E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Söz Alanlar TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) : Başbakan Bülent Ecevit tarafından kurulan Bakanlar Kurulunun Programı üzerindeki görüşmeler münasebetiyle, DYP Grubu adına
1 12 214:222
2 Söz Alanlar TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) : 1999 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, 1997 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı, Katma Bütçeli İdareler 1999 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 1997 Malî Yılı Katma Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1997 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle, DYP Grubu adına
3 21 150:162
5 26 41:51
3 Gündem Dışı Konuşmalar TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) (DYP GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : Kıbrıs Barış Harekâtının 25. yıldönümü münasebetiyle
6 34 357:361
4 Söz Alanlar TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) : Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, ilen sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle
9 48 548:549
5 Söz Alanlar TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) : Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, TC Emekli Sandığı Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanunlara Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi, İşsizlik Sigortası Kurulması ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle, DYP Grubu adına
9 48 530:534
6 Söz Alanlar TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) : Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 47 arkadaşının, bazı bölgelerimizde meydana gelen deprem sonrası yapılan çalışmaların incelenerek eksikliklerin ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, İzmir Milletvekili Atilla Mutman ve 33 arkadaşının, bazı bölgelerimizde meydana gelen deprem sonrası eksikliklerin araştırılarak bundan sonra olabilecek afetlere karşı alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve 20 arkadaşının, son deprem felaketinin bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve İçel Milletvekili Turhan Güven'in, deprem felaketinin zararlarını ortadan kaldırmak için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla, Anavatan Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu, Denizli Milletvekili Beyhan Aslan ve Bartın Milletvekili Zeki Çakan'ın, ülkemizde meydana gelen deprem felaketinin bütün boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken ek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle, DYP Grubu adına
11 55 107:111
7 Söz Alanlar TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) : 2000 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, 1998 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı, Katma Bütçeli İdareler 2000 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 1998 Malî Yılı Katma Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1998 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle, DYP Grubu adına
20 37 384:396
22 46 669:678
8 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) : İstanbul Milletvekili Tansu Çiller'in Başbakan Bülent Ecevit'in şahsına sataşmadı nedeniyle
22 46 698:701
9 Gündeme İlişkin Konuşmalar TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) : Başbakan Bülent Ecevit'in şahsına sataşması nedeniyle
22 46 698:699
10 Üyelerle İlgili İşler TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) : Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi Hakkında
24 51 28
11 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri TANSU ÇİLLER (DYP GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşunun 80. Yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi görüşmeleri münasebetiyle
31 85 509:512
12 Söz Alanlar TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) : 2001 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, 1999 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı,2001 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarısı ve 1999 Malî Yılı Katma Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1999 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısına ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle, DYP Grubu adına
48 28 26:39
51 37 21:33
13 Söz Alanlar TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) : Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve İçel Milletvekili Turhan Güven'in, ekonomiyi IMF'nin hatalı reçetelerine teslim ederek kötü yönetim sergilediği ve ekonomik çöküşe yol açtığı iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
57 74 357:364
14 Söz Alanlar TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) : Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve İçel Milletvekili Turhan Güven'in, tarım ve hayvancılık sektöründe gerekli önlemleri almayarak çiftçiyi yoksulluğa mahkûm ettiği iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
59 81 20:28
15 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) (DYP GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : TBMM'nin kuruluşunun 81. yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması, günün önem ve anlamının belirtilmesi münasebetiyle
61 89 14:16
16 Teklifler TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) : Ve 3 Arkadaşının, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanun Teklifi (2/87)
65 114 742:748
17 Söz Alanlar TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) : Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve İçel Milletvekili Turhan Güven'in, yanlış ekonomik program ve uygulamalarla ülke ekonomisinde krize ve yoksullaşmaya yol açtığı iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
66 117 276:282
18 Söz Alanlar TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) : Anayasanın 92. ve 117. maddeleri uyarınca, gereği, kapsamı, sınırı, zamanı ve süresi hükümetçe belirlenmek üzere, terörizme karşı başlatılan Sürekli Özgürlük Harekâtı ve devamının icrası kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesi, yabancı silahlı kuvvetler unsurlarının Türkiye'de bulunması ve hükümetçe verilecek izin ve belirlenecek esaslar çerçevesinde bu kuvvetlerin kullanılması için hükümete izin verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle, DYP Grubu adına
71 5 255:259
19 Söz Alanlar TANSU ÇİLLER (İSTANBUL) : 2002 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, 2000 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2000 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı, 2002 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarısı ve 2000 Malî Yılı Katma Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2000 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle, DYP Grubu adına
77 29 27:38
80 38 51:64
20 Özel Gündem / 23 Nisan Görüşmeleri TANSU ÇİLLER (DYP GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 82. yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması, günün önem ve anlamının belirtilmesine ilişkin
92 90 664:667