E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar SÜMER ORAL (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın'ın vergi kanunlarında değişiklik yapan 4369 sayılı Kanunun uygulamada yarattığı sorunlara İlişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
3 20 7:8
2 Söz Alanlar SÜMER ORAL (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : 1999 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, 1997 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı, Katma Bütçeli İdareler 1999 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 1997 Malî Yılı Katma Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1997 Malî Yılı Katma Bütçeli idareler Kesinhesap Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
3 21 100:112
3 Söz Alanlar SÜMER ORAL (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : Maliye Bakanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı ve Gelir Bütçesi münasebetiyle
4 25 782:786 789:863
4 Söz Alanlar SÜMER ORAL (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : 1999 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, 1997 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı, Katma Bütçeli idareler 1999 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 1997 Malî Yılı Katma Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1997 Malî Yılı Katma Bütçeli idareler Kesinhesap Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
5 26 68:72
5 Gündem Dışı Konuşmalar SÜMER ORAL (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : Bursa Milletvekili Oğuz Tezmen'in, vergi yasalarında yapılan son değişikliklere İlişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
6 33 276:277
6 Söz Alanlar SÜMER ORAL (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu ve Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
9 47 227:231 277:278 281 320
7 Söz Alanlar SÜMER ORAL (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, konuşmasında, ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle
10 51 572:573
8 Söz Alanlar SÜMER ORAL (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın, İskenderun sınırları içerisinden geçen otoyolun kamulaştırma bedellerinin ne zaman ödeneceğine İlişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
14 9 189
9 Söz Alanlar SÜMER ORAL (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : 17.8.1999 Tarihinde Marmara Bölgesi ve Civarında Meydana Gelen Depremin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpları Gidermek Amacıyla 30.6.2000 Tarihine Kadar Bazı Mükellefiyetler İhdası ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
17 24 459:462
17 25 580:582 584:585 611:612 615 626 656:657 672 690:691 709
10 Söz Alanlar SÜMER ORAL (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : 2000 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, 1998 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı, Katma Bütçeli İdareler 2000 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 1998 Malî Yılı Karma Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1998 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
20 37 324:336 399:404
11 Söz Alanlar SÜMER ORAL (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : 2000 Malî Yılı Gelir Bütçe Kanunu Tasarısı ve Maliye Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
22 45 443:447 454 456:457 460 497:498 506 534 590 610
12 Gündem Dışı Konuşmalar SÜMER ORAL (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Güneş'in, kamuda çalışan teknik personelin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sorunlar ile alınması gereken tedbirlere İlişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
32 87 14:15
13 Söz Alanlar SÜMER ORAL (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Finansman Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ile 4306 ve 4481 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Kurumlar Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
45 17 256:259 264:266 277 293:295
45 19 493:495 504:505 507 537:539 590:591
46 20 33:35 53:56 64:68 80:82 96:98
14 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar SÜMER ORAL (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : Maliye Bakanı Sümer Oral'ın, Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın şahsına sataşması nedeniyle
45 19 533:534
15 Söz Alanlar SÜMER ORAL (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : 2001 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı,1999 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı,2001 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarısı ve 1999 Malî Yılı Katma Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1999 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısına ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
48 28 10:26 99:106
16 Söz Alanlar SÜMER ORAL (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : Maliye Bakanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı ve Gelir Bütçesi münasebetiyle
50 36 603:608 616:618 625:626 692:693 697:698 704
17 Gündem Dışı Konuşmalar SÜMER ORAL (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, kamu kurumlarında çalışan hukuk müşaviri ve avukatların sosyal ve ekonomik sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
52 43 322:324
18 Söz Alanlar SÜMER ORAL (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
61 90 63
19 Söz Alanlar SÜMER ORAL (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : Konya Milletvekili Veysel Candan ve 23 arkadaşının, Emekli Sandığının sorunlarının araştırılarak yeniden yapılandırılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
62 97 616:620
20 Söz Alanlar SÜMER ORAL (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : 2001 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
66 117 334:337 341 345
21 Söz Alanlar SÜMER ORAL (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
68 126 415:416
22 Söz Alanlar SÜMER ORAL (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : 2002 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, 2000 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2000 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı, 2002 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarısı ve 2000 Malî Yılı Katma Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2000 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
77 29 12:26 108:113
23 Söz Alanlar SÜMER ORAL (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : Maliye Bakanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Maliye Bakanlığı 2002 Malî Yılı Kesinhesabı ve Gelir Bütçesi münasebetiyle
79 37 625:627 633:635
24 Söz Alanlar SÜMER ORAL (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : 17.8.1999 ve 12.11.1999 Tarihlerinde Meydana Gelen Depremlerden Zarar Görenlerin Vergi Borçları ve Vergi Cezalarının Terkini ile Vergi Usul Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
81 44 177 213:214
25 Söz Alanlar SÜMER ORAL (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
82 48 275 277 283:284 298
26 Söz Alanlar SÜMER ORAL (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Antalya Milletvekili Salih Çelen ve İki Arkadaşının, Bingöl Milletvekili Necati Yöndar'ın, İstanbul Milletvekili Masum Türker ve Otuz Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
88 70 44:45
27 Söz Alanlar SÜMER ORAL (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : Vergi Usul Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7.3.2002 Tarihli ve 4746 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89. Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
91 82 211:212
28 Söz Alanlar SÜMER ORAL (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : Özel Tüketim Vergisi Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
96 106 457:458 463:465
97 109 302:303 316
97 110 403 432
29 Söz Alanlar SÜMER ORAL (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Kocaeli Milletvekili Turhan İmamoğlu'nun, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 2. Maddesinin (d) Fıkrasının Değiştirilmesi ile İlgili Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
97 110 458:460
30 Söz Alanlar SÜMER ORAL (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Kocaeli Milletvekili Turhan İmamoğlu'nun, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 2. Maddesinin (d) Fıkrasının Değiştirilmesi ile İlgili Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
97 111 592
98 112 85
31 Söz Alanlar SÜMER ORAL (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
99 119 616:618
32 Söz Alanlar SÜMER ORAL (İZMİR) (MALİYE BAKANI) : 4726 Sayılı 2002 Malî Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
102 127 454 472 479:480