E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar METİN ŞAHİN (ANTALYA) (SANAYİ VE TİCARET BAKANI) : Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, Tekelin tütün alımlarına ve tütün üreticilerinin sorunları ile alınması gereken önlemlere İlişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
1 7 100:101