E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Söz Alanlar NEJAT ARSEVEN (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Demokratik Sol Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli, Anavatan Partisi Genel Başkanı Rize Milletvekili Mesut Yılmaz ile 288 Milletvekilinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
70 131 9
2 Söz Alanlar NEJAT ARSEVEN (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile 2000 Malî Yılı Kesinhesabı, Denizcilik Müsteşarlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile 2000 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2002 Malî Yılı Bütçesi ile 2000 Malî Yılı Kesinhesabı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü 2002 Malî Yılı Bütçesi ile 2000 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
78 31 302:304
3 Gündem Dışı Konuşmalar NEJAT ARSEVEN (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Gümüşhane Milletvekili Lütfi Doğan'ın, Ortadoğu'da yaşanan insan hakları ihlallerine; ülkemizde öğrenim haklarının kullanımında karşılaşılan sorunlarla, çözümleri konusunda yapılması gerekenlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
91 82 161:164
4 Söz Alanlar NEJAT ARSEVEN (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
95 100 379:383 384:387 397
5 Söz Alanlar NEJAT ARSEVEN (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri, Denizli Milletvekili Beyhan Aslan, Eskişehir Milletvekili İbrahim Yaşar Dedelek ile Kırıkkale Milletvekili Nihat Gökbulut'un; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması ile Milletvekili Genel Seçimlerinin 3 Kasım 2002 Pazar Günü Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa, İçişleri, Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Adalet Komisyonu Raporları münasebetiyle
101 124 541:542