E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 22. Dönem
1 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (KÜLTÜR BAKANI) : Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, 1958'de kaldırılan Karaköy Camiine ilişkin ve Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu'nun, Çorum ve Alacahöyük müzelerinin kapatılmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
8 50 211:213 215:216
2 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (KÜLTÜR BAKANI) : Adana Milletvekili Recep Garip'in, 21 Mart Dünya Şiir Günü ve Âşık Veysel'in ölüm yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
8 51 296
3 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (KÜLTÜR BAKANI) : İstanbul Milletvekili Nurettin Sözen'in, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmada, kendisine sataşması nedeniyle.
10 56 389:394
4 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (KÜLTÜR BAKANI) : Çevre Bakanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Kültür Bakanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Millî Eğitim Bakanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı ve Üniversiteler Bütçeleri münasebetiyle
10 56 421:422
5 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (KÜLTÜR BAKANI) : Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile 13.12.1983 Tarihli ve 187 Sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 8.6.1984 Tarihli ve 216 Sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında 13.12.1983 Tarihli ve 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, 24.1.1989 Tarihli ve 354 Sayılı Kültür Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 24.1.1989 Tarihli ve 355 Sayılı Turizm Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 17.3.1989 Tarihli ve 364 Sayılı 190, 354 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, 13.9.1989 Tarihli ve 379 Sayılı 190 ve 354 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, 25.3.1990 Tarihli ve 411 Sayılı 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, 13.12.1991 Tarihli ve 468 Sayılı 190 ve 354 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları münasebetiyle
12 67 135:138 150:153 178:180
6 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (KÜLTÜR BAKANI) : Tunceli Milletvekili Hasan Güyüldar'ın, Nâzım Hikmet'in ölümünün 40. yıldönümü münasebetiyle gündemdışı konuşması dolayısıyla
16 88 209:210
7 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (KÜLTÜR BAKANI) : Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Tarım, Orman ve Köyişleri; Çevre; Plan ve Bütçe Komisyonları raporları münasebetiyle
20 102 351:352
8 Söz Alanlar ERKAN MUMCU (ISPARTA) (KÜLTÜR BAKANI) : Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu münasebetiyle
24 111 354