E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar TUNCA TOSKAY (ANTALYA) (DEVLET BAKANI) : Van Milletvekili Hüseyin Çelik'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun genel ekonomik durumu ve ticaretine İlişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
1 15 298:299
2 Söz Alanlar TUNCA TOSKAY (ANTALYA) (DEVLET BAKANI) : Dış Ticaret Müsteşarlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile İ997 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı ve Gümrük Müsteşarlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
4 22 105:106
3 Söz Alanlar TUNCA TOSKAY (ANTALYA) (DEVLET BAKANI) : Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı, Vakıflar Genel Müdürlüğü 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı, Diyanet İşleri Başkanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı ve Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
4 23 206:207
4 Gündem Dışı Konuşmalar TUNCA TOSKAY (ANTALYA) (DEVLET BAKANI) : Ardahan Milletvekili Saffet Kaya'nın, Ardahan İlindeki sınır ticaretine İlişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
7 40 365:366
5 Söz Alanlar TUNCA TOSKAY (ANTALYA) (DEVLET BAKANI) : Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu ve Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
9 47 272
6 Söz Alanlar TUNCA TOSKAY (ANTALYA) (DEVLET BAKANI) : Bursa Milletvekilleri Ali Rahmi Beyreli ile Hayati Korkmaz'ın Türkiye Akreditasyon Konseyi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe ve Sanayi Ticaret Enerji Tabiî Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları münasebetiyle
14 10 245 250:251 257:258 268
14 12 410:411 418
7 Söz Alanlar TUNCA TOSKAY (ANTALYA) (DEVLET BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Ticaret ve Yatırım İlişkilerinin Geliştirilmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
18 29 424:425
8 Söz Alanlar TUNCA TOSKAY (ANTALYA) (DEVLET BAKANI) : Dış Ticaret Müsteşarlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı ve Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
21 39 176:180 186:188
9 Gündem Dışı Konuşmalar TUNCA TOSKAY (ANTALYA) (DEVLET BAKANI) : Iğdır Milletvekili Ali Güner'in, sınır ticaretine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
23 49 323:324
10 Gündem Dışı Konuşmalar TUNCA TOSKAY (ANTALYA) (DEVLET BAKANI) : Ardahan Milletvekili Saffet Kaya'nın, sınır ticaretine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
27 64 415:416
11 Gündem Dışı Konuşmalar TUNCA TOSKAY (ANTALYA) (DEVLET BAKANI) : Van Milletvekili Hüseyin Çelik'in, sınır ticaretine hükümetlerce yapılan müdahaleler nedeniyle karşılaşılan zorluklara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
30 75 12:14
12 Gündem Dışı Konuşmalar TUNCA TOSKAY (ANTALYA) (DEVLET BAKANI) : Bursa Milletvekili Mehmet Altan Karapaşaoglu'nun, meyve ihracatındaki vergi iadesi konusuna ve pancar üreticilerinin sorunları ile alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
33 95 7:8
13 Söz Alanlar TUNCA TOSKAY (ANTALYA) (DEVLET BAKANI) : Dış Ticaret Müsteşarlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı ve Danıştay Başkanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
49 31 340:344 351:352
14 Gündem Dışı Konuşmalar TUNCA TOSKAY (ANTALYA) (DEVLET BAKANI) : Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan'ın, dışticaretteki gelişmelere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
56 64 103:106
15 Söz Alanlar TUNCA TOSKAY (ANTALYA) (DEVLET BAKANI) : Dış Ticaret Müsteşarlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Dış Ticaret Müsteşarlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Kesinhesabı ve Danıştay Başkanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Danıştay Başkanlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
78 32 384:386
16 Söz Alanlar TUNCA TOSKAY (ANTALYA) (DEVLET BAKANI) : Konya Milletvekili Mehmet Emrehan Halıcı ve 169 arkadaşının, Türkiye bilişim stratejileri ve e-Türkiye konusundaki genel görüşme önergesi münasebetiyle
93 93 383:387 390