E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Kültür Bakanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi de 1997 Malî Yılı Kesinhesabı, Millî Eğitim Bakanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı ve YÖK ve Üniversiteler 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
4 25 654:657 664:665 667:669
2 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Üniversite sınav soru kitapçığının çalınması nedeniyle yürütülen soruşturmaya İlişkin sorusu münasebetiyle
5 27 209:210
3 Gündem Dışı Konuşmalar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İstanbul Milletvekili Bozkurt Yaşar Öztürk'ün, öğretmenlerin problemleri ve özlük haklarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
5 30 551:553
4 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, eğitime katkı payı adı altında toplanan paranın miktarına İlişkin sorusu münasebetiyle
5 30 565:566
5 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, İstanbul Üniversitesi Rektörünün usulsüz uygulamalarda bulunduğu iddiasına ilişkin sorusu münasebetiyle
6 33 285:286
6 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, Harran Üniversitesi Rektörlük binası ve kampusu inşaatına İlişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
6 33 288
7 Gündem Dışı Konuşmalar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İzmir Milletvekili Işın Çelebi'nin, üniversiteye giriş ve tercih sistemlerine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
7 39 294:296
8 Gündem Dışı Konuşmalar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Kocaeli Milletvekili Halil Çalık'in, depremden sonra bölgede eğitim sektörünün sonmlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
13 2 266:269
9 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Bitlis Milletvekili Yahya Çevik'in, Bitlis Sağlık Meslek Lisesinin hizmet binası ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
13 2 288
10 Gündem Dışı Konuşmalar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün YÖK ve ÖSYM'nm uygulamalarına ılışın gündemdışı konuşması dolayısıyla
13 5 506:509
11 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Atatürk Üniversitesinin fakülte ve yüksekokul ihtiyacına ve Erzurum Öğretmenevine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
13 5 525
12 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Aksaray Fen Edebiyat Fakültesinin ne zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
13 5 541
13 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan İlindeki öğretmen açığına ve Millî Eğitim yatırım programına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
13 5 527:528
14 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Konya İlinin teknik üniversite ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
13 5 534:535
15 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Cumhuriyet Üniversitesinde görevli bir dekan ve bazı öğretim üyelerinin bölücü örgüt mensubu bir teröristin mezarını ziyaret ettikleri iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
13 5 522
16 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, okul kantinlerinde satılan içeceklere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
13 5 530
17 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, Şanlıurfa'daki taşımalı eğitime ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
13 5 539:540
18 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, ilköğretim okullarında idareciler tarafından velilerden para talep edildiği iddiasına ve dergi ücretlerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/199) münasebetiyle
16 16 44:45
19 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, ÖSS Sınavına giren bazı öğrencilerin itirazlarına ve YÖK Başkanına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/205) münasebetiyle
16 16 49:50
20 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol'un, Şanlıurfa Merkez ve köylerindeki öğretmen ve okul ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/181) münasebetiyle
16 16 31
21 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
16 19 363:364
22 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Kayseri Milletvekili Hasan Basri Üstünbaş ve 34 arkadaşının, üniversite giriş sınav soru kitapçıklarının çalınması olayını, bazı rektör, dekan ve öğretim üyelerinin istifaya zorlanmaları ile öğrencilerden katkı payı adıyla alınan harçların sosyal tesislere harcandığı iddialarını tespit etmek amacıyla, İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahın ve 21 arkadaşının, üniversite giriş sınavının ülke gerçeklerine uygun olup olmadığının ve soru kitapçıklarının çalınması olayı ile Meteksan firmasına yapılın ödeme arasındaki bağlantıların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, Konya Milletvekili Remzi Çetin ve 22 arkadaşının, üniversiteler ve YÖK hakkında ilen sürülen iddiaları araştırmak amacıyla, Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak ve 21 arkadaşının. ÖSS sorularının ihalesiz olarak bir firmaya verildiği ve bazı öğretim üyelerinin çocuklarının üniversitelerin yüksek puanlı bölümlerine yerleştirildikleri iddialarını araştırmak amacıyla, Ordu Milletvekili Yener Yıldırım ve 19 arkadaşının, İstanbul Üniversitesi ve YÖK Başkanının bazı uygulamaları üzerine öğretim üyelerinin istifa etmeleri konusundaki iddiaların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu ve 21 arkadaşının, üniversiteye giriş sınavında yapılan değişikliklerin haksızlıklara yol açtığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla, Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu ve 20 arkadaşının, üniversitelerdeki başörtüsü yasağı uygulaması ve bu uygulamanın yarattığı sorunların araştırılarak çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98. İçtüzüğün 105. maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle
16 20 493
23 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
17 21 41:43
24 Gündem Dışı Konuşmalar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Rize Milletvekili Ahmet Kabil, Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle ve Samsun Milletvekili Şenel Kapıcı'nm, 24 Kasım öğretmenler Günü münasebetiyle gündemdışı konuşmalan dolayısıyla
17 24 433:435
25 Gündem Dışı Konuşmalar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Hatay Milletvekili Mehmet Nuri Tarhan'ın sürücü belgesi alabilmek için ortaokul veya sekiz yıllık temel eğitimi bitirmiş olma şartının kaldırılması veya ertelenmesine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
19 33 239:240
26 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Ek Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarıları ile Aynı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
19 34 441:442 474:475 481:482
27 Gündem Dışı Konuşmalar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Erzurum Milletvekili Mücahit Hamoğlu'nun, ilköğretimdeki beslenme sorunlarına ve kalkınmada Öncelikli yörelerde vazife yapan memur ve öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
19 35 562:564
28 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe, Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler ve Sanayi Ticaret Enerji Tabiî Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları münasebetiyle
19 35 579:580
29 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
21 39 297:298
21 40 449:450
21 42 740:742
22 43 223 225 226
22 46 762:763
30 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Kültür Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı Millî Eğitim Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı ve YÖK ve üniversiteler 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
22 43 93:97 104:105
31 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 20 arkadaşının, eğitimin sorunları ile uygulanan eğitim politikalarının araştırılması ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98. İçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
26 57 145:149
32 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan İliç Millî Eğitim Müdürlüğü hizmet binası inşaatına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
26 57 144
33 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz'ün, İstanbul Üniversitesinde yaşandığı iddia edilen yolsuzluklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi münasebetiyle
26 57 143
34 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın. Samsun Vezirköprü ve Havza Meslek Yüksek Okulları inşaatlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
26 57 136
35 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın. Şanlıurfa'ya bağlı Viranşehir İlçesinin derslik ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
26 57 134:135
36 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın. Bitki Besleme adlı kitabın bir yabancı yayından isim verilmeksizin tercüme edildiği iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
26 57 137
37 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa Ilı İnegöl İlçesinde uygulanan taşımalı eğitime ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
28 69 522
38 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz'ün, YÖK Dokümantasyon Merkezinde yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, ÖSYM sınavına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, YÖK ve İstanbul Üniversitesi hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, İstanbul Üniversitesinde garanti kapsamında bulunan araçların yüksek fiyata tamir ettirildiği ve sosyal tesislerden elde edilen gelirin öğrenci yararına kullanılmadığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, YÖK Başkanı hakkındaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi, Bazı yolsuzluklara karıştığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, İstanbul Üniversitesinde ihalelere fesat karıştırıldığı ve bazı yolsuzluklar yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, İstanbul Üniversitesinde ihale yasalarına uyulmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, İstanbul Üniversitesinde öğrenci harcamaları için ayrılan ödeneğin rektörün seyahat harcamalarında kullanıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, YÖK Başkanı hakkında bir işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi ve İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinden elde edilen gelirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergeleri münasebetle
28 69 527
39 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, okullarda idareci olarak çalışan öğretmenlerin makam tazminatlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
28 69 521
40 Gündem Dışı Konuşmalar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Samsun Milletvekili Şenel Kapıcı'nm, köy enstıtülennın açılış yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
31 82 222:224
41 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz'ün, Maliye Bakanlığı ve Sayıştay denetim elemanlarınca hazırlanan Raporların YÖK Başkanı tarafından dikkate alınmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi ve Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu'nun, öğrenci pasolarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
31 82 234:235
42 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Zülfıkar İzol'un, Şanlıurfa İli Akçakale ilçesinde açılan yüksek okulun bina ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi, Şanlıurfa-Siverek İlçesine bağlı bazı köylerin yatılı ilköğretim bölge okulu ve öğretmenevi ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi, Şanlıurfa-Siverek İlçesinin öğretmen ihtiyacına ve kapalı köy okullarının ne zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi ve Şanlıurfa İlindeki taşımalı eğitime ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
31 82 238:241
43 Gündem Dışı Konuşmalar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Karaman Milletvekilli Hasan Çalış'ın, Dil Bayramı kutlamaarın münasebetiyle gündemdışı konuşması dolayısıyla
33 101 544:546
44 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun ile İdarî Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
35 107 17 56 60
45 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Ankara Milletvekili Şevket Bülent Yahnici'nin, Çorum Milletvekili Melek Denli Karaca'nın, Yozgat Milletvekili Mehmet Çiçek ve 4 Arkadaşının, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Konya Milletvekili Ömer İzgi'nin, Denizli Milletvekili Beyhan Aslan ve 3 Arkadaşının, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim, Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu münasebetiyle
36 114 82:83 98 123
46 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
38 121 266:267
47 Önergeler METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'a ait (6/575, 6/576, 6/585, 6/586, 6/599, 6/610, 6/613, 6/615, 6/620, 6/630) esas numaralı sözlü sorulara bir defada cevap vereceğine ilişkin
43 13 294
48 Önergeler METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'ya ait (6/479, 6/550, 6/651, 6/657, 6/660, 6/735, 6/740, 6/859, 6/865, 6/867) esas numaralı sözlü sorulara bir defada cevap vereceğine ilişkin
43 13 293:294
49 Önergeler METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol'a ait (6/489, 6/495) esas numaralı sözlü sorulara bir defada cevap vereceğine ilişkin
43 13 294
50 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde görevli bir öğretim üyesinin Cumhurbaşkanına yazdığı mektup nedeniyle cezalandırıldığı iddialarına ilişkin
43 13 314:316
51 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Ders Araçları Enstitüsünde bazı elemanların işten çıkarılıp yerlerine yeni personel alındığı iddialarına ilişkin
43 13 309:312
52 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İlahiyatçı öğretmen atamalarına ilişkin
43 13 325:326
53 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İlköğretim öğrencilerinin, bir günlük gazeteye abone olmaya zorlandıkları iddiasına ilişkin
43 13 313:314
54 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İstanbul-Gazi Osman Paşa İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne yapılan atamaya ilişkin
43 13 326:328
55 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : ÖSYM sınavına başörtülü kız öğrencilerin alınmadığı iddiasına ilişkin
43 13 319:321
56 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Samsun İlinde toplanan eğitime katkı payı miktarına ve yapılan okul sayısına ilişkin
43 13 312:313
57 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca yasaklanan yayınlara ilişkin
43 13 317:318
58 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Üniversitelere yerleştirilen öğrenci sayısının artırılıp artırılmayacağına ilişkin ve
43 13 316:317
59 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : YÖK tarafından yurtdışındaki ilahiyat fakültelerinin denkliklerinin iptali ile ilgili karara istinaden görevine on verilen öğretmenlere ilişkin sözlü sorularına cevabı münasebetiyle
43 13 310:327
60 Gündem Dışı Konuşmalar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Samsun Milletvekili Şenel Kapıcı'nın ve Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle'nin, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
46 20 18:20
61 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Turizm Bakanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesap, Millî Eğitim Bakanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı ve Yükseköğretim Kurulu ile Üniversiteler 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
50 34 241:246 262:264
62 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol'un, Şanlıurfa-Birecik'in okul ve kütüphane ihtiyaçlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi, Şanlıurfa-Birecik İlçesinin Meslek Yüksek Okulu hizmet binası, halk eğitim merkezi binası ve öğretmenevi ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi, Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep-Şehit kamil Bayraktar Lisesi spor salonuna ayrılan ödeneğe ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi,Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, Mardin'de Eğitim Fakültesi açılması için çalışma olup olmadığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi,İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesinden özel bir liseye geçiş yapan öğrencinin naklinin geçersiz sayılmasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi,Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu'nun, Erciyes Üniversitesi'nde düzenlenen Eğitim Yönetimi Kursuna Adana İlinden çağırılan adaylara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi ve İstanbul Milletvekili Ali Coşkun'un, bakanlığın tavsiye kararı bulunan bir yardımcı ders kitabına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle.
51 39 575:578
63 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
51 40 667:668 690:691 702
52 42 224:225
64 Gündem Dışı Konuşmalar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Afyon Milletvekili Müjdat Kayayerli'nin, öğretmenevlerinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
52 44 443:444
65 Gündem Dışı Konuşmalar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Denizli Milletvekili M. Kemal Aykurt'un, bayram tatilinde kapanan karayollarında can ve mal güvenliğinin sağlanması için alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
53 45 8:10
66 Gündem Dışı Konuşmalar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Muğla Milletvekili Metin Ergun'un, çeşitli çevrelerce yozlaştırılan güzel Türkçemizin yabancı dillerin etkisinden kurtarılması için alınması gereken tedbirler konusuna ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
53 45 14:16
67 Gündem Dışı Konuşmalar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Adana Milletvekili Ali Gören'in, Darwinizmin ve Neodarwinizmin ders kitaplarında yer alışına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
54 57 543:544
68 Gündem Dışı Konuşmalar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Ankara Milletvekili Ayşe Gürocak'ın, Tevhidi Tedrisat Kanununun kabulünün 77.yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
56 65 191:193
69 Gündem Dışı Konuşmalar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, YÖK'ün, Fatih Üniversitesine 2000-2001 öğretim yılında öğrenci alınmamasıyla ilgili kararına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
57 73 245:247
70 Gündem Dışı Konuşmalar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Samsun Milletvekili Şenel Kapıcı'nın, köy enstitülerinin kuruluşunun 61. yıldönümü münasebetiyle gündemdışı konuşması dolayısıyla
60 85 20:21
71 Gündem Dışı Konuşmalar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, 9-23 Nisan İnternet Haftası ile 15-22 Nisan Turizm Haftasına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
60 88 448
72 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Kovancılar İlçesindeki öğrenci pansiyonuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi ve Elazığ-Karakoçan-Çıtak Köyü okulunun ne zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
62 97 590:591
73 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, meslek liselerinden liselere geçişin engellendiği iddialarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle.
63 98 44:46
74 Gündem Dışı Konuşmalar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Samsun Milletvekili Yekta Açıkgöz'ün, Ulu Önder Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Ulusal Kurtuluş Savaşını başlatmak üzere Anadolu'ya adım atışının 82.yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
64 105 118:119
75 Gündem Dışı Konuşmalar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Ankara Milletvekili Birkan Erdal'ın, yükseköğretim elemanlarının ücretleri ve Türkiye'nin geleceğine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
64 108 660
76 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Milletlerarası Tahkim Kanunu Tasarısı ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Raporları münasebetiyle
67 122 579:580
77 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Yüksek Öğretim Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile 24.3.1988 Tarihli ve 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kağıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun İle Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu'nun Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
68 127 549:550
68 128 751:752
78 Gündem Dışı Konuşmalar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Şırnak Milletvekili Mehmet Salih Yıldırım'ın, ÖSS sonuçlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
72 9 200:201
79 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Agâh Oktay Güner'in, Talim ve Terbiye Kurulunun yabancı dil öğretim etkinlikleri programı konusunda aldığı bir karara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
72 10 421:422
80 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinin çıraklık yaygın eğitim programından çıkarıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
72 10 431:433
81 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa İlinde eğitime katkı payı olarak toplanan paralara ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
72 10 423:424
82 Gündem Dışı Konuşmalar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İstanbul Milletvekili Bozkurt Yaşar Öztürk'ün, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama, Değerlendirme, Görevde Yükselme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği uygulamasında karşılaşılan sorunlara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
73 12 357:358
83 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Van Milletvekili Hüseyin Çelik, İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin ve Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un, başarılı eğitim politikaları uygulayamadığı, bakanlığında idareci ve öğretmen kıyımı yaptığı ve yükseköğretimi yapılandırıp yönlendirmediği iddialarıyla Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu Hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
75 20 446:452
84 Gündem Dışı Konuşmalar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Hakkâri Milletvekili Evliya Parlak'ın, Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle'nin Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu'nun, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, öğretmenlik mesleğinin önemine, öğretmenlerin karşılaştıkları ekonomik ve sosyal sorunlara, alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
76 26 216:218
85 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Kültür Bakanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Kültür Bakanlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı, Millî Eğitim Bakanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Millî Eğitim Bakanlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı, Yüksek Öğretim Kurulu 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Yüksek Öğretim Kurulu 2000 Malî Yılı Kesinhesabı ve Üniversiteler bütçeleri münasebetiyle
79 36 413:415
86 Gündem Dışı Konuşmalar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Çanakkale Milletvekili Sadık Kırbaş ve Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Mehmet Âkif Ersoy'un ölümünün altmışbeşinci yıldönümü münasebetiyle gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
81 43 22:23
87 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz ve 55 arkadaşının, Türk millî eğitim politikasına aykırı, keyfî ve ideolojik uygulamalarıyla eğitim ve öğretimde kargaşaya ve huzursuzluğa sebep olduğu, toplumsal gerilime yol açtığı, eğitim sistemini AB ve uluslararası standartlardan uzaklaştırdığı ve görevini kötüye kullandığı; bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 159, 228, 230, 240 ve 251. maddelerine uyduğu iddiasıyla Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
91 84 440:441
88 Gündem Dışı Konuşmalar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Ankara Milletvekili Esvet Özdoğu'nun, okulöncesi eğitimin önemi ve bu konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
93 91 13:15
89 Gündem Dışı Konuşmalar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Manisa Milletvekili Bülent Arınç'ın, fen-edebiyat fakültesi mezunlarının öğretmenlik haklarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
94 96 289:293
90 Gündem Dışı Konuşmalar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, fen-edebiyat fakültesi mezunlarının öğretmenlik haklarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
96 107 559:563
91 Gündem Dışı Konuşmalar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : Ardahan Milletvekili Saffet Kaya'nın, Ardahan'da üniversite kurulmasına ve Ardahan İlinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
98 112 14:15
92 Söz Alanlar METİN BOSTANCIOĞLU (SİNOP) (MİLLİ EĞİTİM BAKANI) : İstanbul Milletvekili İrfan Gündüz ve 55 arkadaşının, Türk millî eğitim politikasına aykırı, keyfî ve ideolojik uygulamalarıyla eğitim ve öğretimde kargaşaya ve huzursuzluğa sebep olduğu, toplumsal gerilime yol açtığı, eğitim sistemini AB ve uluslararası standartlardan uzaklaştırdığı ve görevini kötüye kullandığı ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 159, 228, 230, 240 ve 251. maddelerine uyduğu iddiasıyla Millî Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu hakkında Anayasanın 100 ve 107. maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi ve (9/5) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu münasebetiyle
99 117 199:200