E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Söz Alanlar FEVZİ AYTEKİN (TEKİRDAĞ) (ÇEVRE BAKANI) : Adalet Bakanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı, Yargıtay Başkanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı ve Çevre Bakanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
4 23 257:259 265:269 271:272
2 Söz Alanlar FEVZİ AYTEKİN (TEKİRDAĞ) (ÇEVRE BAKANI) : Samsun Milletvekili Musa Uzunkaya'nın, sözleşmeli personelin kadroya alınmasına İlişkin sorusu münasebetiyle
6 32 204
3 Söz Alanlar FEVZİ AYTEKİN (TEKİRDAĞ) (ÇEVRE BAKANI) : Gaziantep Milletvekili Mehmet Bedri Incetahtacı'nın Gazıantep-Şanlıurfa Otoyolunun Dülükbaba Ormanından geçirilmesinin neden olacağı zararlara ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
16 16 51
4 Söz Alanlar FEVZİ AYTEKİN (TEKİRDAĞ) (ÇEVRE BAKANI) : FP Grubu adına Grupbaşkanvekili ve Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Çeçenistan ve Kuzey Kafkasya'ya yönelik izlenen dışpolıtika konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
19 33 266:267
5 Söz Alanlar FEVZİ AYTEKİN (TEKİRDAĞ) (ÇEVRE BAKANI) : Dışişleri Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı, Yargıtay Başkanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı ve Çevre Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi tle 1998 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
21 40 424:426
6 Söz Alanlar FEVZİ AYTEKİN (TEKİRDAĞ) (ÇEVRE BAKANI) : Ankara Milletvekili M Zeki Çelik'in Ankara Gölbaşı Mogan Gölündeki çevre kirliliğinin önlenmesi için herhangi bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
23 49 360:362
7 Söz Alanlar FEVZİ AYTEKİN (TEKİRDAĞ) (ÇEVRE BAKANI) : Ankara Milletvekili M Zeki Çelik'in, Tuz Gölündeki çevre kirliliğinin önlenmesi için herhangi bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
23 49 363:364
8 Gündem Dışı Konuşmalar FEVZİ AYTEKİN (TEKİRDAĞ) (ÇEVRE BAKANI) : Kocaeli Milletvekili Osman Pepe'nin, cep telefonları konusundaki kamuoyunda duyarlılığa ve deprem sonrası Kocaelı'nde meydana gelen çevre sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
26 56 49:51
9 Gündem Dışı Konuşmalar FEVZİ AYTEKİN (TEKİRDAĞ) (ÇEVRE BAKANI) : Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in mahalli idarelerde görevli memurların kadro sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
26 60 634:635
10 Söz Alanlar FEVZİ AYTEKİN (TEKİRDAĞ) (ÇEVRE BAKANI) : Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüştü Taşar'ın, Gaziantep içme suyu projesine ilişkin, (Gaziantep'te Karayolları Genel Müdürlüğünce yürütülen projelere ilişkin, Gaziantep'te yürütülen projelere ilişkin ve Gaziantep-Nizip İlçesi kanalizasyon projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergeleri münasebetiyle
32 92 331:333
11 Söz Alanlar FEVZİ AYTEKİN (TEKİRDAĞ) (ÇEVRE BAKANI) : Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gaziantep kanalizasyon projesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
32 92 329
12 Söz Alanlar FEVZİ AYTEKİN (TEKİRDAĞ) (ÇEVRE BAKANI) : Gaziantep Milletvekili Mustafa Taşar'ın, Gazıantep-Narlı-Kahramanmaraş Karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
32 92 328
13 Gündem Dışı Konuşmalar FEVZİ AYTEKİN (TEKİRDAĞ) (ÇEVRE BAKANI) : İstanbul Milletvekili Edız Hun'un, Dünya Çevre Gününe ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
34 105 392:394
14 Gündem Dışı Konuşmalar FEVZİ AYTEKİN (TEKİRDAĞ) (ÇEVRE BAKANI) : Adıyaman Milletvekili Mahmut Nedim Bilgiç'in, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Adıyaman'da tütün üreticilerinin ekonomik ve sosyal sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
43 14 416:417
15 Söz Alanlar FEVZİ AYTEKİN (TEKİRDAĞ) (ÇEVRE BAKANI) : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı ve Çevre Bakanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
49 31 401:404 411:413
16 Söz Alanlar FEVZİ AYTEKİN (TEKİRDAĞ) (ÇEVRE BAKANI) : 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları ve Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
55 58 30:31
17 Söz Alanlar FEVZİ AYTEKİN (TEKİRDAĞ) (ÇEVRE BAKANI) : Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Avrupa Birliği çevre mevzuatına uyum konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
62 97 599:600
18 Gündem Dışı Konuşmalar FEVZİ AYTEKİN (TEKİRDAĞ) (ÇEVRE BAKANI) : Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün, Ankara Valiliğince sosyal tesis yapımı amacıyla bir parkta ağaçların kestirilmesine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
63 98 20:21
19 Gündem Dışı Konuşmalar FEVZİ AYTEKİN (TEKİRDAĞ) (ÇEVRE BAKANI) : Çorum Milletvekili Melek Denli Karaca'nın, mahalle ve köy muhtarlarının sorunlarına ve çözüm önerilerine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
63 99 128:129
20 Söz Alanlar FEVZİ AYTEKİN (TEKİRDAĞ) (ÇEVRE BAKANI) : Çevre Bakanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Çevre Bakanlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı ve Dışişleri Bakanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Dışişleri Bakanlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
79 35 256:259
21 Gündem Dışı Konuşmalar FEVZİ AYTEKİN (TEKİRDAĞ) (ÇEVRE BAKANI) : Edirne Milletvekili Şadan Şimşek'in, Ergene Nehrinde meydana gelen kirlenmeye ve çevresel etkilerine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
84 54 17:19
22 Gündem Dışı Konuşmalar FEVZİ AYTEKİN (TEKİRDAĞ) (ÇEVRE BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan'ın, Kahramanmaraş İli ve ilçelerindeki çevre kirliliği ile Afşin Elbistan Termik Santralının yol açtığı hava kirliliğine ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
88 70 20:22
23 Gündem Dışı Konuşmalar FEVZİ AYTEKİN (TEKİRDAĞ) (ÇEVRE BAKANI) : Giresun Milletvekili Hasan Akgün'ün, Karadeniz'in çevre kirliliği ile çöp sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
89 76 331:333
24 Söz Alanlar FEVZİ AYTEKİN (TEKİRDAĞ) (ÇEVRE BAKANI) : Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, GAP Atatürk Barajı Gölünün çevresindeki ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
94 96 322:323
25 Söz Alanlar FEVZİ AYTEKİN (TEKİRDAĞ) (ÇEVRE BAKANI) : Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Atatürk Barajının korunmasına yönelik projelere ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
96 105 332:334
26 Gündem Dışı Konuşmalar FEVZİ AYTEKİN (TEKİRDAĞ) (ÇEVRE BAKANI) : Edirne Milletvekili Şadan Şimşek'in, Ergene Nehrinde meydana gelen kirliliğe ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
98 112 9:11