E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mustafa Cumhur Ersümer'in, Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, konuşmasında kendisine sataşması nedeniyle
20 36 159:161
2 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (ÇANAKKALE) (ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer'in, İstanbul Milletvekili Tansu Çiller'in şahsına sataşması nedeniyle
22 46 696:698