E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu'nun, Erzurum İlinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
1 14 287:289
2 Söz Alanlar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1999 Malî yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı, Tarım Refonnu Genel Müdürlüğü 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı, Sağlık Bakanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı ve Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
4 24 530:533 551:552 554
3 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Agâh Oktay Güner'in, Zeytinsineği haşeresiyle mücadele konusuna İlişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
5 28 230:232
4 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Tokat Milletvekili Ali Şevki Erek'in, Tokat İlinin Pazar, Turhal ve Artova ilçelerinde meydana gelen dolu afetine ve verdiği zarara İlişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
5 28 234:235
5 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Erzurum Milletvekili Aslan Polat'ın, Bakanlar Kurulunca sınırlı et ithaline müsaade edilmesinin Türk hayvancılığı, bilhassa Doğu ve Güneydoğu Anadolu hayvancılığı ve ekonomisi üzerinde yapacağı tahribata ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
7 40 370:373
6 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, 1999 yılı hububat fiyatlarının üretici beklentilerinin gerisinde kaldığına ve üreticilerin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
9 46 22:24
7 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Van Milletvekili Hüseyin Çelik'in, Van, Iğdır, Ağrı, Hakkâri ve Şırnak İllerindeki hayvan sevkıyatının durdurulması kararına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
13 3 347:352
8 Söz Alanlar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Ankara Milletvekili Oya Akgönenç Muğisuddin'in, Avrupa ülkelerinden yapılacak et ve canlı hayvan ithaline ve hayvancılığın geliştirilmesi çalışmalarına ilişkin sözlü soru önergesi münasebetiyle
13 3 370:371
9 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'in, tabiî afetler nedeniyle ürün kaybına uğrayan çiftçilere tohumluk yardımı yapılmasına ve patates üreticilerinin sorunları ile alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
13 4 430:437
10 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Tekirdağ Milletvekili Bayram Fırat Dayanıklı'in, Trakya'daki çiftçilerin sorunları ile alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
13 4 430:437
11 Söz Alanlar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : 27.11.1975 Tarihli ve 13 Sayılı Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası Kuruluşuna Dair Kanun Hükmünde Kararname, 14.11.1983 Tarihli ve 165 Sayılı Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası AŞ'nin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 15 7 1988 Tarihli ve 329 Sayılı Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası AŞ'nin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ile 12.2.1990 Tarihli ve 401 Sayılı Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası AŞ'nin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
13 4 442:443
12 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Adana Milletvekili Mehmet Halit Dağlı'nın, Çukurova'daki üreticilerin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
13 6 603:607
13 Söz Alanlar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları Raporları münasebetiyle
16 17 183:187
16 18 240:248
14 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Edirne Milletvekili Evren Bulut'un, patates üreticilerinin sorunları ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
19 34 433:437
15 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Hakkâri Milletvekili Hakkı Töre'nin, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının canlı hayvan sevkıyatına koyduğu yasak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin soranlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
20 36 7:9
16 Söz Alanlar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
22 44 275:279 296:300
17 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'in, çiftçilerin ve özellikle patates üreticilerinin içinde bulundukları sıkıntılar nedeniyle kredi boçlarının ertelenmesine ilişkin gündemdışı konuşması nedeniyle
23 48 79:82
18 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Tunceli Milletvekili Bekir Gündoğan'ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki tarım ve hayvancılık sektörünün sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
25 55 545:548 550
19 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : İstanbul Milletvekili Yücel Erdener'in ekolojik tarıma ve Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'm 2000 yılında tarımın durumuna ve sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
26 56 37:45
20 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Tarımda yeniden yapılanma ve tarım reformu çalışmalarına ilişkin
26 56 8:13
21 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Van Milletvekili Fethullah Gültepe'nin, Van yöresinde hayvancılıkla ilgili sorunlara ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
26 57 105:108
22 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Antalya Milletvekili Nesrin Nas'ın, Antalya'daki kesme çiçek ve sebze üreticisi çiftçilerin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
26 58 326:329
23 Söz Alanlar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Doğal Afet Bölgelerinde Afetten Kaynaklanan Hukukî Uyuşmazlıkların Çözümüne ve Bazı İşlemlerin Kolaylaştırılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
27 63 324:326
24 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Yozgat Milletvekili Mesut Türker'in, Yozgat İlinde tarım sektöründe yaşanan sıkıntılara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
27 64 421:423
25 Söz Alanlar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : 'Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ile Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Genel Müdürlüğüne Bağlı Kurum-Okul ve Kuruluşlara Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanunun Adının ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
27 65 593 597:599 608:611 620:622 624 635:637 642
26 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız'ın, çiftçilerin tarım kredi kooperatiflerine ve Ziraat Bankasına olan borçlarına ve İstanbul Milletvekili Erol Al'ın, Anadolu Ajansının kuruluş yıldönümüne ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
30 77 333:337
27 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Edirne Milletvekili Evren Bulut'un, ayçiçeği üreticilerine uygulanmakta olan prim sisteminde son zamanlarda meydana gelen aksaklıklar nedeniyle karşılaşılan sorunlara ve yaş sebze ve meyve üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
31 83 394:395
28 Söz Alanlar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, Şanlıurfa-Ceylanpınar'da topraksız çiftçiye toprak dağıtımı için bir çalışma olup olmadığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
31 83 397
29 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Adana Milletvekili İsmet Vursavuş'un, Çukurova'da meydana gelen sel ve su baskınlarından zarar gören çiftçilerin durumları ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
32 93 380:381
30 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Adana Milletvekili Yakup Budak'ın, Adana'da yaşanan sel felaketine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
33 96 36:41
31 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Samsun, Tokat ve Amasya il ve ilçelerinde meydana gelen sel afetine ilişkin
33 101 524:527
32 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Konya Milletvekili Mehmet Gölhan'ın, Konya ve çevresinde meydana gelen dolu ve sel felaketine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
34 105 396:399
33 Söz Alanlar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Sanayi Ticaret Enerji Tabiî Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları münasebetiyle
35 110 333:337 343 353:354 366
34 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Ağrı Milletvekili Musa Konyarın Ağrı İlinin sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ve Şanlıurfa Milletvekili Muzaffer Çakmaklı'nın Güneydoğu Anadolu'da vuku bulan kuraklıkla ilgili gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
35 111 399:404
35 Söz Alanlar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret Borsaları Birliği Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 591 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi Ticaret Enerji Tabiî Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu münasebetiyle
35 111 458:459 464:466
36 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Muğla Milletvekili Fikret Uzunhasan'ın, Muğla İlindeki balık üretim çiftlikleri sahiplerinin sorunları ile alınması gereken önlemlere İlişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
35 113 526:531
37 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, ülkemizde tarımın ve çiftçinin durumu ile sorunlarına ve Edirne Milletvekili Evren Bulut'un, Toprak Mahsulleri Ofisinin hububat alımı uygulaması ve prim ödemelerine ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
36 114 11:15
38 Söz Alanlar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Fazilet Partisi Gerel Başkanı ve Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan ve 35 arkadaşının, uyguladığı yanlış politikalarla tarım sektörünün olumsuz yönde etkilenmesine neden olduğu iddiasıyla Tarım ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
36 114 50:57
39 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Eskişehir Milletvekili Mehmet Sadri Yıldırım'ın, 2000 yılı pancar fiyatının hükümet tarafından açıklanmaması nedeniyle mağdur olan pancar çiftçisinin sorunlarına ve Ardahan Milletvekili Faruk Demir'in, çiftçilerin Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının ertelenmesine ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
42 9 84:87
40 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, çiftçilerin TEDAŞ'a, Ziraat Bankasına ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
43 12 21:23
41 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın çiftçilerin, pancar üreticilerinin ve özellikle Nevşehir ve Niğde yöresindeki patates üreticilerinin sorunlarına ve alınması gerekli tedbirlere ve Adana Milletvekili Adnan Fatin Özdemir'in, çiftçilerin ziraî kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin gündemdışı konuşmaları dolayısıyla
47 25 238:248
42 Söz Alanlar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Adalet Bakanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı ve Yargıtay Başkanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
50 35 502:507 517:519
43 Söz Alanlar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
54 56 444:445
54 57 579:581 597
44 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Edirne Milletvekili Şadan Şimşek'in, tarım kesiminin sorunlarına ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
54 57 536:539
45 Söz Alanlar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Hayvan Islahı Kanunu Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
56 64 140:141 148:149
56 66 324 332:333 348:349 359
46 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Adana Milletvekili Adnan Fatin Özdemir'in, çiftçilerin gübre sıkıntılarının giderilmesi ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
57 71 19:23
47 Söz Alanlar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve İçel Milletvekili Turhan Güven'in, tarım ve hayvancılık sektöründe gerekli önlemleri almayarak çiftçiyi yoksulluğa mahkûm ettiği iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
59 81 36:46
48 Söz Alanlar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
60 87 349:355
49 Söz Alanlar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Adına Tescil Edilecek Taşınmaz Mallar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
62 96 449:451 458:460
50 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Ardahan Milletvekili Saffet Kaya'nın, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününe ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
63 103 548:550
51 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Hatay Milletvekili Süleyman Metin Kalkan'ın, Hatay ve ilçelerinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketi nedeniyle yaşanan sıkıntılara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
63 103 561:565
52 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Tokat Milletvekili Reşat Doğru'nun, 12-18 Mayıs Hemşireler Haftasına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
63 103 552:554
53 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Adana Milletvekili Mehmet Halit Dağlı'nın, çiftçinin sorunlarına ve hububat alım fiyatlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
64 106 200:203
54 Söz Alanlar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Suşehri İlinin Kurulması Hakkında Kanun Teklifinin (2/27) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
64 106 216:217
55 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Edirne Milletvekili Evren Bulut'un, Trakya yöresindeki çiftçilerin buğday taban fiyatı ve prim sistemi uygulamalarından kaynaklanan sorunlarına ve tarım konusunda çıkarılması gereken kanunlara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
64 107 406:411
56 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, arıcılık ve bal üretiminde yaşanan sorunlara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
64 108 653:656
57 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Bursa Milletvekili Orhan Şen'in, veteriner sağlık teknisyenlerinin sorunları ile alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşmasıyla
72 10 372:374
58 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, Ege Bölgesi pamuk üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
74 13 35:38
59 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Hatay Milletvekili Süleyman Metin Kalkan'ın, 8-9 Mayıs 2001 tarihinde sel felaketiyle karşılaşan Hatay İlinin sorunlarına ve afet kararnamesinin akıbetine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
74 16 436:438
60 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : İzmir Milletvekili Yusuf Kırkpınar'ın, pamuk üreticilerinin sorunlarına ve prim sistemi uygulamasına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
74 16 429:430
61 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Ağrı Milletvekili Nidai Seven'in, sınır ticareti, hayvancılık ve Ağrı Gürbulak Sınır Kapısına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
75 18 163:165
62 Söz Alanlar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Kesinhesabı, Sağlık Bakanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Sağlık Bakanlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı ve Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
79 34 145:151 162:164
63 Söz Alanlar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Yumurta Üreticilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Anayasanın 98.İçtüzüğün 104 ve 105.Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu münasebetiyle
80 42 534:540 545:546
64 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Yalçınkaya'nın, Şanlıurfalı çiftçilerin doğrudan destek ödemelerindeki gecikmeye ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
91 81 50:51
65 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas'taki bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait bölge müdürlüklerinin kapatılması sonucu doğabilecek sorunlara ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
93 93 342:345
66 Söz Alanlar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da tarımın geliştirilmesine yönelik projelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
96 105 330
67 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : İçel Milletvekili Yalçın Kaya'nın, yaş sebze ve meyve üreticilerinin sorunlarına ve alınması gereken tedbirlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
96 105 310:314
68 Gündem Dışı Konuşmalar HÜSNÜ YUSUF GÖKALP (SİVAS) (TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANI) : Adana Milletvekili İsmet Vursavuş'un, Çukurova çiftçisinin sorunlarına, buğday taban fiyatlarına, ikinci üretim mısır ürününde görülen hastalığa ve bu konularda alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
99 116 12:17