E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Söz Alanlar HASAN GEMİCİ (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Hazine Müsteşarlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı ve Danıştay Başkanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
4 22 151:156 161:162
2 Gündem Dışı Konuşmalar HASAN GEMİCİ (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal'ın, zihinsel özürlü çocukların eğitim problemlerine İlişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
6 33 271:273
3 Gündem Dışı Konuşmalar HASAN GEMİCİ (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, tinerci çocukları ve bu konuda alınması gereken önlemlere İlişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
8 43 310:312
4 Gündem Dışı Konuşmalar HASAN GEMİCİ (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Kocaeli Milletvekili Osman Pepe'nin, deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların sıkıntılarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
14 8 94:97
5 Söz Alanlar HASAN GEMİCİ (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Spor Toto Teşkilât Müdürlüğünün İstihdam Fazlası Personelinin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Atamalarının Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
15 14 198
6 Söz Alanlar HASAN GEMİCİ (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan İlindeki din görevlisi açığına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi münasebetiyle
18 27 221:222
7 Gündem Dışı Konuşmalar HASAN GEMİCİ (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 65 nci yıldönümü nedeniyle
18 29 384:386
8 Söz Alanlar HASAN GEMİCİ (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Başbakan1ık 2000 Ma1î Yı1ı Bütçesi i1e 1998 Ma1î Yı1ı Kesinhesabı, Sosya1 Hizmet1er ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdür1üğü 2000 Ma1î Yı1ı Bütçesi i1e 1998 Ma1î Yı1ı Kesinhesabı ve Diyanet İş1eri Başkan1ığı 2000 Ma1î Yı1ı Bütçesi i1e 1998 Ma1î Yı1ı Kesinhesabı münasebetiyle
21 38 81:84 92:99
9 Gündem Dışı Konuşmalar HASAN GEMİCİ (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Nesrin Nas, İstanhul Milletvekili Perihan Yılmaz ve İçel Milletvekili Ayfer Yılmaz'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
28 67 319:323
10 Söz Alanlar HASAN GEMİCİ (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ile Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı Kurum-Okul ve Kuruluşlara Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanunun Adının ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesi ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
28 67 348
11 Gündem Dışı Konuşmalar HASAN GEMİCİ (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Ordu Milletvekili İhsan Çabuk'un, Ordu İli Ulubey İlçesi Gündüzlü Mahallesinde meydana gelen heyelana ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
32 87 11:12
12 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar HASAN GEMİCİ (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Devlet Bakanı Hasan Gemici'nin, Tokat Milletvekili Mehmet Ergün Dağcıoğlu'nun konuşması sırasında şahsına sataşmada bulunduğu iddiasıyla konuşması
33 101 541:543
13 Gündem Dışı Konuşmalar HASAN GEMİCİ (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Trabzon Milletvekili Nail Çelebi'nin, limanlarımızdan kabotaj dahilinde yapılan yük ve yolcu taşımacılığının ülkemiz ekonomisine etkilerine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
39 122 16:18
14 Gündem Dışı Konuşmalar HASAN GEMİCİ (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Nesrin Nas'ın, güneydoğudaki kadın intiharlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
43 13 280:285
15 Gündem Dışı Konuşmalar HASAN GEMİCİ (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Antalya Milletvekili Nesrin Ünal'ın, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle gündemdışı konuşması dolayısıyla
45 18 319:322
16 Gündem Dışı Konuşmalar HASAN GEMİCİ (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, mimar ve mühendislerin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
46 22 389:391
17 Söz Alanlar HASAN GEMİCİ (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : 3414 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu münasebetiyle
46 22 409:410
18 Gündem Dışı Konuşmalar HASAN GEMİCİ (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Ankara Milletvekili Esvet Özdoğu'nun, Ankara Milletvekili Oya Akgönenç Muğisuddin'in ve Antalya Milletvekili Nesrin Ünal'ın, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesini 66. yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
47 24 16:18
19 Söz Alanlar HASAN GEMİCİ (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Başbakanlık 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Hazine Müsteşarlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
49 29 106 119
20 Söz Alanlar HASAN GEMİCİ (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Diyanet İşleri Başkanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
49 30 156:161 212:213
21 Söz Alanlar HASAN GEMİCİ (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
51 37 109:110 120 137:138 155
22 Gündem Dışı Konuşmalar HASAN GEMİCİ (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Güler Aslan'ın, Dünya Kadınlar Gününe ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
56 68 468:471
23 Gündem Dışı Konuşmalar HASAN GEMİCİ (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol'un, Şanlıurfa'nın Siverek ve Halfeti İlçeleriyle Yukarıgöklü Beldesinde yaşanan sel felaketi nedeniyle meydana gelen zarara ve bu konuda alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
56 69 661:663
24 Söz Alanlar HASAN GEMİCİ (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonları Raporları münasebetiyle
57 75 709:710 726 735
25 Söz Alanlar HASAN GEMİCİ (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 612 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Aynı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarıları ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
58 76 48:49 78
26 Gündem Dışı Konuşmalar HASAN GEMİCİ (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Hüseyin Kansu'nun, Makedonya krizi ve Balkanlardaki son gelişmelere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
58 77 113:114
27 Gündem Dışı Konuşmalar HASAN GEMİCİ (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, esnaf ve sanatkârların sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
58 79 404:406
28 Söz Alanlar HASAN GEMİCİ (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
60 87 395:397 405:408
29 Söz Alanlar HASAN GEMİCİ (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Vezirköprü ve Duruçay barajı projelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu münasebetiyle
71 7 579:580
30 Söz Alanlar HASAN GEMİCİ (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan Samsun İline gönderilen paralara ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
72 8 36:38
31 Söz Alanlar HASAN GEMİCİ (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, deprem sonrası yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
72 8 41:42
32 Gündem Dışı Konuşmalar HASAN GEMİCİ (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Karabük Milletvekili Mustafa Eren'in, Karabük Demir Çelik Fabrikaları AŞ'nin (Kardemir) sorunlarına ve çözüm önerilerine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
73 12 353:356
33 Gündem Dışı Konuşmalar HASAN GEMİCİ (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Ediz Hun'un, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin kabulünün l2. yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
75 22 654:657
34 Gündem Dışı Konuşmalar HASAN GEMİCİ (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, sosyal dayanışma ve yardımlaşmaya ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
76 24 60:62
35 Söz Alanlar HASAN GEMİCİ (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2002 Malî Yılı Bütçesi ile 2000 Malî Yılı Kesinhesabı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 2002 Malî Yılı Bütçesi ile 2000 Malî Yılı Kesinhesabı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 2002 Malî Yılı Bütçesi ile 2000 Malî Yılı Kesinhesabı ve Gümrük Müsteşarlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile 2000 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
78 31 231:232
36 Gündem Dışı Konuşmalar HASAN GEMİCİ (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : Ankara Milletvekili Ayşe Gürocak'ın, Tevhidi Tedrisat Kanununun kabul edilişinin 78. yıldönümüne ve 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
88 71 131:133
37 Gündem Dışı Konuşmalar HASAN GEMİCİ (ZONGULDAK) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Cahit Savaş Yazıcı'nın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu personelinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
97 111 569:574