E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Söz Alanlar KORAY AYDIN (ANKARA) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı, Karayolları Genel Müdürlüğü 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
4 24 462:465
2 Söz Alanlar KORAY AYDIN (ANKARA) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol'un, Şanlıurfa İlindeki bazı karayolu projelerinin ne zaman bitirileceğine ilişkin sorusu münasebetiyle
5 29 360
3 Gündem Dışı Konuşmalar KORAY AYDIN (ANKARA) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay'ın, Erzurum'da meydana gelen tabiî afetler ve sel felaketine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
6 32 163:164
4 Söz Alanlar KORAY AYDIN (ANKARA) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Manisa Milletvekili Hasan Gülay'ın, İzmir-Manisa Karayolu için 1999 yılında ayrılan ödeneğe İlişkin sorusu münasebetiyle
6 32 210
5 Söz Alanlar KORAY AYDIN (ANKARA) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Manisa Milletvekili Hasan Gülay'ın, Manisa İli Muradiye Beldesini İzmir'in Menemen İlçesine bağlayan karayolunu genişletme çalışmaları için ayrılan ödeneğe İlişkin sorusu münasebetiyle
6 32 208
6 Söz Alanlar KORAY AYDIN (ANKARA) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Manisa Milletvekili Hasan Gülay'ın, Manisa İlinin merkezinde bulunan Kuşlubahçe hemzemin geçidinin yaya yolu yapımının ne zaman bitirileceğine ilişkin sorusu münasebetiyle
6 32 208
7 Söz Alanlar KORAY AYDIN (ANKARA) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Manisa Milletvekili Hasan Gülay'ın, Salihli-Gölmarmara Akhisar'ı birbirine bağlayacak karayolunun yapımı için ayrılan ödeneğe İlişkin sorusu münasebetiyle
6 32 209
8 Söz Alanlar KORAY AYDIN (ANKARA) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Manisa Milletvekili Hasan Gülay'ın, Salihli-Turgutlu karayolunun yapımı için ayrılan ödeneğe ilişkin sorusu münasebetiyle
6 32 207
9 Gündem Dışı Konuşmalar KORAY AYDIN (ANKARA) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz ile Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan'ın, tabiî afetlere ve alınması gereken tedbirlere İlişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
7 37 10:14
10 Gündem Dışı Konuşmalar KORAY AYDIN (ANKARA) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu'nun, Erzurum İli ve çevresinde meydana gelen sel felaketlerine ve Erzurum'un Nenehatun Köyünde vuku bulan deprem felaketine İlişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
7 39 291:292
11 Gündem Dışı Konuşmalar KORAY AYDIN (ANKARA) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Konya Milletvekili Mehmet Gölhan'ın, belediyelerin içinde bulunduğu malî sorunlara ve alınması gereken önlemlere İlişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
7 39 288:290
12 Gündem Dışı Konuşmalar KORAY AYDIN (ANKARA) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Ülkemizde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle
11 54 24:27
13 Söz Alanlar KORAY AYDIN (ANKARA) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 47 arkadaşının, bazı bölgelerimizde meydana gelen deprem sonrası yapılan çalışmaların incelenerek eksikliklerin ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, İzmir Milletvekili Atilla Mutman ve 33 arkadaşının, bazı bölgelerimizde meydana gelen deprem sonrası eksikliklerin araştırılarak bundan sonra olabilecek afetlere karşı alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve 20 arkadaşının, son deprem felaketinin bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve İçel Milletvekili Turhan Güven'in, deprem felaketinin zararlarını ortadan kaldırmak için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla, Anavatan Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu, Denizli Milletvekili Beyhan Aslan ve Bartın Milletvekili Zeki Çakan'ın, ülkemizde meydana gelen deprem felaketinin bütün boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken ek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle
11 55 94:97
14 Gündem Dışı Konuşmalar KORAY AYDIN (ANKARA) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın, Marmara Bölgesinde meydana gelen depremin neden olduğu sorunların giderilmesi yönünde yeterli önlemlerin alınamadığına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
13 4 424:428
15 Gündem Dışı Konuşmalar KORAY AYDIN (ANKARA) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan'ın, Marmara depremi sonrası afet bölgesindeki gelişmelere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
16 16 16:20
16 Gündem Dışı Konuşmalar KORAY AYDIN (ANKARA) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Bolu Milletvekili İsmail Alptekin, Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın, Bolu-Düzce depremiyle ilgili gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
16 19 321:324
17 Söz Alanlar KORAY AYDIN (ANKARA) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı, Karayolları Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı ve Turizm Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
21 41 582:585 589:590
18 Söz Alanlar KORAY AYDIN (ANKARA) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : 2000 Malî Yılı Bütçesi Kanunu Tasarısı, 1998 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uvgunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı, Katma Bütçeli İdareler 2000 Malî Yılı Bütçesi Kanunu Tasarısı ve 1998 Malî Yılı Katma Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1998 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
22 46 705:706
19 Söz Alanlar KORAY AYDIN (ANKARA) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : İller Bankası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
27 64 469:475
20 Gündem Dışı Konuşmalar KORAY AYDIN (ANKARA) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Tokat Milletvekili Ali Şevki Erek'in, Tokat ve çevresini etkileyen sel felaketine, Çankırı Milletvekili Hakkı Duran ve Çankırı Milletvekili Hüseyin Karagöz'ün, Çankırı İlinde meydana gelen deprem felaketine ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
35 109 139:141
21 Gündem Dışı Konuşmalar KORAY AYDIN (ANKARA) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan'ın, deprem bölgesindeki bazı sıkıntılara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
44 15 28:32
22 Söz Alanlar KORAY AYDIN (ANKARA) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, deprem nedeniyle Bursa İlindeki belediyelere yapılacak yardımlara, Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa-Orhangazi-Yeniköy Beldesi yoluna,Ankara Milletvekili M. Zeki Çelik'in, Ankara-Haymana-Konya karayoluna,Ankara-Balâ karayoluna, Haymana-Polatlı karayoluna, Ankara-Esenboğa Havaalanı yoluna,Ankara-Şereflikoçhisar karayoluna, Mardin Milletvekili Veysi Şahin'in, Midyat kanalizasyon projesine, Mühendis ve mimarların sorunlarına,Karabük Milletvekili Mustafa Eren'in, Karabük İlindeki belediyelerin afet yardımı kapsamından çıkarılmasının nedenine,Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, İznik-Osmangazi karayoluna,Keles-Antalya karayolu projesine,İl, ilçe ve belde belediyeleri gelir payı çarpım katsayılarının nasıl belirlendiğine, Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan İlçesinin yoluna, Elazığ-Kovancılar İlçesinin kanalizasyon sorununa,Elazığ-Kovancılar İlçesinin içmesuyu sorununa,Elazığ-Kovancılar İlçesinin karayoluna,Elazığ-Kovancılar Belediyesinin hizmet binasına ihtiyacına, Elazığ-Alacakaya, Arıcak karayoluna ilişkin ve Elazığ-Palu-Gökdere-Bingöl karoyulu projesine,İlişkin Bayındırlık ve İskÂn Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
51 38 455:460
23 Gündem Dışı Konuşmalar KORAY AYDIN (ANKARA) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Ankara Milletvekili Mehmet Zeki Çelik'in, Deprem bölgesindeki vatandaşların yaşadıkları sıkıntılara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
55 61 308:310
24 Gündem Dışı Konuşmalar KORAY AYDIN (ANKARA) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Antalya Milletvekili Cengiz Doğan'ın, Antalya-Alanya karayoluna ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
55 62 467
25 Söz Alanlar KORAY AYDIN (ANKARA) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Konya Milletvekili Veysel Candan ve 29 arkadaşının, deprem konutlarıyla ilgili ihalelerin yapılış şekli ve altyapı hizmetlerinde uyguladığı yanlış politikalarla devleti zarara uğrattığı ve afet kararnameleriyle belediyeler arasında partizanlık yaptığı iddialarıyla Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
56 65 229:236
26 Söz Alanlar KORAY AYDIN (ANKARA) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ-Karakoçan-Başyurt Köyünün yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi,Elazığ-Bingöl karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi,Elazığ Güney Çevre Yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi, Karayolları Bölge Müdürlüğünün Elazığ İlindeki çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi ve İller Bankasının Elazığ'da yapacağı işlere ve ödenek miktarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi,Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Bafra Hıdırellez Köyünde yaşanan heyelan tehlikesine ve köylere yapılan afet yardımlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi,Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Bursa-Gemlik-Kurşunlu Beldesinin sahil yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi,Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, Batman-Sason karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi,Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, Şanlıurfa ve Gaziantep illeri arasındaki otoyol çalışmalarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi ve İzmir Milletvekili Suha Tanık'ın, İzmir çevre yolu ve Aydın oto-yolu kamulaştırma bedellerinin ödenmediği iddiasına,İlişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
56 69 695:698
27 Gündem Dışı Konuşmalar KORAY AYDIN (ANKARA) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Tunceli Milletvekili Bekir Gündoğan'ın, Tunceli İli karayolları ile Pertek İplik Fabrikasındaki sorunlar ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
57 71 33:35
28 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar KORAY AYDIN (ANKARA) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Bayındırlık ve İskân Bakanı Koray Aydın'ın, Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, konuşmasında, şahsına sataşması nedeniyle konuşması nedeniyle
59 82 181:183
29 Gündem Dışı Konuşmalar KORAY AYDIN (ANKARA) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Ordu Milletvekili İhsan Çabuk'un, Ordu İli Ulubey İlçesinde meydana gelen heyelana ve Ordu İlinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
64 106 197:198
30 Gündem Dışı Konuşmalar KORAY AYDIN (ANKARA) (BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Tahsin Boray Baycık'ın, Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı Tartı istasyonlarının yetersizliği nedeniyle istihap haddinden fazla yük taşıyan kamyonların trafikte yarattığı sorunlara ve çözüm yollarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
66 115 15:16