E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 22. Dönem
1 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Anayasa Komisyonları raporları münasebetiyle
1 8 273:279 296:297
2 17 211:212
2 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Basın ve Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
2 17 217:218
3 28 738:740
3 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi İçin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
2 17 227:228
4 Gündem Dışı Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Konya Milletvekili Ahmet Işık'ın, demokratik hukuk devleti ve temel hak ve hürriyetlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
2 18 310:312
5 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Ankara Milletvekili Salih Kapusuz ve 24 Milletvekilinin, yolsuzlukların sebeplerinin, sosyal ve ekonomik boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 nci, İçtüzüğün 104 ve 105 nci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
2 18 319:322
6 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Türk Ceza Kanunu, Cezaların İnfazı Hakkında Kanun ve Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet Komisyonları raporları münasebetiyle
2 19 600:601
7 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
2 20 671:672
8 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
3 22 48:49
9 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan'ın, Kahramanmaraş'ta iş mahkemesi kurulup kurulmayacağına ilişkin, Adalet Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
3 22 27
10 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yılmazcan'ın, TSE'nin Kahramanmaraş'ta tekstil laboratuvarı kurup kurmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
3 22 28
11 Gündem Dışı Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, öldürülüşünün 10. yıldönümü nedeniyle gazeteci Uğur Mumcu'nun yaptıklarına, faili meçhul cinayetlere, yargısız infazlara ve teröre kurban giden 40.000'e yakın yurttaşımıza ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
3 26 349:350
12 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Adalet Komisyonları raporları münasebetiyle
3 26 362:364
13 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Türk Ceza Kanunu ile Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
4 31 372:374
14 Gündem Dışı Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Birgen Keleş'in, Türk Medenî Kanununun kabul edilişinin 77. Yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
5 33 20:23
15 Gündem Dışı Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'nun, Uluslararası Ceza Mahkemesine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
5 34 129:131
16 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Adlî Tıp Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
5 34 180
17 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
5 37 675:676
18 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan Bakanlar Kurulu programının görüşülmesi münasebetiyle
8 52 401:411
19 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Adalet Bakanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Yargıtay Başkanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Ulaştırma Bakanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı ve Denizcilik Müsteşarlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
10 55 217:218
20 Gündem Dışı Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Özpolat'ın, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle, savunma hakkının önemine ve avukatların sorunlarına, ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
11 61 194:195
21 Gündem Dışı Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Sosyal Sigortalar Kurumu emeklileri ile onların dul ve yetimlerinin aylıklarına bir önceki ayın tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranında yapılan zammın maaşlara geç yansıtılmış olmasından doğan alacaklarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
11 61 190
22 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Bazı Kanunlardaki Cezaların İdarî Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
13 71 74:75
23 Gündem Dışı Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, 9 Mayıs Avrupa Gününe ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
14 77 8:9
24 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : İş Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
14 77 27
25 Gündem Dışı Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Mardin Milletvekili Mahmut Doğan'ın, bir gazetenin Mardin İlinde yaşandığını iddia ettiği asılsız recm olayıyla ilgili haberlerin halk üzerinde yarattığı olumsuzluğa ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
18 96 400:401
26 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
18 96 428 438:439 460
27 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
19 98 289:292 315
28 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
23 108 197 206 224:225
29 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Tasarısı ile Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları münasebetiyle
24 110 69
30 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum, İçişleri ve Adalet Komisyonları raporları dolayısıyla
25 113 500 509:510
31 Gündem Dışı Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : İstanbul'da iki ayrı yerde meydana gelen bombalama olaylarına ve sonrasındaki gelişmelere ilişkin
31 21 412:413 418:419
32 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Adalet Bakanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Yargıtay Başkanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Danıştay Başkanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
35 32 282:286 287:290 303:304
33 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Artvin Milletvekili Orhan Yıldız ve 3 Milletvekilinin; Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
37 41 635:636
34 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, salıverilen tutuklu ve hükümlülerin Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarındaki kayıtlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/363) münasebetiyle
37 41 611:612
35 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Elektronik İmza Kanunu Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Adalet Komisyonları Raporları münasebetiyle
39 43 44:45
36 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
41 52 27:28 32
37 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri, Plan ve Bütçe ve Anayasa Komisyonları Raporları münasebetiyle
41 55 500:501
42 59 535:536 546:548 553:554 565:567 570 580:581
38 Gündem Dışı Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Giresun Milletvekili Mehmet Işık'ın, Giresun'da fındık üretimini etkileyen don olayı sonucunda üreticilerin zararının boyutlarına ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
46 73 9:11
39 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bir milletvekili eşinin bulunduğu göreve ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
46 73 26:27
40 Gündem Dışı Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, 1 Mayıs işçi bayramı kutlamalarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
48 82 16:18
41 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekilleri Salih Kapusuz, Haluk İpek, Bursa Milletvekili Faruk Çelik, Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ve Hatay Milletvekili Sadullah Ergin ile 193 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
48 83 83:85 99:101 119:120
48 86 291:292
42 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Değişiklik Yapılması ve Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
53 102 243:245
43 Gündem Dışı Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu'nun, barış, demokrasi ve insan hakları konularına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
55 109 10:11
44 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Türk Ceza Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
59 119 45:50
60 120 18 31:32 96:97
60 121 178:179 232:233
60 124 388:391
45 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
60 124 352:354
46 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Antalya Milletvekili Osman Özcan'ın, yolsuzlukların önlenmesi için alınması gereken tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/628) münasebetiyle
62 12 331
47 Gündem Dışı Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Hasan Aydın'ın, F tipi cezaevlerinin durumu ile buradaki hükümlülerin ve tutukluların sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
63 14 109:112
48 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Tasarısı ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
66 26 123:126 178:179 202:203
66 27 287:288 322:324 352:353 356 382:383
49 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Ceza ve Tedbirlerin İnfazı Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
68 31 24:26 46 58 65 101 111:112
50 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Adalet Bakanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı, Yargıtay Başkanlığı 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı, Millî Eğitim Bakanlığı 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı, Yüksek Öğretim Kurulu 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı ve Üniversiteler Bütçeleri münasebetiyle
70 40 583:587 604:605
51 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, Adana Adlî Tıp Kurumunun yerinin değiştirilip değiştirilmeyeceğine, Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, Genel Bilgi Toplama Sistemi ile toplanan bilgilere, Mersin Milletvekili Ersoy Bulut'un, Anamur'a yeni bir cezaevi yapılıp yapılmayacağına ve Anamur'a ağır ceza mahkemesi açılıp açılmayacağına, İstanbul Milletvekili Lokman Ayva'nın, özürlü personel alımı sınavına, Özürlü personel alımı sınavı mülakatına, Özürlü personel alımı sınavının maliyetine ve Özürlü personel alımı sınavının sonuçlarına, Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, BOTAŞ eski yöneticileri hakkında verilen mahkeme kararına, Trabzon Milletvekili Asım Aykan'ın, kamu görevlilerinin yargılanmalarındaki farklı statüye, Ankara Milletvekili Yakup Kepenek'in, düşünce suçlularına, Afyon Milletvekili Halil Ünlütepe'nin, Afyon'un Evciler İlçesinde adliye teşkilatı açılıp açılmayacağına, Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara, Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Ulukışla Cezaevinin kapatılmasına, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan çalışmalara, Diyarbakır Milletvekili Cavit Torun'un, Türkiye Barolar Birliğinin gazetelere verdiği bir ilana, Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, bazı ilçelerdeki Adalet Teşkilatının kaldırılması çalışmalarına, İzmir Milletvekili Vezir Akdemir'in, İzmir Adliye Sarayı inşaatına ve Karşıyaka Adliye binasının taşınmasına ve Müzelerde yer alan yazma eserlerin envanterine, Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Bolu Dağı Geçiş Projesine ve Karabük-Yenice Devlet Hastanesinin sağlık personeli ihtiyacına, Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 malî yılı bütçelerinden Iğdır İline ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına ve Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele dönersermayeden ödenen paya ilişkin sözlü soru önergeleri münasebetiyle
76 64 161:169 171:172
52 Gündem Dışı Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Berhan Şimşek'in, Uluslararası Saydamlık Örgütü tarafından hazırlanan küresel yolsuzluk raporuna ve raporun Türkiye'yle ilgili bölümündeki konulara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
78 75 533:536
53 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Antalya Milletvekili Osman Özcan ve 10 milletvekilinin; Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi münasebetiyle
79 76 95
54 Gündem Dışı Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Mersin Milletvekili Hüseyin Özcan'ın, Mersin'de 21 Mart Nevruz kutlamalarında yaşanan Türk Bayrağına saldırı girişimi ile sonrasında yaşanan sıkıntılara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
79 77 259:261
55 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Konya Milletvekili Kerim Özkul'un, Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi; Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç ile 29 Milletvekili ve Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ile 5 Milletvekilinin; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
79 77 293
79 78 427 435:436 446:449
56 Gündem Dışı Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Tokat Milletvekili Resul Tosun'un, Siyasî Partiler ve Seçim Kanunlarındaki eksiklikler ve yanlışlıklar nedeniyle yaşanan sıkıntılara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
80 79 27:28
57 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
82 90 360:361
58 Gündem Dışı Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Kemal Derviş'in, Birleşmiş Milletler Teşkilatı Kalkınma Programı Başkanlığına seçilmesi münasebetiyle, Türkiye'nin kriz döneminde içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik şartlara, bundan sonra yapılması gerekenlere ve Avrupa Birliği üyeliği sürecinde atması gereken adımlara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
84 97 16
59 Söz Alanlar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa Elekdağ'ın, sözde Ermeni soykırımı iddialarına ilişkin olarak Boğaziçi Üniversitesi Kültür Merkezinde düzenlenecek olan konferansa ve Aksaray Milletvekili Ramazan Toprak'ın, Milliyet Gazetesinde yer alan Alternatif Ermeni Konferansı başlıklı habere ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
85 101 211:212
60 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Kilis Milletvekili Hasan Kara ile Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
85 101 278:280
61 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Kilis Milletvekili Hasan Kara ile 2 milletvekilinin, Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
85 102 499 505:507
62 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Kilis Milletvekili Hasan Kara ile 2 milletvekilinin, Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
85 103 628:631
63 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
89 117 95
64 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
89 118 153:155 159:160 172 177:178 186
65 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Çocukları Koruma Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
91 125 172:174
66 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum ve Adalet Komisyonları Raporları münasebetiyle
91 125 239
67 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Bazı Kamu Alacaklarının Tahsil ve Terkinine İlişkin Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
96 13 708:711
68 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : 3.7.2005 Tarihli ve 5394 Sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ve Anayasanın 89. ve 104. Maddeleri Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
98 17 37:38
69 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Adalet Bakanlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi Yargıtay Başkanlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
104 36 704:714 717:720
70 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : 29.6.2005 Tarihli ve 5375 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
105 39 576:577 580
71 Gündem Dışı Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, Türk Medenî Kanununun kabul edilişinin 80. yıldönümünde, kanunda günümüz ihtiyaçlarına uygun bazı düzenlemelerin yapılmasının önemine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
111 64 389:390
72 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Değişik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Memurlara ve Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiylemünasebetiyle
114 77 215:216
73 Gündem Dışı Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Özpolat'ın, Avukatlar Günü münasebetiyle, avukatların sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
116 85 11:13
74 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Yargıtay Başkanlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
116 85 29:30
75 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 23/2/2006 Tarihli ve 5462 Sayılı Kanun ve Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
116 85 68:69
76 Gündem Dışı Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Ceylanpınar Tarım İşletmeleri sınırları içerisinde yaşayan göçerlerin sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
123 115 550
77 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
123 115 581:583
124 116 100
78 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
126 122 120 141:143
79 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
126 122 18:19
80 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Terörle Mücadele Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile Adalet Komisyonları Raporları münasebetiyle
126 122 40:44 78:79 84 85 94:95
81 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş ve 9 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
126 123 330 341 344 350 355:356 367
82 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : 15.6.2006 Tarihli ve 5521 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ve Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
129 131 947:949
83 Sataşmalara İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Afyonkarahisar Milletvekili Reyhan Balandı'nın, konuşmasında Hükûmete sataşması nedeniyle
132 8 192
84 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Konya Milletvekili Ahmet Işık'ın Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
136 23 468:470
85 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ve 11 Milletvekilinin; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
137 25 348:350 359:360
138 28 263:267 303
86 Gündem Dışı Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, vatandaşlarımıza yurt dışı seyahatlerinde bazı ülkelerce uygulanan vizelere ve karşılaşılan sorunlara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
139 32 371:373
87 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Adalet Bakanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile Adalet Bakanlığı 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Yargıtay Başkanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ve Yargıtay Başkanlığı 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, Karayolları Genel Müdürlüğü 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2005 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
142 40 42:47 59:60
88 Gündeme İlişkin Konuşmalar CEMİL ÇİÇEK (ANKARA) (ADALET BAKANI) : Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Salih Kapusuz, Hatay Milletvekili Sadullah Ergin, Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa, İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz, Bursa Milletvekili Faruk Çelik ve 2 Milletvekilinin; Milletvekili Genel Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Önergesi ve Seçimin 22 Temmuz 2007 Pazar Günü Yapılmasına Dair Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
155 98 525:527