E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 22. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar ATİLLA KOÇ (AYDIN) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Faruk Bayrak'ın, korsan yayınlarla ilgili yaşanan sorunlara ve çözüm önerilerine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
100 25 16:17
2 Söz Alanlar ATİLLA KOÇ (AYDIN) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
101 28 655:656
3 Söz Alanlar ATİLLA KOÇ (AYDIN) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Kültür ve Turizm Bakanlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi münasebetiyle
105 39 546:551 562:563
4 Gündem Dışı Konuşmalar ATİLLA KOÇ (AYDIN) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur'un, klasik müziğin tanınmış isimlerinden besteci Wolfgang Amadeus Mozart'ın doğumunun 250. yılında, yaşamı, sanatçı kişiliği ve eserlerine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
109 53 106
5 Söz Alanlar ATİLLA KOÇ (AYDIN) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
123 115 587
6 Söz Alanlar ATİLLA KOÇ (AYDIN) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
129 127 55:56
7 Söz Alanlar ATİLLA KOÇ (AYDIN) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, Elazığ ilinin turizm varlıklarına sahip çıkılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
130 2 124:125
8 Söz Alanlar ATİLLA KOÇ (AYDIN) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Manisa Milletvekili Nuri Çilingir'in, Manisa-Salihli ilçesine müze açılıp açılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
130 2 123
9 Söz Alanlar ATİLLA KOÇ (AYDIN) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
130 2 121:122
10 Söz Alanlar ATİLLA KOÇ (AYDIN) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Kültür ve Turizm Bakanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Gümrük Müsteşarlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, Dış Ticaret Müsteşarlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile 2005 Malî Yılı Kesinhesabı ve İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi münasebetiyle
141 35 174:177
11 Gündem Dışı Konuşmalar ATİLLA KOÇ (AYDIN) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem'in, tarihî eserlerimizin korunmasının, kültür ve kültürel varlıklarımız ile restorasyon çalışmalarının ehil eller tarafından yapılmasının önemine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
145 58 651:654
12 Söz Alanlar ATİLLA KOÇ (AYDIN) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Kamu İdare, Kurum ve Kuruluşlarında Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
152 83 87:88
13 Söz Alanlar ATİLLA KOÇ (AYDIN) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : İstiklal Marşının Kabulünü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü İlan Edilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz Demir ve 2 Milletvekilinin Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile İçişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
156 99 77 78
14 Söz Alanlar ATİLLA KOÇ (AYDIN) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Yunus Emre Vakfı Kanunu Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu münasebetiyle
156 100 222:223 226 239