E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 22. Dönem
1 Söylevler RAUF DENKTAŞ (KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI) : KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın Genel Kurula hitaben konuşması
6 42 406:416
2 Söylevler ROMANO PRODİ (AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU BAŞKANI) : Türkiye'nin Avrupa Birliğine adaylığı konusunda bilgi vermek üzere Genel Kurula hitaben konuşması
39 43 46:50
3 Söylevler PERVEZ MÜŞERREF (PAKİSTAN CUMHURBAŞKANI) : Türkiye-Pakistan ilişkileri ve dünyadaki gelişmeler konusunda Genel Kurula hitaben konuşması
39 44 98:103
4 Söylevler PAT COX (AVRUPA PARLAMENTOSU BAŞKANI) : Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkiler konusunda Genel Kurula hitaben konuşması
43 61 19:23
5 Söylevler İLHAM ALİYEV (AZERBAYCAN CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI) : Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Genel Kurula hitaben konuşması
46 73 15:18
6 Söylevler RAUF DENKTAŞ (KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI) : KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın Genel Kurula hitaben konuşması
47 74 13:24
7 Söylevler JOSEP BORRELL FONTELLES (AVRUPA PARLAMENTOSU BAŞKANI) : Türkiye'nin Avrupa Birliğine adaylığı ile Türkiye'nin Avrupa ve bölge için önemine ilişkin Genel Kurula hitaben konuşması
66 26 135:139
8 Söylevler RENE VAN DER LINDEN (AVRUPA KONSEYİ PARLAMENTERLER MECLİSİ BAŞKANI) : Türkiye'nin Avrupa ve bölge için önemi ile Avrupa Birliğine adaylığı sürecinde yerine getirmesi gereken hususlara ilişkin Genel Kurula hitaben konuşması
97 16 446:450