E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : Demokratik Sol Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli ile Anavatan Partisi Genel Başkanı Rize Milletvekili Ahmet Mesut Yılmaz ve 342 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 143. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
1 15 345:348 360:362
2 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile Askerî Hâkimler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
2 19 274:277 279:280 301:303
3 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : Adalet Bakanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı, Yargıtay Başkanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı ve Çevre Bakanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ve 1997 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
4 23 253:257 265 269 270
4 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, şehir merkezleri içinde kalan cezaevlerine ilişkin sorusu münasebetiyle
6 33 291:292
5 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
6 36 570:572 575
6 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : Manisa Milletvekili Ekrem Pakdemirli'nin. Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanununun aksadığı iddia edilen yönlerine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
7 37 14:15
7 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : Türk Ceza Kanunu ile Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Kırklareli Milletvekili Cemal Özbilen ve 3 Arkadaşının Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
7 40 398:399 401 404
8 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : 26.10.1987 Tarihli ve 290 Sayılı, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kamına Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ile 189.1991 Tarihli ve 455 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Anayasa komisyonları raporları münasebetiyle
12 58 47
9 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
12 58 100:101
10 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişildik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
12 58 67
11 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : Basın ve Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa ve Adalet komisyonları raporları münasebetiyle
12 59 501:502 524 527
12 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : Bazı Suç ve Cezaların Affına İlişkin Kanun Tasarısı ve Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykut'un, Bursa Milletvekili Teoman Özalp ile Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın, Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, Diyarbakır Milletvekili Abdulbaki Erdoğmuş ve 2 Arkadaşının, Kayseri Milletvekili Sadık Yakut'un, Kütahya Milletvekili Şeydi Karakuş ve 4 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 40 Arkadaşının, Çorum Milletvekili Melek Denli Karaca'nın, Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle'nin, Kayseri Milletvekili Hasan Basri Üstünbaş'ın, Ankara Milletvekili Ayşe Gürocak'ın, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve 15 Arkadaşının; Yüksek öğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine ve Aynı Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifleri ve Anayasa ve Millî Eğitim Kültür Gençlik ve Spor ve Adalet komisyonları raporları münasebetiyle
12 59 352:355 386:387 400:401 411 415 427 440 464:466 489 492
13 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve 6 arkadaşının, Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 29 arkadaşının, Kayseri Milletvekili Sadık Yakut'un, Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ve 3 arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
12 59 537:538 546
14 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, mukaddes değerlere hakaret niteliğindeki yayınlar hakkında yapılan işlemlere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
13 5 526:527
15 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : Ankara Milletvekili Cemil Çiçek'in, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının. 18.10.1999 Pazartesi gecesi, Merve Safa Kavakçı'nın evinin aranıp, ifadesinin alınması istemine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
14 9 166:168
16 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
17 22 123:126 140:141 171:172 177:178 181:182 192 203
18 28 287:288 295 306:307
17 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, bazı hâkim ve savcıların görev yerlerinin değiştirilmesinin gerekçesine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
18 27 223:224
18 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi Ticaret Enerji Tabiî Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe ve Adalet Komisyonları Raporları münasebetiyle
19 34 501:504 506:507 512 514 527
19 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : Danıştay Kanunu ve İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
20 36 106:108 118:119 127
20 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : Adalet Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı, Orman Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı ve Orman Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
21 42 719:723
21 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : Denizli Milletvekili Salih Erbey'in, Adliye Binası inşaatına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
23 49 358:359
22 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın, iki basın mensubunun gözaltına alınmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
23 49 356
23 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : Doğal Afet Bölgelerinde Afetten Kaynaklanan Hukukî Uyuşmazlıkların Çözümüne ve Bazı İşlemlerin Kolaylaştırılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
27 63 272:274
24 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Mustafa Niyazi Yanmaz'ın, sorgulama ve gözaltı yöntemlerinde değişiklik yapılması için bir çalışma olup olmadığına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
28 69 518:519
25 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın Adalet Teşkilâtını Güçlendirme Vakfı tarafından adlı sicil kaydı isteyenlere satılan form dilekçelere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
31 83 402:403
26 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : Danıştay Kanununda ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
34 104 332
27 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : Noterlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
35 109 168:169
28 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Abdullah Öcalan'ın sağlık, beslenme, korunma gibi giderlerine ve basınla nasıl iletişim kurduğuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi münasebetiyle
42 9 116:118
29 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün, DYP sözcülerinin, konuşmalarında, kendisine sataşması nedeniyle
45 18 404:407
30 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : Doğru Yol Partisi Grubu adına, Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve İçel Milletvekili Turhan Güven'in, cezaevlerinin içinde bulunduğu genel durum konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
45 18 370:377
31 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili İsmail Aydınlı'nın, son günlerde kamuoyunun ve basının gündemine çok sık gelen cezaevlerine ve cezaevlerinde başlatılan açlık grevleri ve ölüm oruçlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
47 26 328:330
32 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : 23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Raporları münasebetiyle
47 27 464:468 474:476 490:492 510:511 527:229 535:537
33 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı,Adalet Bakanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı ve Yargıtay Başkanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
50 35 507:510 520:521
34 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : 23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair 8.12.2000 Tarihli ve 4610 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Raporları münasebetiyle
51 37 167:170 175:176 191 207
35 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, gözetim altında emniyet güçlerince alınan ifade tutanaklarının basında yayınlanmasına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
51 39 584:585
36 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Yücel Erdener'in, Medenî Kanunun kabulünün 75. yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
55 60 235:238
37 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Mehmet Mail Büyükerman'ın, bir sendika başkanının Cumhurbaşkanı hakkında yaptığı konuşmaya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/512) ve İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Yargıtay üyeleri ile Başsavcı hakkında tazminat davası açılıp açılamayacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/558) münasebetiyle
56 69 677:679
38 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, 5 Nisan Avukatlar Gününe ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
58 79 401:402
39 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 621 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
59 83 400:402 406:407
40 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Avukatlık Kanununa Bazı Maddelerin Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Kütahya Milletvekili Emin Karaa'nın, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
62 94 148:151 157:159 171 181:182
41 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : Terörle Mücadele Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
62 94 106:109 111:113 118
42 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanun ile Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşaası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
62 96 469:471 473:474
43 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Nihan İlgün'ün, İstanbul-Silivri ve Tekirdağ-Çorlu ile Çerkezköy'de yapılması planlanan (F) tipi cezaevlerine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
63 98 14:17
44 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : Batman Milletvekili Alaattin Sever Aydın'ın, Batman Adliye binası inşaatına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi, İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, Samsun İdare Mahkemesi üyelerinin tayin edilme nedenlerine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi ve Yargı Mevzuatı Bültenine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
63 98 43:44
45 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : İnfaz Hâkimliği Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
64 104 33:35 41:43 67
46 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili İsmail Sühan Özkan'ın, Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununun uygulanmasında karşılaşılan sorunlara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
64 105 112:115
47 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
64 105 140:143
66 117 314
48 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili İ. Sühan Özkan'ın, Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununun uygulanmasında karşılaşılan sorunlara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
64 105 112:115
49 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı A. Mesut Yılmaz'ın, konuşmasında, Genel Başkanına ve Gruplarına sataşması nedeniyle konuşması dolayısıyla
64 106 265
50 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : Milletlerarası Tahkim Kanunu Tasarısı ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Raporları münasebetiyle
67 122 635:636
51 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : DYP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve İçel Milletvekili Turhan Güven'in, yargıya müdahalede bulunduğu iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
68 124 30:35
52 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : Rize Milletvekili Mehmet Bekâroğlu'nun, Rize İlinde yürütülen projelere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
72 10 418:419
53 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : Türk Medenî Kanunu Tasarısı ile Türk Kanunu Medenisinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in; Ankara Milletvekili Esvet Özdoğu ve Dört Arkadaşının; Aynı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
74 15 344:348
76 24 103:106
54 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, 18.11.1992 Tarihli ve 3842 Sayılı Kanun ile Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
75 19 347:350 351:352
75 20 462 472 476:477 481:482
55 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : Konya Milletvekili Mustafa Sait Gönen'in, üniversite çalışanlarının özlük haklarına ilişkin gündemdışı konuşmasına, dolayısıyla
75 22 660
56 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Perihan Yılmaz'ın, 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle, öğretmenlik mesleğinin önemine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
76 24 66
57 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
76 28 427:429
77 29 121 126:127
58 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : Adalet Bakanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Adalet Bakanlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı, Yargıtay Başkanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Yargıtay Başkanlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı, Orman Bakanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Orman Bakanlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı ve Orman Genel Müdürlüğü 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Orman Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
78 32 445:447
59 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun, 18.11.1992 Tarihli ve 3842 Sayılı Kanun ile Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 4719 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89. Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
78 32 473
60 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Kahramanmaraş Milletvekili Mustafa Kamalak'ın, 1.3.1926 Tarih ve 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 312. Maddesinin Son Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Amasya Milletvekili Ahmet İyimaya'nın, Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
85 61 287:290 295:297 342
61 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, Samsun-Vezirköprü Adliye Sarayı ve hizmet içi eğitim merkezine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi, Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, terörist başı Abdullah Öcalan'ın idam kararının TBMM' ne sevk edilmemesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi ve Antalya Milletvekili Salih Çelen'in, Af Kanunu Tasarısına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
85 63 555:557
62 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, ceza infaz kurumlarında meydana gelen olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi ve Antalya Milletvekili Salih Çelen'in, cezaevlerinde meydana gelen olaylara ve çözüm yollarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
86 64 65:67
63 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : Trabzon Milletvekili Ali Naci Tuncer'in, aftan yararlanacaklara ilişkin, Af Kanunu tasarısının öncelikle ele alınacak olmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi ve Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
87 67 561:564
64 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/1073) münasebetiyle
89 76 357
65 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Anayasa, İçişleri ve Adalet Komisyonları Raporları münasebetiyle
89 77 549:552 556:558
90 78 78 96:97
66 Gündem Dışı Konuşmalar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : Denizli Milletvekili Beyhan Aslan'ın, 5 Nisan Avukatlar Gününe ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
91 83 306:308
67 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : 23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 25.4.2002 Tarihli ve 4754 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89. Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Raporları münasebetiyle
95 101 545:549 553:554 556:558
68 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : Bingöl Milletvekili Necati Yöndar'ın, eski Başbakan A. Mesut Yılmaz ve Devlet eski Bakanı Güneş Taner ile ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi münasebetiyle
96 105 342
69 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : Kırıkkale Milletvekili Hacı Filiz'in, yolsuzlukların cezalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi münasebetiyle
96 105 339:340
70 Söz Alanlar HİKMET SAMİ TÜRK (TRABZON) (ADALET BAKANI) : Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri, Denizli Milletvekili Beyhan Aslan, Eskişehir Milletvekili İbrahim Yaşar Dedelek ile Kırıkkale Milletvekili Nihat Gökbulut'un; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması ile Milletvekili Genel Seçimlerinin 3 Kasım 2002 Pazar Günü Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa, İçişleri, Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Adalet Komisyonu Raporları münasebetiyle
101 124 530:534
102 125 49:50 140 142 167 169 189