E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Söylevler SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (CUMHURBAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 21. Dönem 1. Yasama Yılını açış konuşması Yapmamıştır (Yasama Yılını açış konuşması Sadece Geçici Başkan Ali Rıza Septioğlu tarafından yapılmıştır)
1 1 2
2 Söylevler SÜLEYMAN DEMİREL (SÜLEYMAN SAMİ DEMİREL) (CUMHURBAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 21. Dönem 2. Yasama Yılını açış konuşması
13 1 18:42