E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Söz Alanlar FİKRET ÜNLÜ (KARAMAN) (DEVLET BAKANI) : Başbakanlık 1999 Malî Yılı Bütçesi İle 1997 Malî Yılı Kesinhesabı, Denizcilik Müsteşarlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı ve Devlet Meteoroloji işlen Genel Müdürlüğü 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
4 22 66
2 Söz Alanlar FİKRET ÜNLÜ (KARAMAN) (DEVLET BAKANI) : Hazine Müsteşarlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı ve Danıştay Başkanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
4 22 151 162
3 Söz Alanlar FİKRET ÜNLÜ (KARAMAN) (DEVLET BAKANI) : Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, Balıkesir Atatürk Stadyumunun gece aydınlatma sistemi ihtiyacına ve Balıkesir İline güreş okulu açılıp açılmayacağına İlişkin Başbakandan sorusu münasebetiyle
6 32 205
4 Söz Alanlar FİKRET ÜNLÜ (KARAMAN) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Osman Yumakoğulları'nın, boş bulunan imam-müezzin kadrolarına ne zaman atama yapılacağına İlişkin sorusu münasebetiyle
6 32 211
5 Söz Alanlar FİKRET ÜNLÜ (KARAMAN) (DEVLET BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Karavar'ın, Şanlıurfa olimpik stad ınşaatına İlişkin sorusu münasebetiyle
6 32 202:203
6 Söz Alanlar FİKRET ÜNLÜ (KARAMAN) (DEVLET BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol'un, Şanlıurfa Şehir Stadyumu inşaatına ve şehrin kapAli spor salonu ihüyacına ilişkin sorusu münasebetiyle
6 32 198
7 Söz Alanlar FİKRET ÜNLÜ (KARAMAN) (DEVLET BAKANI) : Ankara Milletvekili Cemil Çiçek ve 23 arkadaşının, Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. yıldönümü konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle
7 39 302:306
8 Söz Alanlar FİKRET ÜNLÜ (KARAMAN) (DEVLET BAKANI) : Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, TC Emekli Sandığı Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanunlara Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi, İşsizlik Sigortası Kurulması ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık. Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
11 55 174
11 56 274 338:339 342
9 Söz Alanlar FİKRET ÜNLÜ (KARAMAN) (DEVLET BAKANI) : Ağrı Milletvekili Celal Esin'in, Ağrı İlinin kayak tesisi ve stadyum ihtiyacına ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
13 3 367:368
10 Söz Alanlar FİKRET ÜNLÜ (KARAMAN) (DEVLET BAKANI) : Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Birinci Futbol Liginin adının Türkiye Telsim Ligi olarak değiştirilmesine ilişkin sözlü soru önergesi münasebetiyle
13 3 376:377
11 Söz Alanlar FİKRET ÜNLÜ (KARAMAN) (DEVLET BAKANI) : Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan Kamp Eğitim Merkezi, Kapalı Yüzme Havuzu ve Refahiye Kapalı Spor Salonu inşaatlarının ne zaman tamamlanacağına ilişkin sözlü soru önergesi münasebetiyle
13 3 379
12 Söz Alanlar FİKRET ÜNLÜ (KARAMAN) (DEVLET BAKANI) : Van Milletvekili Hüseyin Çelik'in, Van İlinde kış ve su sporlarının geliştirilmesine ve MPİ Van Gölü Anadolu Lisesi inşaatına ilişkin sözlü soru önergesi münasebetiyle
13 3 374:375
13 Söz Alanlar FİKRET ÜNLÜ (KARAMAN) (DEVLET BAKANI) : Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın, Erzincan ve Refahiye kapalı spor salonlarının onarım ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
13 5 520
14 Söz Alanlar FİKRET ÜNLÜ (KARAMAN) (DEVLET BAKANI) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı, Gümrük Müsteşarlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı ve Danıştay Başkanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
21 40 355:357 363:364
15 Gündem Dışı Konuşmalar FİKRET ÜNLÜ (KARAMAN) (DEVLET BAKANI) : Bursa Milletvekili Orhan Şen'in, kadrosuzluk nedeniyle terfi edemeyen kamu görevi ilerinin sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
27 62 130:131
16 Söz Alanlar FİKRET ÜNLÜ (KARAMAN) (DEVLET BAKANI) : Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu münasebetiyle
31 80 38:39 41 47 83
31 81 146
17 Söz Alanlar FİKRET ÜNLÜ (KARAMAN) (DEVLET BAKANI) : Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, amatör spor faaliyetlerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
31 82 246:247
18 Söz Alanlar FİKRET ÜNLÜ (KARAMAN) (DEVLET BAKANI) : Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Bursa-Pınarcık Kayak Merkezi Projesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
31 82 249
19 Gündem Dışı Konuşmalar FİKRET ÜNLÜ (KARAMAN) (DEVLET BAKANI) : Ankara Milletvekili Oya Akgönenç Muğisuddin'in, New York'ta yapılan Kadın 2000 konulu toplantıya ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
36 114 18:19
20 Söz Alanlar FİKRET ÜNLÜ (KARAMAN) (DEVLET BAKANI) : Başbakanlık 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Hazine Müsteşarlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile Malî Yılı Kesinhesabı ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
49 29 107:108 119
21 Gündem Dışı Konuşmalar FİKRET ÜNLÜ (KARAMAN) (DEVLET BAKANI) : Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, spor terörüne ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
52 41 20:21
22 Gündem Dışı Konuşmalar FİKRET ÜNLÜ (KARAMAN) (DEVLET BAKANI) : 2008 olimpiyat oyunları adaylığına ve yapılmakta olan çalışmalara ilişkin
57 75 657:662
23 Söz Alanlar FİKRET ÜNLÜ (KARAMAN) (DEVLET BAKANI) : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 608 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Gençlik ve Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösteren Kişi ve Kuruluşların Ödüllendirilmesi, 3289 Sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Dünya ve Olimpiyat Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara Cumhurbaşkanlığı Onur Madalyası Verilmesi ile Maaş Bağlanması ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara Maaş Bağlanması Hakkında Kanun Teklifi, Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu'nun Madalya ve Nişanlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu'nun Dünya, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonluğu Kazanmış Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Afyon Milletvekili Gaffar Yakın ve 10 Arkadaşının Avrupa Futbol Kupalarında Başarılı Olmuş Türk Futbol Kulüplerinin Ödüllendirilmesine Dair Kanun Teklifi, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan, İçel Milletvekili Turhan Güven ve 2 Arkadaşının Ülkemizin Tanıtımında Katkısı Olan Gençlik ve Spor Kulüplerinin Ödüllendirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
59 83 478
24 Söz Alanlar FİKRET ÜNLÜ (KARAMAN) (DEVLET BAKANI) : Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2002 Malî Yılı Bütçesi ile 2000 Malî Yılı Kesinhesabı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 2002 Malî Yılı Bütçesi ile 2000 Malî Yılı Kesinhesabı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 2002 Malî Yılı Bütçesi ile 2000 Malî Yılı Kesinhesabı ve Gümrük Müsteşarlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile 2000 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
78 31 236:237
25 Söz Alanlar FİKRET ÜNLÜ (KARAMAN) (DEVLET BAKANI) : Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu'nun, Adıyaman'da yürütülen projelere, Adıyaman'daki stad, saha ve kapalı spor salonu çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
83 52 589:590
26 Söz Alanlar FİKRET ÜNLÜ (KARAMAN) (DEVLET BAKANI) : Aksaray Milletvekili Murat Akın'ın, Aksaray-Eskil İlçesinin spor tesisi ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Fikret Ünlü) sözlü soru önergesi münasebetiyle
83 52 590
27 Söz Alanlar FİKRET ÜNLÜ (KARAMAN) (DEVLET BAKANI) : Amasya Milletvekili Akif Gülle'nin, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Amasya İlindeki yatırım ve projelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
83 52 596
28 Söz Alanlar FİKRET ÜNLÜ (KARAMAN) (DEVLET BAKANI) : Bingöl Milletvekili Mahfuz Güler'in, Bakanlığın Bingöl İlindeki çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanından (Fikret Ünlü) sözlü soru önergesi münasebetiyle
83 52 598
29 Söz Alanlar FİKRET ÜNLÜ (KARAMAN) (DEVLET BAKANI) : Bursa Milletvekili Ahmet Sünnetçioğlu'nun, Bursa'daki Veledrom bisiklet spor sahasına ilişkin Devlet Bakanından (Fikret Ünlü) sözlü soru önergesi münasebetiyle
83 52 592
30 Söz Alanlar FİKRET ÜNLÜ (KARAMAN) (DEVLET BAKANI) : Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, personel atamalarına ilişkin Devlet Bakanından (Fikret Ünlü) sözlü soru önergesi münasebetiyle
83 52 587:588
31 Söz Alanlar FİKRET ÜNLÜ (KARAMAN) (DEVLET BAKANI) : Bursa Milletvekili Faruk Çelik'in, amatör sporlar ve tesisleşmeye ilişkin, Gençlik Projesine ilişkin Devlet Bakanından (Fikret Ünlü) sözlü soru önergesi münasebetiyle
83 52 593:595
32 Söz Alanlar FİKRET ÜNLÜ (KARAMAN) (DEVLET BAKANI) : Bursa Milletvekili Teoman Özalp'in, Bakanlığın Bursa İlindeki projelere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
83 52 597
33 Söz Alanlar FİKRET ÜNLÜ (KARAMAN) (DEVLET BAKANI) : Bursa Milletvekili Teoman Özalp'ın, Bursa-Osmangazi-Tuzaklı Köyünün spor sahası ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Fikret Ünlü) sözlü soru önergesi münasebetiyle
83 52 598:599
34 Söz Alanlar FİKRET ÜNLÜ (KARAMAN) (DEVLET BAKANI) : Şanlıurfa Milletvekili Zülfükar İzol'un, Bütçeden Şanlıurfa İline ayrılan yatırım ödeneklerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi münasebetiyle
83 52 591