E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Söz Alanlar OSMAN DURMUŞ (KIRIKKALE) (SAĞLIK BAKANI) : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1999 Malî yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı, Sağlık Bakanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı ve Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
4 24 533:536 553
2 Söz Alanlar OSMAN DURMUŞ (KIRIKKALE) (SAĞLIK BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol'un, Şanlıurfa İli devlet hastanesinin ne zaman bitirileceğine ve bu ilde bir tropikal hastalıklar hastanesi yapılmasına ilişkin sorusu münasebetiyle
5 29 356
3 Söz Alanlar OSMAN DURMUŞ (KIRIKKALE) (SAĞLIK BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, Şanlıurfa'nın tropikal hastalıklar hastanesi ihtiyacına ve yapımı devam eden devlet hastanesi inşaatına İlişkin sorusu münasebetiyle
6 32 200
4 Gündem Dışı Konuşmalar OSMAN DURMUŞ (KIRIKKALE) (SAĞLIK BAKANI) : Kırıkkale Milletvekili Nihat Gökbulut'un, Kırıkkale'de meydana gelen sel felaketi ve tabiî afetlere karşı alınacak önlemlere İlişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
6 35 386:387
5 Gündem Dışı Konuşmalar OSMAN DURMUŞ (KIRIKKALE) (SAĞLIK BAKANI) : İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, tinerci çocukları ve bu konuda alınması gereken önlemlere İlişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
8 43 312:313
6 Söz Alanlar OSMAN DURMUŞ (KIRIKKALE) (SAĞLIK BAKANI) : DYP Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Tansu Çiller'in, konuşmasında, yurt dışından teklif edilen bazı tıbbî yardımların kabul edilmediği ifadelerine İlişkin
11 55 116:117
7 Söz Alanlar OSMAN DURMUŞ (KIRIKKALE) (SAĞLIK BAKANI) : Deprem bölgesindeki insanların maruz kaldığı psikolojik yapıya İlişkin
11 56 309:310
8 Söz Alanlar OSMAN DURMUŞ (KIRIKKALE) (SAĞLIK BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, Ceylanpınar-Muratlı Köyü Sağlık Ocağının doktor ve personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
13 2 293:294
9 Söz Alanlar OSMAN DURMUŞ (KIRIKKALE) (SAĞLIK BAKANI) : Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Konya Bölge, Üniversite ve Numune hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
13 6 614
10 Söz Alanlar OSMAN DURMUŞ (KIRIKKALE) (SAĞLIK BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, devlet hastanelerinde yaşanan olumsuzluklara karşı alınacak tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
13 6 618:619
11 Söz Alanlar OSMAN DURMUŞ (KIRIKKALE) (SAĞLIK BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, Şanlıurfa'daki bazı hastalıklara karşı alınacak tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
13 6 609
12 Söz Alanlar OSMAN DURMUŞ (KIRIKKALE) (SAĞLIK BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol'un, 1997-1999 yılları arasında Şanlıurfa İline sağlık alanında yapılan hizmetlere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/184) münasebetiyle
16 16 34:36
13 Söz Alanlar OSMAN DURMUŞ (KIRIKKALE) (SAĞLIK BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar İzol'un, Siverek Devlet Hastanesinin uzman doktor ve personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/186) münasebetiyle
16 16 37:38
14 Söz Alanlar OSMAN DURMUŞ (KIRIKKALE) (SAĞLIK BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Zülfikar Îzol'un, Şanlıurfa İlinin sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü önergesi (6/185) münasebetiyle
16 16 36:37
15 Söz Alanlar OSMAN DURMUŞ (KIRIKKALE) (SAĞLIK BAKANI) : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı, Sağlık Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı ve Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
22 44 355:359 368:370
16 Söz Alanlar OSMAN DURMUŞ (KIRIKKALE) (SAĞLIK BAKANI) : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, Kadastro Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, Harcırah Kanunu ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, 190 Sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne Ait Bölümünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede ve Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi Ticaret Enerji Tabiî Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji ve Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
34 105 465
17 Söz Alanlar OSMAN DURMUŞ (KIRIKKALE) (SAĞLIK BAKANI) : Burdur Milletvekili Mustafa Örs'ün, Burdur İlinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
35 113 547
18 Üyelerle İlgili İşler OSMAN DURMUŞ (KIRIKKALE) (SAĞLIK BAKANI) : Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
42 11 429:430
19 Söz Alanlar OSMAN DURMUŞ (KIRIKKALE) (SAĞLIK BAKANI) : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Karayolları Genel Müdürlüğü 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Sağlık Bakanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı ve Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
50 33 121:124 137
20 Söz Alanlar OSMAN DURMUŞ (KIRIKKALE) (SAĞLIK BAKANI) : Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
52 42 254:259 264:265 278
52 43 336:338 346:347 359:360 376
21 Gündem Dışı Konuşmalar OSMAN DURMUŞ (KIRIKKALE) (SAĞLIK BAKANI) : Hakkâri Milletvekili Mecit Piruzbeyoğlu'nun, Hakkâri İlinin sorunları ile alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
56 65 189:190
22 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar OSMAN DURMUŞ (KIRIKKALE) (SAĞLIK BAKANI) : Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un, Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, konuşmasında, ilaç konusunda yanlış ifadeler ileri sürdüğü iddiasıyla
58 78 289:290
23 Söz Alanlar OSMAN DURMUŞ (KIRIKKALE) (SAĞLIK BAKANI) : Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, Batman İlinde yapımı devam eden bazı hastanelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
63 98 48
24 Söz Alanlar OSMAN DURMUŞ (KIRIKKALE) (SAĞLIK BAKANI) : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Kesinhesabı, Sağlık Bakanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Sağlık Bakanlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı ve Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
79 34 141:145 158:162
25 Gündem Dışı Konuşmalar OSMAN DURMUŞ (KIRIKKALE) (SAĞLIK BAKANI) : Batman Milletvekili Burhan İsen'in, ilaç fiyatları üzerinde gelişen tartışmalar ile eczacıların yaşayacağı sıkıntılara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
83 51 273:277
26 Gündem Dışı Konuşmalar OSMAN DURMUŞ (KIRIKKALE) (SAĞLIK BAKANI) : Sigarayı bırakma haftası ve sigarayı bırakma kampanyası münasebetiyle
93 94 773:774