E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Söz Alanlar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Bankalar Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
1 16 438:442 474:476 486:488
2 17 74:75 130:140 142:145
2 18 199 204
2 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Hakkâri Milletvekili Evliya Parlak'ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde karşılaşılan sorunlara ve çözüm Önerilerine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
2 17 43:44
3 Söz Alanlar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : 1999 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, 1997 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı, Katma Bütçeli İdareler 1999 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 1997 Malî Yılı Katma Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1997 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
3 21 180:189
4 Söz Alanlar HİKMET ULUĞBAY (ANKARA) (DEVLET BAKANI) : Hazine Müsteşarlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı ve Danıştay Başkanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
4 22 149:151 161