E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Söz Alanlar OKTAY VURAL (İZMİR) (ULAŞTIRMA BAKANI) : Ulaştırma Bakanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Ulaştırma Bakanlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı, Telsiz Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Kesinhesabı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
78 33 613:615