E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 22. Dönem
1 Söz Alanlar ALİ COŞKUN (İSTANBUL) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Antalya Milletvekili Feridun Fikret Baloğlu'nun, Antalya'daki yerel yönetimlerin turizm şirketlerinin ödediği vergilerden yeterince pay alamamasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
3 27 582:584
2 Söz Alanlar ALİ COŞKUN (İSTANBUL) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Mesut Değer'in, Emekli Sandığı Diyarbakır Bölge Müdürlüğünün kapatılması kararına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi münasebetiyle
3 27 587
3 Söz Alanlar ALİ COŞKUN (İSTANBUL) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya ve 42 Milletvekilinin, trafik kazalarına karışan belli bir marka yolcu otobüslerinin teknik kusurları olduğu ve firmanın mahkeme kararlarına müdahale ettiği iddialarının araştırılması amacıyla ve Konya Milletvekili Atilla Kart ve 57 Milletvekilinin, belli marka yolcu otobüslerinin teknik kusurları olduğu ve Konya Karapınar'daki trafik kazası sonrası süreçteki nüfuz suiistimali iddialarının araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle
5 33 49:52
4 Söz Alanlar ALİ COŞKUN (İSTANBUL) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları münasebetiyle
6 41 300:303
6 42 368:369 395 405 419
5 Söz Alanlar ALİ COŞKUN (İSTANBUL) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, 4325 Sayılı Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 6.Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/30) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
6 43 478:479
6 Söz Alanlar ALİ COŞKUN (İSTANBUL) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : İzmir Milletvekili Sedat Uzunbay'ın, TARİŞ'in iş planlarının onaylanmamasının nedenine ilişkin, Pamuk ve benzeri ürünlerin destekleme primine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/117) ve TARİŞ'in, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kredilerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/118), Van Milletvekili Mehmet Kartal'ın, Van-Erciş Şeker Fabrikasında çalışan bir grup geçici işçinin sağlık sigortası sorununa ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/138) ve Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, İskenderun Demir ve Çelik Fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/199) münasebetiyle
6 43 485:489
7 Söz Alanlar ALİ COŞKUN (İSTANBUL) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, Malatya'daki SSK'lı ve BAĞ-KUR'lu hastaların il dışına sevk edilmelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/119) münasebetiyle
6 43 491:492
8 Söz Alanlar ALİ COŞKUN (İSTANBUL) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : İş Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
7 46 299:300
9 Söz Alanlar ALİ COŞKUN (İSTANBUL) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : İçişleri Bakanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Emniyet Genel Müdürlüğü 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Jandarma Genel Komutanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Sahil Güvenlik Komutanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2003 Malî Yılı Bütçesi ile 2001 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
10 55 260:262
10 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ COŞKUN (İSTANBUL) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'ın, Türk demir çelik sanayiinin yapısal sorunları ve KARDEMİR AŞ'ye ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
11 59 12:14
11 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ COŞKUN (İSTANBUL) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Niğde Milletvekili Mahmut Uğur Çetin'in, Türk deri sanayiinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
11 65 613:615
12 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ COŞKUN (İSTANBUL) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Edirne Milletvekili Necdet Budak'ın ve Adana Milletvekili Vahit Kirişçi'nin, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
14 79 342:345
13 Söz Alanlar ALİ COŞKUN (İSTANBUL) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Akdeniz'de Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Hareketleri ve Bertarafından Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Çevre ve Dışişleri Komisyonları raporları münasebetiyle
17 92 436
14 Söz Alanlar ALİ COŞKUN (İSTANBUL) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Batman Milletvekili M. Nezir Nasıroğlu'nun, Batman'daki bazı karayolu yapım çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/216), Muğla Milletvekili Ali Cumhur Yaka'nın, Marmaris-Datça Karayolu yapımına ayrılan ödenek miktarına ilişkin ve Fethiye-Dalaman Karayolu ve Göcek Tüneli yapımının ne zaman bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/233) münasebetiyle
17 92 402:404
15 Söz Alanlar ALİ COŞKUN (İSTANBUL) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, özelleştirilen kuruluşlardaki işçilerin kamuda işe yerleştirilmelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/217) münasebetiyle
17 92 405:406
16 Söz Alanlar ALİ COŞKUN (İSTANBUL) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Adnan Menderes Havalimanı İç Hatlar Terminalinin genişletilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/218) münasebetiyle
17 92 407:408
17 Söz Alanlar ALİ COŞKUN (İSTANBUL) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Kırklareli Milletvekili Yavuz Altınorak'ın, pancar üretim kotasının düşürülmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik'in, Şanlıurfa Adliye Sarayı inşaatının başlatılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) münasebetiyle
17 92 411:415
18 Söz Alanlar ALİ COŞKUN (İSTANBUL) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinin kadro sorununa ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/209) münasebetiyle
17 92 399:400
19 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ COŞKUN (İSTANBUL) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Aydın Milletvekili Özlem Çerçioğlu'nun, KOBİ'lerin önemi, sorunları ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
27 4 349:353
20 Söz Alanlar ALİ COŞKUN (İSTANBUL) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Kırıkkale Milletvekili Halil Tiryaki'nin, Kırıkkale Bayındırlık İl Müdürünün atanmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
27 4 356:357
21 Söz Alanlar ALİ COŞKUN (İSTANBUL) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Manisa Milletvekili Hasan Ören'in, tasarruf ve gelir artırıcı tedbirlerde Acil Eylem Planının dikkate alınmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi münasebetiyle
27 4 358:359
22 Söz Alanlar ALİ COŞKUN (İSTANBUL) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : 19.6.1994 Tarih ve 544 Sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname; Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları münasebetiyle
30 15 278
23 Söz Alanlar ALİ COŞKUN (İSTANBUL) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Millî Eğitim Bakanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Yüksek Öğretim Kurulu 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı ve Üniversiteler Bütçeleri münasebetiyle
35 33 474:477 491
24 Söz Alanlar ALİ COŞKUN (İSTANBUL) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, bazı atamalara, Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'daki organize sanayi bölgesi ve bazı küçük sanayi siteleriyle ilgili çalışmalara, Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, Devlete ait şeker fabrikalarında, memurlara yemek verilmemesine ve Niğde Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Tesisi Projesinin kredi ihtiyacına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
46 73 28:31
25 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ COŞKUN (İSTANBUL) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı'nın, Modern Çarşı yangını sonrasındaki gelişmelere, çarşı ve Ulus esnafının sorunları ile alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
49 90 344:345
26 Söz Alanlar ALİ COŞKUN (İSTANBUL) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu münasebetiyle
49 90 450
27 Söz Alanlar ALİ COŞKUN (İSTANBUL) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Endüstri Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu münasebetiyle
53 104 365:368 377:378 382:383 395:396
28 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ COŞKUN (İSTANBUL) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Karayolu Taşıma Yönetmeliği uygulaması nedeniyle mağdur olan nakliye kooperatiflerinin sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ve Bartın Milletvekili Mehmet Asım Kulak'ın, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde meydana gelen kazaya, yer altı zenginliklerinin değerlendirilmesine ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
63 15 230:232
29 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ COŞKUN (İSTANBUL) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Denizli Milletvekili V. Haşim Oral'ın, Denizli-Çardak Özdemir Sabancı Organize Sanayi Bölgesinin mevcut durumu ile bölgenin 5084 sayılı Yasa kapsamına alınmasına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
64 20 409:410
30 Söz Alanlar ALİ COŞKUN (İSTANBUL) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan'ın, Burdur Organize Sanayi Bölgesine, Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, hükümet programında yer alan yatırımcılarla ilgili çalışmalara, Hükümet programında yer alan büyük sanayi kuruluşlarının dış piyasalara açılmasının teşvik edilmesi çalışmalarına ve Hükümet programında yer alan sanayiin yeniden yapılandırılması çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
64 20 444:448
31 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ COŞKUN (İSTANBUL) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Edirne Milletvekili Rasim Çakır'ın, pazarcı esnafın sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
67 29 209:211
32 Söz Alanlar ALİ COŞKUN (İSTANBUL) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları münasebetiyle
67 30 338:341 363:365 372
68 33 310
74 56 48
74 57 174:177
33 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ COŞKUN (İSTANBUL) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu'nun, zeytin ve zeytinyağı üretim sektörünün ülkemiz ekonomisindeki önemi ile sektörün sorunlarına ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
68 32 166:168
34 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ COŞKUN (İSTANBUL) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Isparta Milletvekili Mehmet Emin Murat Bilgiç'in, Türkiye'de el halıcılığının sorunlarına ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
68 32 172:175
35 Söz Alanlar ALİ COŞKUN (İSTANBUL) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Adana Milletvekili Atilla Başoğlu'nun, hükümet programında yeralan sağlıksız şehirleşmeye karşı yapılan çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
68 33 287:288
36 Söz Alanlar ALİ COŞKUN (İSTANBUL) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
68 33 292:294
37 Söz Alanlar ALİ COŞKUN (İSTANBUL) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın, Devlet İstatistik Enstitüsünün bir araştırmasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
68 33 285:286
38 Söz Alanlar ALİ COŞKUN (İSTANBUL) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Denizcilik Müsteşarlığında bazı çalışanların işine son verildiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
68 33 290:291
39 Söz Alanlar ALİ COŞKUN (İSTANBUL) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Millî Savunma Bakanlığı 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2005 Malî Yılı Bütçesi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
70 38 308:312 318:320
40 Söz Alanlar ALİ COŞKUN (İSTANBUL) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Kütahya Milletvekili Soner Aksoy ve 19 Milletvekilinin, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Ahmet Ersin ve 17 Milletvekilinin, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 81. Maddesinin Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve Kütahya Milletvekili Soner Aksoy ile Adana Milletvekili Tacidar Seyhan'ın, Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu münasebetiyle
73 54 359 361 363
41 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ COŞKUN (İSTANBUL) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Hakkâri Milletvekili Esat Canan'ın, Hakkâri İlinde meydana gelen deprem felaketi ve sonrasında yaşanan sıkıntılar ile bu konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
74 56 14:16
42 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ COŞKUN (İSTANBUL) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, organize sanayi bölgelerinin işsizlikle mücadelede önemine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
75 59 15:17
43 Söz Alanlar ALİ COŞKUN (İSTANBUL) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt'ün, 14.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin (2/352) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
78 73 210
44 Söz Alanlar ALİ COŞKUN (İSTANBUL) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Niğde Milletvekili Orhan Eraslan'ın, şeker fabrikaları işçilerinin çalıştırılmasındaki farklılıklara, Kars Milletvekili Selami Yiğit'in, Kars Küçük Sanayi Sitesi inşaatının ödenek ihtiyacına, Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yatırım ve işletme kredisi kriterleri ile organize sanayi bölgelerine, Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, organize sanayi bölgelerinin sorunlarının çözümüne, Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, yapılan atamalara, Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, Malatya yöresi pancar kotasına, Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün'ün, tüketici kuruluşlarına yapılması gereken ödemelere ve Tüketicinin korunması hakkındaki mevzuata, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, Bakanlık tarafından Denizli İlinde yapılan çalışmalara, Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, atanan ve görevden alınan personele, Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekcioğlu'nun, işletmelerin yeni bir birlik çatısı altında örgütlenmelerinin TOBB'un temsil gücü üzerindeki etkisine, Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in, 2004 ve 2005 malî yılı bütçelerinden Iğdır İline ayrılan ödenek miktarı ve kullanımına, Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, pancar üretiminin denetimine ve Şeker Kurumunun kapatılmasının sonuçlarına, Antalya Milletvekili Hüseyin Ekmekcioğlu'nun, esnaf ve sanatkârlara verilen kredilere, Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, personel atamalarına ve geçici personele döner sermayeden ödenen paya ve Tokat Milletvekili Feramus Şahin'in, Tokat'ın bazı beldelerinde kantarların kapatılma gerekçesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
78 73 218:225 229:230
45 Söz Alanlar ALİ COŞKUN (İSTANBUL) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu münasebetiyle
80 81 362:365 380:383
80 82 448 450:451 459:461 469:470
84 99 341
86 108 502 587
46 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ COŞKUN (İSTANBUL) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Mersin Milletvekili Vahit Çekmez'in, Mersin'in Karaduvar Mahallesinde bulunan petrol dolum tesislerindeki sızıntının yarattığı çevre kirliliğine ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
80 82 415:416
47 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ COŞKUN (İSTANBUL) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Giresun Milletvekili Mehmet Işık'ın, fındıkta yaşanan sorunlar ile fındık üreticilerinin içinde bulunduğu sıkıntılara ve çözüm önerilerine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
101 27 121:124
48 Söz Alanlar ALİ COŞKUN (İSTANBUL) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı, Rekabet Kurumu 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Millî Prodüktivite Merkezi 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi, Türk Akreditasyon Kurumu 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı, Orman Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi münasebetiyle
105 38 359:365 374:375
49 Söz Alanlar ALİ COŞKUN (İSTANBUL) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Edirne Milletvekili Necdet Budak ve 45 milletvekilinin, yağ bitkileri tarımı ile bitkisel yağ üretimindeki sorunların, Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk ve 29 milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı üretiminde karşılaşılan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi, Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 20 milletvekilinin, zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin sorunlarının, Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 31 milletvekilinin, zeytin yetiştiricilerinin sorunlarının Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoğlu ve 19 milletvekilinin, zeytincilik sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle
108 47 39:44
50 Söz Alanlar ALİ COŞKUN (İSTANBUL) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı; Adana Milletvekili Kemal Sağ'ın, Sosyal Güvenlik Barışı Yasa Teklifi; İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Hakkında Prim Barışı Kanunu Teklifi; Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in, 1479 ve 2926 Sayılı Yasalarda Değişiklik Yapılması Hakkında Yasa Önerisi; Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut'un, İş ve Sigorta Barışı Kanunu Teklifi; Manisa Milletvekili Hasan Ören ve 42 Milletvekilinin, 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; Muğla Milletvekili Fahrettin Üstün ile 28 Milletvekilinin, Bağ-Kur ve SSK'ya Ait Birikmiş Prim Borçlarına Ödeme Kolaylığı Getirilmesi Hakkında Kanun Teklifi; Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın, Sosyal Güvenlik ve Prim Barışı Kanunu Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
111 64 462
51 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ COŞKUN (İSTANBUL) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Bursa Milletvekili Mustafa Özyurt'un, tekstil ve hazır giyim sektöründe yaşanan sıkıntılara ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
114 79 479:480
52 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ COŞKUN (İSTANBUL) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Konya Milletvekili Halil Ürün'ün, ülkemiz insanlarının daha hızlı kalkınarak daha huzurlu ve refah içinde yaşam sağlaması konusunda yardımcı olacak olan teknokentlerin amacı ile sorunlarının çözülmesi için alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
117 91 264:266
53 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ COŞKUN (İSTANBUL) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Ordu Milletvekili İ. Sami Tandoğdu'nun, Karadenizli fındık üreticilerinin mağduriyetine, fındık ihracatının artırılmasında karşılaşılan problemlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
120 106 548:556
54 Söz Alanlar ALİ COŞKUN (İSTANBUL) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Kütahya Milletvekili Hasan Fehmi Kinay ve 39 milletvekilinin, geleneksel Türk el sanatları üretici ve sanatkârlarının sorunlarının araştırılarak, el sanatlarının geliştirilmesi, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu münasebetiyle
122 110 32
55 Söz Alanlar ALİ COŞKUN (İSTANBUL) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş ve 9 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
124 119 724 739
56 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ COŞKUN (İSTANBUL) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık'ın, nişasta bazlı şeker üretimine uygulanan kotalara, Orhangazi'de birinci sınıf tarım arazisi üzerinde kurulan Cargill'e ait şeker fabrikasının imar planı ve yapı ruhsatının mahkeme kararıyla iptal edilerek kapatılması sonrasındaki gelişmelere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
133 12 32:37
57 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ COŞKUN (İSTANBUL) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Sedat Pekel'in, zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin sorunlarına, planlı zeytin dikiminin üretim kalitesine etkilerine ve zeytin zararlılarına karşı alınması gereken tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
135 18 26:27
58 Gündem Dışı Konuşmalar ALİ COŞKUN (İSTANBUL) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe'nin, Hükûmetin uyguladığı tarımsal destekleme politikalarının yansımalarına, şeker pancarı üreticilerinin sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
136 21 18:21
59 Söz Alanlar ALİ COŞKUN (İSTANBUL) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Dışişleri Bakanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, Rekabet Kurumu 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Millî Prodüktivite Kurumu 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Türk Akreditasyon Kurumu 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi münasebetiyle, Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ve Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi münasebetiyle
141 39 836:842 850:851