E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 22. Dönem
1 Söylevler AHMET NECDET SEZER (CUMHURBAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 22. Dönem 1. Yasama Yılını açış konuşması Cumhurbaşkanı tarafından yapılmamıştır (Yasama yılı, Geçici Başkan İstanbul Milletvekili Şükrü Mustafa Elekdağ'ın konuşması ile başlamıştır)
1 1 2
2 Söylevler AHMET NECDET SEZER (CUMHURBAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 22. Dönem 2. Yasama Yılını açış konuşması
26 1 28:45
3 Söylevler AHMET NECDET SEZER (CUMHURBAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 22. Dönem 3. Yasama Yılını açış konuşması
61 1 15:30
4 Söylevler AHMET NECDET SEZER (CUMHURBAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 22. Dönem 4. Yasama Yılını açış konuşması
94 1 8:21
5 Söylevler AHMET NECDET SEZER (CUMHURBAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 22. Dönem 5. Yasama Yılını açış konuşması
130 1 5:21