E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 22. Dönem
1 Söz Alanlar İMDAT SÜTLÜOĞLU (RİZE) (ÇEVRE BAKANI) : Edirne Milletvekili Rasim Çakır ve 33 arkadaşının Ergene Nehrindeki kirliliğin ve çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve 24 arkadaşının Ergene Nehrindeki kirliliğin ve çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle
1 11 394:397
2 Söz Alanlar İMDAT SÜTLÜOĞLU (RİZE) (ÇEVRE BAKANI) : Antalya Milletvekili Nail Kamacı'nın, memur emekli maaşlarının aylık olarak ödenip ödenmeyeceğine ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
3 27 596
3 Söz Alanlar İMDAT SÜTLÜOĞLU (RİZE) (ÇEVRE BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, memurlara yapılan kira yardımının artırılıp artırılmayacağına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
3 27 593:594
4 Söz Alanlar İMDAT SÜTLÜOĞLU (RİZE) (ÇEVRE BAKANI) : Sinop Milletvekili Engin Altay'ın, Karadeniz'e bırakılan zehirli atık dolu varillere ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
3 27 591:592