E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Söz Alanlar YÜKSEL YALOVA (AYDIN) (DEVLET BAKANI) : Radyo ve Televizyon Verici Tesislerinin Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğüne Devredilmesi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa ve Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
5 28 270:272
2 Söz Alanlar YÜKSEL YALOVA (AYDIN) (DEVLET BAKANI) : Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Balıkesir SSK Hastanesinin Bölge Hastanesine dönüştürülmesi ve bazı ilçelerdeki SSK dispanserlerinin iyileştirilmesiyle ilgili bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sorusu münasebetiyle
6 33 289:290
3 Söz Alanlar YÜKSEL YALOVA (AYDIN) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, 53-56. Hükümetler döneminde özelleştirmeden sağlanan gelire İlişkin sorusu münasebetiyle
6 33 294:295
4 Söz Alanlar YÜKSEL YALOVA (AYDIN) (DEVLET BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, eczacıların reçete bedellerinin Bağ-Kur Müdürlüklerince zamanında ödenmemesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sorusu münasebetiyle
6 33 293
5 Söz Alanlar YÜKSEL YALOVA (AYDIN) (DEVLET BAKANI) : Devlet Denetleme Kurulu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu
7 38 174:178 181:182 192
6 Gündem Dışı Konuşmalar YÜKSEL YALOVA (AYDIN) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in, İstanbul Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası ile Bakırköy Sümerbank Hazır Giyim Fabrikasının kapatılması kararına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
14 12 394:398
7 Söz Alanlar YÜKSEL YALOVA (AYDIN) (DEVLET BAKANI) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı, Gümrük Müsteşarlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı ve Danıştay Başkanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
21 40 351:353
8 Söz Alanlar YÜKSEL YALOVA (AYDIN) (DEVLET BAKANI) : Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununa Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
22 46 783 786:787
9 Söz Alanlar YÜKSEL YALOVA (AYDIN) (DEVLET BAKANI) : Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Adalet Komisyonları Raporları münasebetiyle
26 58 362:364 392
10 Söz Alanlar YÜKSEL YALOVA (AYDIN) (DEVLET BAKANI) : Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
26 58 412:415 423:425 434:436 446:449
11 Gündem Dışı Konuşmalar YÜKSEL YALOVA (AYDIN) (DEVLET BAKANI) : Hatay Milletvekili Mehmet Şandır'ın, İskenderun Demır-Çelik Fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin gündemdışı konuşması
32 92 305:308
12 Söz Alanlar YÜKSEL YALOVA (AYDIN) (DEVLET BAKANI) : Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Kurulmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
38 120 31 51 97:98
13 Söz Alanlar YÜKSEL YALOVA (AYDIN) (DEVLET BAKANI) : Beş ilde uygulanmakta olan olağanüstü halin 30.7.2000 günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere, bir ilden kaldırılmasına ve dört ilde dört ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
38 121 159:160 185:186
14 Söz Alanlar YÜKSEL YALOVA (AYDIN) (DEVLET BAKANI) : Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilât, Görev ve Yetkilerine İlişkin Konularla Kamu Personeli Arasındaki ücret dengesizliklerinin Giderilmesi ve Kamu Malî Yönetiminde Disiplinin Sağlanması İçin Yapılacak Düzenlemeler Hakkında Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
38 121 205 223 232:233 239 248:250
15 Söz Alanlar YÜKSEL YALOVA (AYDIN) (DEVLET BAKANI) : Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
45 16 81 85:86 95:96 104 112
45 17 179:181 186:188 196:198 204:207 234:235
16 Gündem Dışı Konuşmalar YÜKSEL YALOVA (AYDIN) (DEVLET BAKANI) : Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, özelleştirmelere, özellikle Bursa Merinos Sanayiinin özelleştirilmesine ve çalışanlarının durumuna ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
53 45 18:21
17 Gündem Dışı Konuşmalar YÜKSEL YALOVA (AYDIN) (DEVLET BAKANI) : Manisa Milletvekili Rıza Akçalı'nın, 2001 yılı tütün piyasası ve tütün üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
56 66 294:297
18 Gündem Dışı Konuşmalar YÜKSEL YALOVA (AYDIN) (DEVLET BAKANI) : Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Eti Krom A.Ş.'nin özelleştirilmesine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
57 71 25:29
19 Gündem Dışı Konuşmalar YÜKSEL YALOVA (AYDIN) (DEVLET BAKANI) : Edirne Milletvekili Şadan Şimşek'in, ülkemizdeki vakıf arazilerinin durumuna ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
60 87 298:299