E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI) : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer'in, İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, konuşmasında, şahsına sataşması nedeniyle
59 81 60:61