E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 22. Dönem
1 Söz Alanlar DENİZ BAYKAL (ANTALYA) : Başbakan Abdullah Gül tarafından kurulan Bakanlar Kurulu programı üzerindeki görüşmeler münasebetiyle CHP Grubu adına
1 4 65:81
2 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar DENİZ BAYKAL (ANTALYA) : Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış'ın, konuşmasında, ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine atfetmesi nedeniyle
1 11 389:391
3 Gündem Dışı Konuşmalar DENİZ BAYKAL (ANTALYA) : Başbakan Abdullah Gül'ün, Kopenhag'ta, Avrupa Birliği ülkelerinin devlet başkanları ve hükümet başkanlarının katıldığı zirve toplantısına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla CHP Grubu adına
1 11 376:383
4 Söz Alanlar DENİZ BAYKAL (ANTALYA) : Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış'ın, konuşmasında, ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine atfetmesi nedeniyle
1 11 389:391
5 Söz Alanlar DENİZ BAYKAL (ANTALYA) : 2003 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, 2001 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı, 2003 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarısı ve 2001 Malî Yılı Katma Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2001 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle CHP Grubu adına
9 53 35:48
6 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri DENİZ BAYKAL (ANTALYA) (CHP GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 82.yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması, günün önem ve anlamının belirtilmesi görüşmeleri münasebetiyle
12 70 483:487
7 Gündem Dışı Konuşmalar DENİZ BAYKAL (ANTALYA) : Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in, İstanbul'da iki ayrı yerde meydana gelen bombalama olaylarına ve sonrasındaki gelişmelere ilişkin açıklaması dolayısıyla, CHP Grubu adına
31 21 415:418
8 Söz Alanlar DENİZ BAYKAL (ANTALYA) : Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in, İstanbul'da iki ayrı yerde meydana gelen bombalama olaylarına ve sonrasındaki gelişmelere ilişkin açıklaması dolayısıyla
31 21 415:418
9 Söz Alanlar DENİZ BAYKAL (ANTALYA) : 2004 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, 2002 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2002 Malî Yılı Genel Bütçeli Daireler Kesinhesap Kanunu Tasarısı, 2004 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarısı ve 2002 Malî Yılı Katma Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2002 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle, CHP Grubu adına
34 30 25:42
10 Önergeler DENİZ BAYKAL (ANTALYA) : Ve 32 milletvekilinin, 22 Temmuz 2004 tarihinde Pamukova'da meydana gelen tren kazası nedeniyle Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/1)
58 118 25:28
11 Genel Görüşme Önergeleri DENİZ BAYKAL (ANTALYA) : Ve 32 milletvekilinin, 22 Temmuz 2004 tarihinde Pamukova'da meydana gelen ve 38 yurttaşımızın yaşamlarını yitirmesiyle sonuçlanan kazaya neden olan Hızlandırılmış Tren olarak adlandırılan uygulamayı mevcut altyapı eksiklikleri tamamlanmadan başlattığı iddiasıyla Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım hakkında gensoru önergesi (11/1)
58 118 28:56 474:483
12 Önergeler DENİZ BAYKAL (ANTALYA) : İle 127 milletvekilinin, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım hakkında verilen gensoru önergesini görüşmek üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisinin olağanüstü toplantıya çağrılmasına ilişkin önergesi (4/213)
58 118 21:25
13 Söz Alanlar DENİZ BAYKAL (ANTALYA) : Ve 32 milletvekilinin, 22 Temmuz 2004 tarihinde Pamukova'da meydana gelen ve 38 yurttaşımızın yaşamlarını yitirmesiyle sonuçlanan kazaya neden olan Hızlandırılmış Tren olarak adlandırılan uygulamayı mevcut altyapı eksiklikleri tamamlanmadan başlattığı iddiasıyla Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım hakkında gensoru önergesi münasebetiyle
58 118 29:36
14 Söz Alanlar DENİZ BAYKAL (ANTALYA) : Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri, İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, Avrupa Birliği Komisyonu Raporu ışığında Türkiye ile AB arasında üyelik müzakerelerinin başlaması ile ilgili olarak alınacak karardan önce Türkiye'nin izleyeceği ve Düzce Milletvekili Yaşar Yakış ve 22 milletvekilinin, Avrupa Birliği Komisyonu Raporu ışığında Türkiye ile AB arasında üyelik müzakerelerinin başlaması ile ilgili olarak alınacak karardan önce Türkiye'nin izleyeceği tutum konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle, CHP Grubu adına
68 32 202:211
15 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar DENİZ BAYKAL (ANTALYA) : Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle.
69 35 66:71
16 Söz Alanlar DENİZ BAYKAL (ANTALYA) : 2005 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, 2003 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı, 2005 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarısı ve 2003 Malî Yılı Katma Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2003 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
69 35 36:50
71 43 193:206 228:229
17 Söz Alanlar DENİZ BAYKAL (ANTALYA) : Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle
69 35 66:71
18 Söz Alanlar DENİZ BAYKAL (ANTALYA) : Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle, CHP Grubu adına
71 47 725:730
19 Üyelerle İlgili İşler DENİZ BAYKAL (ANTALYA) : Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
74 56 16:18
20 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri DENİZ BAYKAL (ANTALYA) (CHP GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 85. yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması, günün önem ve anlamının belirtilmesi görüşmeleri
82 88 141:144
21 Genel Görüşme Önergeleri DENİZ BAYKAL (ANTALYA) : İle Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, son zamanlarda yaşanan terör olayları ve bu süreçte Türkiye'nin sürüklenmeye çalışıldığı tehlikeli çatışma ortamı konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/23)
93 127 93:123
22 Önergeler DENİZ BAYKAL (ANTALYA) : Ve 121 milletvekilinin, son zamanlarda yaşanan terör olayları ve bu süreçte Türkiye'nin sürüklenmeye çalışıldığı tehlikeli çatışma ortamı konusundaki genel görüşme önergesinin görüşülmesi için Anayasanın 93.TBMM İçtüzüğünün 7. maddeleri gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisinin olağanüstü toplantıya çağırılmasına ilişkin (4/316)
93 127 76:79
23 Söz Alanlar DENİZ BAYKAL (ANTALYA) : Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Grup Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, son zamanlarda yaşanan terör olayları ve bu süreçte Türkiye'nin sürüklenmeye çalışıldığı tehlikeli çatışma ortamı konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
93 127 100:107
24 Önergeler DENİZ BAYKAL (ANTALYA) (CHP GRUP BAŞKANI) : Ve 115 milletvekilinin, TÜPRAŞ'ın bir grup hissesinin satışı ile Galataport ve Kuşadası Limanı ihalelerinde, organize bir şekilde görevlerini kötüye kullanarak ihaleye fesat karıştırdıkları ve bu suretle kamuyu zarara uğrattıkları iddiasıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım haklarında (11/3)
95 8 205:209
25 Önergeler DENİZ BAYKAL (ANTALYA) (CHP GRUP BAŞKANI) : Ve 115 milletvekilinin, TÜPRAŞ'ın bir grup hissesinin satışı ile Galataport ve Kuşadası Limanı ihalelerinde, organize bir şekilde görevlerini kötüye kullanarak ihaleye fesat karıştırdıkları ve bu suretle kamuyu zarara uğrattıkları iddiasıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Maliye Bakanı Kemal Unatıkan ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım haklarında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/3)
96 11 261:299 342:351
26 Söz Alanlar DENİZ BAYKAL (ANTALYA) (CHP GRUP BAŞKANI) : Ve 115 milletvekilinin, TÜPRAŞ'ın bir grup hissesinin satışı ile Galataport ve Kuşadası Limanı ihalelerinde, organize bir şekilde görevlerini kötüye kullanarak ihaleye fesat karıştırdıkları ve bu suretle kamuyu zarara uğrattıkları iddiasıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım haklarında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
96 11 262:269
27 Söz Alanlar DENİZ BAYKAL (ANTALYA) : 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı, 2004 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Dairelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2004 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı 2004 Malî Yılı Katma Bütçeye Dahil İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2004 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
103 31 40:55
106 44 567:585 626:627
28 Önergeler DENİZ BAYKAL (ANTALYA) : Grup Başkanvekilleri Samsun Milletvekili Haluk Koç, İstanbul Milletvekili Ali Topuz ve İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Galataport ihalesine fesat karıştırdığı, mal bildirimi ve banka hesapları konularında ticarî sır ve bankacılık sırrını ihlal ettiği, kişi ve kurumlara iftirada bulunduğu ve suç uydurduğu; görevini, kamu gücü ve yetkisini siyasî ve kişisel sebeplerle kötüye kullandığı, bu suretle kamuyu zarara uğrattığı ve yanlış bilgilendirdiği iddiasıyla Maliye Bakanı Kemal Unakıtan hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/4)
110 60 507:508
29 Önergeler DENİZ BAYKAL (ANTALYA) : Grup Başkanvekilleri Samsun Milletvekili Haluk Koç, İstanbul Milletvekili Ali Topuz ve İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Galataport ihalesine fesat karıştırdığı; mal bildirimi ve banka hesapları konularında ticarî sır ve bankacılık sırrını ihlal ettiği, kişi ve kurumlara iftirada bulunduğu ve suç uydurduğu; görevini, kamu gücü ve yetkisini, siyasî ve kişisel sebeplerle kötüye kullandığı; bu suretle kamuyu zarara uğrattığı ve yanlış bilgilendirdiği iddiasıyla Maliye Bakanı Kemal Unakıtan hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/4)
111 63 285:323 325:327 368:377
30 Gündem Dışı Konuşmalar DENİZ BAYKAL (ANTALYA) : İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde son günlerde yaşanan olaylarla ilgili gündemdışı açıklaması dolayısıyla CHP Grubu adına
115 83 289:294 308
31 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri DENİZ BAYKAL (ANTALYA) (CHP GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 86. yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması, günün önem ve anlamının belirtilmesi görüşmeleri münasebetiyle
117 92 348:352
32 Üyelerle İlgili İşler DENİZ BAYKAL (ANTALYA) : Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
123 112 18:19
33 Önergeler DENİZ BAYKAL (ANTALYA) (CHP GRUP BAŞKANI) : İle Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İzmir Milletvekili K.Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, nitelikli ortaöğretim kurumlarında atıl kapasite oluşturarak kamu kaynaklarını israf ettiği, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını işlevsizleştirerek ders kitapları ve yardımcı kitapların içeriğinde sorunlar oluşturduğu, YÖK ile çatışmaya girdiği, kadrolaşmak ve yargı kararlarını uygulamamak suretiyle görevini kötüye kullandığı iddialarıyla, Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik hakkında gensoru açılmasına ilişkin (11/6)
130 2 89:90
34 Önergeler DENİZ BAYKAL (ANTALYA) : İle Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, nitelikli ortaöğretim kurumlarında atıl kapasite oluşturarak kamu kaynaklarını israf ettiği, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını işlevsizleştirerek ders kitapları ve yardımcı kitapların içeriğinde sorunlar oluşturduğu, YÖK ile çatışmaya girdiği, kadrolaşmak ve yargı kararlarını uygulamamak suretiyle görevini kötüye kullandığı iddialarıyla, Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/6)
131 5 269:304
35 Söz Alanlar DENİZ BAYKAL (ANTALYA) : 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı, 2005 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Dairelerin Kesinhesap, 2005 Malî Yılı Katma Bütçeye Dahil İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna ve 2004 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları münasebetiyle, CHP Grubu adına
140 33 21:36
142 43 744:756 757:759
36 Genel Görüşme Önergeleri DENİZ BAYKAL (ANTALYA) : Ve Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, bölücü terör örgütünün Kuzey Irak'taki faaliyetleri ve Kerkük'ün durumu başta olmak üzere Irak'taki son gelişmeler konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/37)
144 50 265:266
37 Genel Görüşme Önergeleri DENİZ BAYKAL (ANTALYA) : İle Grup Başkanvekilleri, İstanbul Milletvekili Ali Topuz, İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol ve Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, bölücü terör örgütünün Kuzey Irak'taki faaliyetleri ve Kerkük'ün durumu başta olmak üzere Irak'taki son gelişmeler hakkında genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/37)
144 52 523:549
145 53 52
38 Meclis Soruşturması Önergeleri DENİZ BAYKAL (ANTALYA) : Ve 60 milletvekilinin, kamu yönetiminde vasıfsız kadrolaşmaya giderek yürütme yetkisini hukuka aykırı kullandığı, İçişleri Bakanlığı üzerindeki gözetme ve düzeltici önlemleri alma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek görevinin gereklerine aykırı hareket ettiği, bazı asayiş olaylarındaki tutumuyla suç delilleri ve adil yargılamaya yönelik hükümlere muhalefet ettiği iddiasıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında; Emniyet Teşkilatında hukuk dışı gizli kadrolaşmaya göz yumarak keyfî uygulamalara yol açtığı, görevinin gereklerini yerine getirmeyerek asayiş olaylarına neden olduğu ve yönetim zafiyeti oluşturduğu, bazı asayiş olaylarıyla ilgili soruşturma ve kovuşturmalarda suç delillerine ve adil yargılamaya yönelik hükümlere muhalefet ettiği iddiasıyla İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/13)
147 65 56:66
39 Meclis Soruşturması Önergeleri DENİZ BAYKAL (ANTALYA) : Ve 60 milletvekilinin, kamu yönetiminde vasıfsız kadrolaşmaya giderek yürütme yetkisini hukuka aykırı kullandığı, İçişleri Bakanlığı üzerindeki gözetme ve düzeltici önlemleri alma yükümlülüğünü yerine getirmeyerek görevinin gereklerine aykırı hareket ettiği, bazı asayiş olaylarındaki tutumuyla suç delilleri ve adil yargılamaya yönelik hükümlere muhalefet ettiği iddiasıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında; emniyet teşkilatında hukuk dışı gizli kadrolaşmaya göz yumarak keyfî uygulamalara yol açtığı, görevinin gereklerini yerine getirmeyerek asayiş olaylarına neden olduğu ve yönetim zafiyeti oluşturduğu, bazı asayiş olaylarıyla ilgili soruşturma ve kovuşturmalarda suç delillerine ve adil yargılamaya yönelik hükümlere muhalefet ettiği iddiasıyla İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu hakkında; Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/13)
148 68 17:40
40 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri DENİZ BAYKAL (ANTALYA) (CHP GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 87'nci yıl dönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanması, günün önem ve anlamının belirtilmesi görüşmeleri münasebetiyle
154 92 238:242