E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Masum Türker'in, serbest muhasebecilik, malî müşavirlik ve yeminli malî müşavirlik mesleği ve sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
1 14 284:285
2 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Dış Ticaret Müsteşarlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1999 Malî Yılı Bütçesi İle 1997 Malî Yılı Kesinhesabı ve Gümrük Müsteşarlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
4 22 106:107 114:116
3 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Karabük Milletvekili Mustafa Eren'in, demir ithalatının yasaklanıp yasaklanmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
14 9 179:180
4 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : 1615 Sayılı Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 564 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
14 12 438:440 452 464:465
5 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı, Gümrük Müsteşarlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı ve Danıştay Başkanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
21 40 353:354 364:365
6 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, gümrüklerdeki gelişmeler ve yurda kaçak çay girişinin engellenmesine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
26 58 334:336
7 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Antalya Milletvekili Cengiz Aydoğan'ın, muz üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
28 68 408:409
8 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Konya Milletvekili Özkan Öksüz'ün, Sosyal Sigortalar Kurumu prim taban ve tavan ödemelerinin artırılmasının sakıncalarına ilişkin gündemdışı konuşması
30 75 19:20
9 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Muş Milletvekili Sabahattin Yıldız'ın, Muş SSK Hastanesi ve SSK Müdürlüğü'ne ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
31 83 406
10 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Muş Milletvekili Sabahattin Yıldız'ın, Muş-Alpaslan II Barajına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi münasebetiyle
31 83 408:409
11 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, Başbakanlığa yeni alınacak makam arabalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi münasebetiyle
31 83 398:399
12 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, sınır kapılarından yapılan mazot ticaretine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi münasebetiyle
31 83 399:401
13 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Birecik Barajının yapımı sırasında kamulaştırılan arazilerin bedellerine ilişkin Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi münasebetiyle
31 83 404:405
14 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Suruç-Baziki Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi münasebetiyle
31 83 405
15 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Yahya Akman'ın, Şanlıurfa Ceylanpınar'ın SSK binası ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
31 83 409:410
16 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüştü Taşar'ın, Gaziantep Acil İçme Suyu Projesi için DSİ'ne ayrılacak ödeneğe ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi münasebetiyle
32 87 19
17 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüştü Taşar'ın, Gaziantep İl Merkezi Kuşaklama Kanalı projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi münasebetiyle
32 87 25:26
18 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüştü Taşar'ın, Gaziantep'te DSİ Genel Müdürlüğünün yürüttüğü projelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi münasebetiyle
32 87 20
19 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüştü Taşar'ın, Gaziantep'te yürütülen projelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi münasebetiyle
32 87 21:23
20 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüştü Taşar'ın, Gaziantep'te yürütülen TEAŞ projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi münasebetiyle
32 87 19:20
21 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüştü Taşar'ın, Kayacık Barajı projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi münasebetiyle
32 87 24
22 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüştü Taşar'ın, TEDAŞ'ın Gaziantep'te yürüttüğü projelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi münasebetiyle
32 87 25
23 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüştü Taşar'ın, Gaziantep Alleben Göleti ve Sulaması projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi münasebetiyle
32 91 244:245
24 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüştü Taşar'ın, Gaziantep Enerji Nakil Hatları projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi münasebetiyle
32 91 244
25 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüştü Taşar'ın, Gaziantep'teki elektrik şebekesi projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi münasebetiyle
32 91 243
26 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüştü Taşar'ın, Gaziantep Belkıs-Nizip Pompaj Sulaması projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi münasebetiyle
32 91 242
27 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüştü Taşar'ın, Gaziantep Kilis Karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
32 91 248
28 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüştü Taşar'ın, Kahramanmaraş-Nurdağı Karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
32 91 246
29 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüştü Taşar'ın, Acil İçme Suyu Projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi münasebetiyle
32 92 346
30 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüştü Taşar'ın, Gaziantep'te Tekel Genel Müdürlüğünce yürütülen projelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
32 92 335
31 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüştü Taşar'ın, Karkamış Gümrük Kapısına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
32 92 344
32 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, gelecek yıllardaki enerji ihtiyacıyla ilgili yapılan tahminlere ilişkin ve Elektriğin üretim maliyetlerine ve satışına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
32 92 350
33 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Vezirköprü Baraj inşaatına ve sulama amaçlı barajların yapımına ayrılan ödenek miktarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi münasebetiyle
32 92 347:348
34 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, çiftçilerin TEDAŞ'a, Ziraat Bankasına ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla.
43 12 20:21
35 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Aksaray Milletvekili Kürşat Eser'in, TRT-INT kanalında Avrupa Birliği ülkelerine yönelik Türkiye'nin tanıtımı amaçlı programlar yapılmasına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
43 13 273:276
36 Önergeler MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Muğla Milletvekili Nazif Topaloğlu'na ait (6/509, 6/510, 6/511) ) esas numaralı sözlü sorulara bir defada cevap vereceğine ilişkin
43 13 309
37 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Denizcilik Müsteşarlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı ve Gümrük Müsteşarlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
49 30 268:272 281
38 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in, Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, konuşması sırasında Bakanlığına sataşması nedeniyle
51 37 125:126
39 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in, İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, konuşmasında, hükümete sataşması nedeniyle
51 38 446:447
40 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, PKK terörüne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi münasebetiyle
51 39 567
41 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, kayıp işadamlarına ve Zehra Vakfı Genel Başkanının kaçırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
51 39 568
42 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Bilim Araştırma Vakfında gerçekleştirilen operasyona ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
51 39 569:570
43 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol'un, Şanlıurfa-Birecik'te Karkamış Baraj Gölü altında kalan bazı köylerin sorunlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi münasebetiyle
51 39 580 581:583
44 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan-Sarıcan baraj projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi, DSİ Bölge Müdürlüğünün Elazığ ve ilçelerindeki yatırım projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi, Elazığ İlinde uyguladığı projelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi, Keban Baraj Gölü çevresinin ağaçlandırılmasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi ve Hatay Milletvekili Namık Kemal Atahan'ın, elektrik iletişim hatlarındaki enerji kayıplarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi, Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Ladik Derinöz Barajı projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi,Nevşehir Milletvekili Mükremin Taşkın'ın, DSİ tarafından Nevşehir'de yürütülen yatırım projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi,Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'ın, Gaziantep-Merkez-Yamaçoba gölet ve sulama projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi,Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, Mardin-Şırnak sınırında yeralan Ilısu Barajı projesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi ve Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, enerji hatlarının periyodik bakımına ve Bursa-Orhaneli orman yangınlarının bakımlarla ilişkisi olup olmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
54 54 219:226
45 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
59 81 81 88:89
46 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Karabük Milletvekili Mustafa Eren'in, köy ve mahalle muhtarlarının sorunları ile alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
65 113 471:472
47 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in, DYP Grubu adına konuşan Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, Hükümete sataşması nedeniyle
67 121 433:434
48 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Tansu Çiller ve 3 Arkadaşının, Kamu Görevlileri Sendikaları Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
68 124 123
49 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Balıkesir Milletvekili Mustafa Güven Karahan'ın, Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün, Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
68 125 199:202 207
50 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Raporları münasebetiyle
68 128 764
51 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Gelir Vergisi Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
71 6 385:386 394
52 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin İçişleri Bakanından sorusu münasebetiyle
72 8 33
53 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, okul ve cami yakınlarında alkollü içki satış yasağına uyulmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sorusu münasebetiyle
72 8 40
54 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Rize Milletvekili Mehmet Bekâroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
72 10 419:420
55 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Başbakanlık 2002 Malî Yılı Bütçesi ile 2000 Malî Yılı Kesinhesabı, Diyanet İşleri Başkanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile 2000 Malî Yılı Kesinhesabı ve Hazine Müsteşarlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile 2000 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
78 30 127:129
56 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2002 Malî Yılı Bütçesi ile 2000 Malî Yılı Kesinhesabı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 2002 Malî Yılı Bütçesi ile 2000 Malî Yılı Kesinhesabı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 2002 Malî Yılı Bütçesi ile 2000 Malî Yılı Kesinhesabı ve Gümrük Müsteşarlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile 2000 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
78 31 229:230
57 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, Amasya-Taşova'dan geçen Yeşilırmak'ın neden olduğu taşkınlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
81 45 390:391
58 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, İstanbul Avrupa yakası elektrik dağıtım mukavelesine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
81 45 384
59 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, 2000 yılında belirlenen yoksulluk sınırına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi münasebetiyle
81 45 388:389
60 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, İzmir İlindeki vergi kaçakçılığı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
81 45 377:378
61 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Keçeciler) sözlü soru önergesi münasebetiyle
83 51 317
62 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Saadet Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu, Konya Milletvekili Veysel Candan ve Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu'nun, enerji doğalgaz ve LPG konusunda uyguladıkları yanlış politikalarla ekonomik krizi ağırlaştırdıkları iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
84 54 62:66
63 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Batman Bölge Müdürlüğünde çalışan geçici işçilerin işten çıkarılacakları iddialarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
84 56 234:235
64 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : İstihdamın Teşviki Amacıyla Ücret Dışı Yüklerden Bazılarının Ödenmesinin Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
89 74 53:55 61:62
65 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Tekel Genel Müdürlüğünün Adıyaman'da uyguladığı projelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1044) münasebetiyle
89 75 196:197
66 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/994) münasebetiyle
89 75 188:189
67 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, yurt dışından getirilen makinelerin yaş tespitine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1041) münasebetiyle
89 75 194:196
68 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1052) Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Habur Sınır kapısına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1053) ve Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu üyeliğine atanan bürokrat hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1109) münasebetiyle. C89 B76 SS352:33
89 76 352:353
69 Söz Alanlar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/1077) münasebetiyle
89 76 358:360
70 Gündem Dışı Konuşmalar MEHMET KEÇECİLER (KONYA) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, mermercilerin sorunlarına ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
92 87 41:43