E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Söz Alanlar MUSTAFA TAŞAR (MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR) (GAZİANTEP) (TURİZM BAKANI) : Turizm Bakanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Turizm Bakanlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Kesinhesabı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
79 35 308:313 329:330
2 Söz Alanlar MUSTAFA TAŞAR (MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR) (GAZİANTEP) (TURİZM BAKANI) : 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Antalya Milletvekili Salih Çelen ve İki Arkadaşının, Bingöl Milletvekili Necati Yöndar'ın, İstanbul Milletvekili Masum Türker ve Otuz Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın'ın, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'un Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
88 71 153
3 Gündem Dışı Konuşmalar MUSTAFA TAŞAR (MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR) (GAZİANTEP) (TURİZM BAKANI) : Denizli Milletvekili Beyhan Aslan'ın, Birinci Turizm Fahri Danışmanlar Toplantısına ve millî turizm politikasına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
88 71 139:142
4 Gündem Dışı Konuşmalar MUSTAFA TAŞAR (MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR) (GAZİANTEP) (TURİZM BAKANI) : Muğla Milletvekili Hasan Özyer'in, Türkiye ve Muğla'daki turizm potansiyeline ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
89 77 509:511
5 Gündem Dışı Konuşmalar MUSTAFA TAŞAR (MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR) (GAZİANTEP) (TURİZM BAKANI) : Turizm Haftası münasebetiyle turizm sektöründeki gelişmelere ilişkin
92 87 19:24