E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar YAŞAR OKUYAN (YALOVA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, Türkiye'deki tüm emekliler ile Sosyal Sigortalar Kurumunun durumuna ve alınması gereken tedbirlere İlişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
2 19 247:250
2 Söz Alanlar YAŞAR OKUYAN (YALOVA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı ve Turizm Bakanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
4 24 586:590 600:606
3 Söz Alanlar YAŞAR OKUYAN (YALOVA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, TC Emekli Sandığı Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanunlara Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi, İşsizlik Sigortası Kurulması ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
9 48 553:558 594
10 49 54:55 57 79 97
10 50 239:240 267:268 297 344:345 359 366:367
10 51 597:598 663
4 Söz Alanlar YAŞAR OKUYAN (YALOVA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, TC Emekli Sandığı Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanunlara Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi, İşsizlik Sigortası Kurulması ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
10 52 756:757 782:783 812:813 824:825 856 868:869 896:897 908:909 916:917
11 55 149 168
11 57 601:604
5 Söz Alanlar YAŞAR OKUYAN (YALOVA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Züfikar İzol'un, Siverek SSK Dispanserinin doktor ve sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/202) münasebetiyle
16 16 46:47
6 Gündem Dışı Konuşmalar YAŞAR OKUYAN (YALOVA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, SEKA Balıkesir İşletmesinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
16 20 469:471
7 Söz Alanlar YAŞAR OKUYAN (YALOVA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Konya Milletvekili Veysel Candan ve 22 arkadaşının, BAĞ-KUR'un içinde bulunduğu sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
16 20 484:489
8 Gündem Dışı Konuşmalar YAŞAR OKUYAN (YALOVA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Bursa Miletvekili Orhan Şen'in kamu görevlilerinin sendikal haklarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
17 21 10:12
9 Söz Alanlar YAŞAR OKUYAN (YALOVA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı, Sağlık Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı ve Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
22 44 349:355
10 Söz Alanlar YAŞAR OKUYAN (YALOVA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Orman Bakanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı ve Orman Genel Müdürlüğü 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
49 32 551:555 561:562
11 Söz Alanlar YAŞAR OKUYAN (YALOVA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Konya Milletvekili Veysel Candan ve 20 arkadaşının, SSK'nın bugünkü durumunun araştırılarak yeniden yapılandırılması için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
54 54 227:231
12 Söz Alanlar YAŞAR OKUYAN (YALOVA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Birecik İlçesine Bağ-Kur irtibat bürosu açılıp açılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
54 54 215:216
13 Söz Alanlar YAŞAR OKUYAN (YALOVA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Ekonomik ve Sosyal Konseyin Kuruluşu, Çalışma Esas ve Yöntemleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
59 82 264:265 273:274
14 Söz Alanlar YAŞAR OKUYAN (YALOVA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Tansu Çiller ve 3 Arkadaşının, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
65 114 725:728 740
15 Söz Alanlar YAŞAR OKUYAN (YALOVA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İçişleri Bakanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile İçişleri Bakanlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı, Emniyet Genel Müdürlüğü 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Kesinhesabı, Jandarma Genel Komutanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Jandarma Genel Komutanlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı, Sahil Güvenlik Komutanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Sahil Güvenlik Komutanlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
79 34 58:62 79:82
16 Gündem Dışı Konuşmalar YAŞAR OKUYAN (YALOVA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : İstanbul Milletvekili Rıdvan Budak'ın, Hatay Milletvekili Mehmet Dönen ve Aydın Milletvekili Sema Tutar Pişkinsüt'ün, 1 Mayıs'ın tarihî anlam ve önemine, Türk işçi ve emekçilerinin sorunlarına ve çözüm önerilerine ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
93 94 770:772
17 Söz Alanlar YAŞAR OKUYAN (YALOVA) (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI) : Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
96 103 40:42 48:49