalarına, Niğde, Nevşehir ve Aksaray İllerindeki çiftçilerin elektrik borçlarının taksitlendirilmesi için çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi ve Hizmet sınıflarına göre memur emeklilerinin özlük haklarındaki farklılığa ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
47 75 92:94
14 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde'de atıl haldeki ELSAN A.Ş.'ne, Niğde-Ulukışla-Darboğaz Kasabasındaki yol ve sulama suyu kanal çalışmalarına, Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, tütün alımlarına, Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Emen Ovası ıslah çalışmalarına ve Niğde İlindeki Üçkapılı-Çamardı yolunun asfalt sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
47 75 96:99
15 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki özelleştirilen Nimsa A.Ş.'ye ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
47 75 100
16 Gündem Dışı Konuşmalar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, Yatırımların Teşviki Hakkında Kanun uygulamalarının yatırım ve istihdam alanında ülke genelinde yarattığı sorunlara ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
52 99 187
17 Gündem Dışı Konuşmalar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek'in, Halk Ozanı Âşık Mahzunî Şerif'in 2. ölüm yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
52 99 183:184
18 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu münasebetiyle
57 115 158:160
19 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
57 115 127
20 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Anadolu Medeniyetleri Müzesindeki bir heykelin Burdur'da sergilenip sergilenmeyeceğine, Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, Bursa-Osmangazi Belediyesi mücavir alanından çıkarılan köylerin SİT alanı içinde olup olmadığına, Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, kültür merkezlerinin devredileceği haberlerine, İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın, İzmir-Foça'daki kazı çalışmalarının durdurulmasına, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği korosundaki sanatçı kadrosuna, Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, hükümet programında yer alan turizm potansiyelini geliştirmeye yönelik çalışmalara, Hükümet programında yer alan kültür politikalarına, Hükümet programında yer alan kültürel mirası koruma çalışmalarına, Hükümet programında yer alan turizmde tanıtma projelerine, Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Niğde İlindeki Yeni Hamamın restorasyonuna, Niğde İlindeki Öküz Mehmet Paşa Kervansarayının restorasyonuna, Niğde İlindeki Sungurbey Bedesteninin restorasyonuna, Niğde Kalesinin restorasyonuna, Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Adıyaman, Hakkâri ve Antalya'daki bazı tarihi eserlere, İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir İlinin kültürel yapısına ve Kuş Cennetine, Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekcioğlu'nun, alternatif turizme yönelik çalışmalara, Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurullarının çalışmalarına ve Samsun'daki SİT alanlarına ve Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekcioğlu'nun, turizmdeki tahsis ve teşvik politikalarına ve küçük turizm işletmelerinin korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
61 8 617:623
21 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı, Karayolları Genel Müdürlüğü 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
70 41 793:799 802 809:810
22 Gündem Dışı Konuşmalar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Sivas Milletvekili Osman Kılıç'ın, Divriği İlçesinin sorunları ile Divriği Ulu Cami ve Şifahanesinin durumu ve restorasyon ihtiyacına ve Kütahya Milletvekili Alaettin Güven'in, İstiklal Marşı Şairi Mehmet Âkif Ersoy'un vefatının 68. yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
71 44 346:347