E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Söz Alanlar SABAHATTİN ÇAKMAKOĞLU (KAYSERİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Millî Savunma Bakanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı, Orman Bakanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı ve Orman Genel Müdürlüğü 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
4 23 299:302 314:316
2 Söz Alanlar SABAHATTİN ÇAKMAKOĞLU (KAYSERİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Terörle Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
6 31 30:31
3 Söz Alanlar SABAHATTİN ÇAKMAKOĞLU (KAYSERİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Askerlik Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
15 13 65:66
4 Söz Alanlar SABAHATTİN ÇAKMAKOĞLU (KAYSERİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Millî Savunma Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı, Ulaştırma Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı ve Telsiz Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
21 41 501:504 520:521
5 Söz Alanlar SABAHATTİN ÇAKMAKOĞLU (KAYSERİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Kuzeyden Keşif Harekâtının görev süresinin 31.12.1999 tarihinden itibaren altı ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
22 43 14:16
6 Söz Alanlar SABAHATTİN ÇAKMAKOĞLU (KAYSERİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasamı ile Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Adalet Komisyonları Raporları münasebetiyle
28 68 419
7 Söz Alanlar SABAHATTİN ÇAKMAKOĞLU (KAYSERİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Türk Silahlı Kuvvetlen Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu münasebetiyle
31 83 422
8 Gündem Dışı Konuşmalar SABAHATTİN ÇAKMAKOĞLU (KAYSERİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan'ın, deprem bölgesinde yaşanan bazı sıkıntılara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
31 84 455:456
9 Söz Alanlar SABAHATTİN ÇAKMAKOĞLU (KAYSERİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüştü Taşar'ın, Gaziantep Havaalanı altyapı-üstyapı inşaatına ilişkin, Gaziantep'te DDY Genel Müdürlüğünce yürütülen projelere ilişkin ve Gaziantep'te yürütülen projelere ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
32 92 338:340
10 Söz Alanlar SABAHATTİN ÇAKMAKOĞLU (KAYSERİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
32 93 420:421 429
11 Söz Alanlar SABAHATTİN ÇAKMAKOĞLU (KAYSERİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Millî Savunma Bakanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Ulaştırma Bakanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı ve Telsiz Genel Müdürlüğü 1999 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
49 32 485:488
12 Söz Alanlar SABAHATTİN ÇAKMAKOĞLU (KAYSERİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Kuzeyden Keşif Harekâtının Görev Süresinin 31.12.2000 tarihinden itibaren altı ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
50 34 156:159 177:178
13 Söz Alanlar SABAHATTİN ÇAKMAKOĞLU (KAYSERİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu münasebetiyle
66 116 171:172
14 Söz Alanlar SABAHATTİN ÇAKMAKOĞLU (KAYSERİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 624 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Fazilet Partisi Grup Başkanvekili Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve 7 Arkadaşının; Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Bartın Milletvekili Zeki Çakan, Denizli Milletvekili Beyhan Aslan, Eskişehir Milletvekili İ. Yaşar Dedelek ile Antalya Milletvekili Cengiz Aydoğan'ın Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve İçişleri, Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
66 116 118:119 123 131
15 Söz Alanlar SABAHATTİN ÇAKMAKOĞLU (KAYSERİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Türk Silâhlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Millî Savunma Komisyonları Raporları münasebetiyle
66 116 160:161
16 Söz Alanlar SABAHATTİN ÇAKMAKOĞLU (KAYSERİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu münasebetiyle
68 127 571:572
17 Söz Alanlar SABAHATTİN ÇAKMAKOĞLU (KAYSERİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Anayasanın 92. ve 117. maddeleri uyarınca, gereği, kapsamı, sınırı, zamanı ve süresi hükümetçe belirlenmek üzere, terörizme karşı başlatılan Sürekli Özgürlük Harekâtı ve devamının icrası kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesi, yabancı silahlı kuvvetler unsurlarının Türkiye'de bulunması ve hükümetçe verilecek izin ve belirlenecek esaslar çerçevesinde bu kuvvetlerin kullanılması için hükümete izin verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
71 5 232:235
18 Söz Alanlar SABAHATTİN ÇAKMAKOĞLU (KAYSERİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Millî Savunma Bakanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Millî Savunma Bakanlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı ve Karayolları Genel Müdürlüğü 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
78 33 547:548
19 Söz Alanlar SABAHATTİN ÇAKMAKOĞLU (KAYSERİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, 926 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
80 41 406:408
20 Söz Alanlar SABAHATTİN ÇAKMAKOĞLU (KAYSERİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları münasebetiyle
91 86 672 695:696 712
21 Söz Alanlar SABAHATTİN ÇAKMAKOĞLU (KAYSERİ) (MİLLİ SAVUNMA BAKANI) : Kütahya Milletvekili Emin Karaa'nın, Avukatlık Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, İzmir Milletvekili Mehmet Özcan'ın, 4667 Sayılı Avukatlık Kanununa Ek Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, Denizli Milletvekili Salih Erbeyin'in, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 2.5.2001 Tarih ve 4667 Sayılı Kanunun 97. Maddesine Bir Cümle İlave Edilmesine Dair Kanun Teklifi, Konya Milletvekili Lütfi Yalman'ın, Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Manisa Milletvekili Bülent Arınç'ın, 4667 Sayılı Avukatlık Kanununa Ek Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
99 117 219